Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutetransport Glåmdalen 2016

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutetransport Glåmdalen 2016"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutetransport Glåmdalen 2016
Glåmdal Regionråd 20. november 2015

2 § 3 i foretakets vedtekter
Hedmark Trafikk er et foretak som skal ha ansvar for overordnet ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet, samt samordning av drift og kjøp av transporttjenester.

3 Nøkkeltall 2014 Kunde Leverandører Produksjon
1,9 mill ordinære reisende 5,1 mill skolereiser skoleelever -158 skolesteder 4.000 TT-brukere Leverandører 300 busser = 700 sjåfører 250 drosjer/minibusser Produksjon rutekilometer bussavganger i år 1.725 bussavganger/dag 3.184 holdeplasser

4 Hedmark Trafikk Omsetning i 2014: Inntekter Kostnader 23 ansatte
432,5 MNOK Inntekter 70 % tilskudd fra FK 20 % fra kommunene 10 % ordinært salg Kostnader 90 % transport ?

5 Ruteproduksjon Dagens aktører
Rutekilometer i Hedmark totalt og pr område Rutekilometer 2012 2013 2014 Hamarregionen Sørfylket* Østerdalen Åmot-Engerdal Trysil Sum Rutetransport Glåmdalen 2016 eksl Elverum* *Anslått km i Elverum (flyttes til Østerdalen ). Kontrakter u/Hamarregionen er til dels inkl. posisjonskjøring. Turbilene Eidskog DA 25 private (foresatte)

6 Tiltaksplan 2014 - 2017 Suksess faktorer Tiltaksplan for
Hedmark Trafikk 2014 – 2017 vedtatt av fylkestinget Suksess faktorer God frekvens Riktig Driftsdøgn Enkle informasjons- og billettløsninger Effektive og Universelt Utformede Knutepunkt

7 Rettlinje konseptet

8 Målsetting Gjennomføre et offentlig kjøp av kollektivtransporttjenester i samsvar med gjeldende forskrifter og regler, og som vil gi befolkningen i det konkurranseutsatte området et transporttilbud. Tilbudet søkes utformet i samsvar med Hedmark Trafikk sin Tiltaksplan , slik at innbyggerne i den enkelte kommune gis mulighet for å reise til kommunesenteret og til eventuelle andre knute-punkter for videre reise ut over kommunens grenser. Et stamlinjenett som består av tog- og busslinjer som ivaretar reisemuligheter ut over kommunegrensene og som også skal gi transportmulighet til elever i de videregående skolene. Innen den enkelte kommune etableres et tilbud i hovedsak basert på skoleskyssbehovet, og et utfyllende lokallinjenett i samsvar med Hedmark Trafikk sin Tiltaksplan

9 Omtale i media Sjåførene (Ifm. bussanbud Østerlendingen);
Bransjen «Velkommen til busskirkegården». Bussprodusentene; «urimelig detaljstyring», Bruktmarkedet for eldre busser er internasjonalt. Forhold mellom lengde på anbud og alderskrav gjør at det finnes i dag forholdvis mange nyere busser ledige. Sjåførene (Ifm. bussanbud Østerlendingen); «Frykter buss-anbud». Ønsker 100% stillinger, «all kjøring i et anbud». «Busser som bare er år står til ingen nytte».

10 Glåmdalen 7 kommuner 17 825 1,1 % 17,2 5 118 -1,4 % 10,1 7 847 0,5 %
Folkemengde pr Areal i km2 Folkemengde Folkem. pr.km Endr.f.13' Kongsvinger 1 036 17 825 1,1 % 17,2 Nord-Odal 508 5 118 -1,4 % 10,1 Sør-Odal 517 7 847 0,5 % 15,2 Eidskog 640 6 253 -0,5 % 9,8 Grue 837 4 948 -1,0 % 5,9 Åsnes 1 041 7 544 -0,7 % 7,2 Våler 705 3 783 -1,1 % 5,4 Glåmdalen 5 284 53 318 0,0 % Østerdalen 19 390 50 849 0,2 % 2,6 Hedmarken 2 725 90 266 0,7 % 33,1 Fylke 27 398 0,4 % 7,1 7 kommuner

11 Glåmdalen – ordinære reisende
Pr 31. oktober 2014

12 Skoler i Glåmdalsregionen
Kommune Antall skoler Skysselever Kongsvinger 12 1 478 Nord-Odal 3 430 Sør-Odal 7 1 057 Eidskog 4 427 Grue 1 278 Åsnes 8 797 Våler 359 39 4 826 Inkl videregående 2 000

13 Bussmateriell Tidligere bussanbud Østerdalen/Hamar
Varighet – 10 / 8 år Anlegg – ingen anlegg / Hamar-Brumunddal Pakkeinndeling Hele området i en pakke, dvs ett selskap Tildelingskriterier 70 (60) % - Pris 10 (20) % - Kvalitet og gjennomføringsevne 20 (20) % - Miljø Materiell Ikke eldre enn X Materiellveilederen (des. 2013) til Kollektivtrafikkforeningen (KTF) som tar utgangspunkt i EU-standarden. I tilfelle EU-standarden er strengere enn veilederen tas en vurdering hvilken standard vi bruker. Eks. seteavstand – avstand mellom setene i cm. Betegnelse Maksalder Gj.sn alder Bybuss (I) 10 år (8) 8 år (6) Lokal/skole (II) 16 år (12) 8 år (7) Stamlinje (III) 12 år (8) Mini/Midi (IV) 10 år (5) 8 år (4) Klasse EU KTF I 65 68 II 71 III 75 Tall fra Østerdalen og i parentes fra anbud Hamarregionen 2012.

14 Ank. Kongsvinger 22

15 Rutenett i Glåmdalen Utgangspunkt:
Gjøvik – Hamar – Elverum – Kongsvinger – Charlottenberg Takting mot tog Rette linjer FleX

16 Bybuss Kongsvinger Avganger hver 30 minutt på Rasta – Vennersberg
Vangen - Bogeråsen Rettere linjer – kortere reisetid, avhengige av infrastruktur Bedrer tilbudet med flere avganger Miljøvennlige drivstoffløsninger Hensiktsmessige busstørrelser

17 Dialog- og tilbudskonferansen
Hensikt: Informere om anbudet og våre tanker Informasjon fra tilbydere Hva skal til for at tilbydere skal fatte interesse for dette anbudet? Informasjon fra leverandører av materiell til persontransport om fremtidsrettede løsninger. Gi oss et bedre grunnlag før anbudsdokumentene ferdigstilles All informasjon som fremkommer på dialogkonferansen skal være offentlig tilgjengelig for alle gjennom møtereferat, som sammen med presentasjoner fra konferansen blir lagt ut på adgangsregulert område på Frist innen utgangen av februar til å sende inn skriftlig tilbakemeldinger til Hedmark Trafikk

18 Takk for oss!


Laste ned ppt "Rutetransport Glåmdalen 2016"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google