Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutetransport Glåmdalen 2016 Glåmdal Regionråd 20. november 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutetransport Glåmdalen 2016 Glåmdal Regionråd 20. november 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutetransport Glåmdalen 2016 Glåmdal Regionråd 20. november 2015

2 § 3 i foretakets vedtekter Hedmark Trafikk er et foretak som skal ha ansvar for overordnet ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet, samt samordning av drift og kjøp av transporttjenester.

3 Nøkkeltall 2014 Kunde 1,9 mill ordinære reisende 5,1 mill skolereiser 14.000 skoleelever -158 skolesteder 4.000 TT-brukere Leverandører 300 busser = 700 sjåfører 250 drosjer/minibusser Produksjon 10.241.000 rutekilometer 390.000 bussavganger i år 1.725 bussavganger/dag 3.184 holdeplasser

4 Hedmark Trafikk 23 ansatte Omsetning i 2014: 432,5 MNOK 2012 - 2020 2015 - 2025 2016 - ? Inntekter 70 % tilskudd fra FK 20 % fra kommunene 10 % ordinært salg Kostnader 90 % transport

5 Ruteproduksjon Rutekilometer201220132014 Hamarregionen 3 550 000 3 500 0003 420 000 Sørfylket* 3 838 000 3 988 0003 987 000 Østerdalen 1 830 000 1 825 0001 808 000 Åmot-Engerdal 503 000 541 000551 000 Trysil 367 000 500 000475 000 Sum 10 088 000 10 354 00010 241 000 Rutetransport Glåmdalen 2016 eksl Elverum*3 457 000 Rutekilometer i Hedmark totalt og pr område *Anslått 530.000 km i Elverum (flyttes til Østerdalen 1.7.2015). Kontrakter u/Hamarregionen er til dels inkl. posisjonskjøring. 25 private (foresatte) Turbilene Eidskog DA Dagens aktører

6 Tiltaksplan 2014 - 2017 Tiltaksplan for Hedmark Trafikk 2014 – 2017 vedtatt av fylkestinget 11.12.2013 Suksess faktorer God frekvens Riktig Driftsdøgn Enkle informasjons- og billettløsninger Effektive og Universelt Utformede Knutepunkt

7 Rettlinje konseptet

8 Målsetting Gjennomføre et offentlig kjøp av kollektivtransporttjenester i samsvar med gjeldende forskrifter og regler, og som vil gi befolkningen i det konkurranseutsatte området et transporttilbud. Tilbudet søkes utformet i samsvar med Hedmark Trafikk sin Tiltaksplan 2014-2017, slik at innbyggerne i den enkelte kommune gis mulighet for å reise til kommunesenteret og til eventuelle andre knute- punkter for videre reise ut over kommunens grenser. Et stamlinjenett som består av tog- og busslinjer som ivaretar reisemuligheter ut over kommunegrensene og som også skal gi transportmulighet til elever i de videregående skolene. Innen den enkelte kommune etableres et tilbud i hovedsak basert på skoleskyssbehovet, og et utfyllende lokallinjenett i samsvar med Hedmark Trafikk sin Tiltaksplan 2014-2017.

9 Omtale i media Bransjen -«Velkommen til busskirkegården». -Bussprodusentene; «urimelig detaljstyring», -Bruktmarkedet for eldre busser er internasjonalt. -Forhold mellom lengde på anbud og alderskrav gjør at det finnes i dag forholdvis mange nyere busser ledige. Sjåførene (Ifm. bussanbud Østerlendingen); −«Frykter buss-anbud». −Ønsker 100% stillinger, «all kjøring i et anbud». −«Busser som bare er 5 - 6 år står til ingen nytte».

10 Glåmdalen 7 kommuner Folkemengde pr 1.1.2014 Areal i km2 FolkemengdeFolkem. pr.km2 1.1.14 1.1.2014Endr.f.13' Kongsvinger1 036 17 8251,1 %17,2 Nord-Odal508 5 118-1,4 %10,1 Sør-Odal517 7 8470,5 %15,2 Eidskog640 6 253-0,5 %9,8 Grue837 4 948-1,0 %5,9 Åsnes1 041 7 544-0,7 %7,2 Våler705 3 783-1,1 %5,4 Glåmdalen5 28453 3180,0 %10,1 Østerdalen19 39050 8490,2 %2,6 Hedmarken2 72590 266 0,7 %33,1 Fylke27 398 194 4330,4 %7,1

11 Pr 31. oktober 2014 Glåmdalen – ordinære reisende

12 Skoler i Glåmdalsregionen KommuneAntall skolerSkysselever Kongsvinger121 478 Nord-Odal3430 Sør-Odal71 057 Eidskog4427 Grue1278 Åsnes8797 Våler4359 Antall skoler394 826 Inkl videregående72 000

13 Bussmateriell Tidligere bussanbud Østerdalen/Hamar Varighet – 10 / 8 år Anlegg – ingen anlegg / Hamar-Brumunddal Pakkeinndeling −Hele området i en pakke, dvs ett selskap Tildelingskriterier −70 (60) % - Pris −10 (20) % - Kvalitet og gjennomføringsevne −20 (20) % - Miljø Materiell −Ikke eldre enn 1.1.201X BetegnelseMaksalderGj.sn alder Bybuss (I)10 år (8)8 år (6) Lokal/skole (II)16 år (12)8 år (7) Stamlinje (III)12 år (8)8 år (6) Mini/Midi (IV)10 år (5)8 år (4) Tall fra Østerdalen og i parentes fra anbud Hamarregionen 2012. Materiellveilederen (des. 2013) til Kollektivtrafikkforeningen (KTF) som tar utgangspunkt i EU-standarden. I tilfelle EU-standarden er strengere enn veilederen tas en vurdering hvilken standard vi bruker. Eks. seteavstand – avstand mellom setene i cm. KlasseEUKTF I6568 II6871 III6875

14

15 Rutenett i Glåmdalen Utgangspunkt: Gjøvik – Hamar – Elverum – Kongsvinger – Charlottenberg Takting mot tog Rette linjer FleX

16 Bybuss Kongsvinger Avganger hver 30 minutt på ₋Rasta – Vennersberg ₋Vangen - Bogeråsen Rettere linjer – kortere reisetid, avhengige av infrastruktur Bedrer tilbudet med flere avganger Miljøvennlige drivstoffløsninger Hensiktsmessige busstørrelser

17 Dialog- og tilbudskonferansen Hensikt: Informere om anbudet og våre tanker Informasjon fra tilbydere −Hva skal til for at tilbydere skal fatte interesse for dette anbudet? Informasjon fra leverandører av materiell til persontransport om fremtidsrettede løsninger. Gi oss et bedre grunnlag før anbudsdokumentene ferdigstilles All informasjon som fremkommer på dialogkonferansen skal være offentlig tilgjengelig for alle gjennom møtereferat, som sammen med presentasjoner fra konferansen blir lagt ut på adgangsregulert område på www.doffin.no Frist innen utgangen av februar til å sende inn skriftlig tilbakemeldinger til Hedmark Trafikk

18 Takk for oss!


Laste ned ppt "Rutetransport Glåmdalen 2016 Glåmdal Regionråd 20. november 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google