Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HRS Eksempel- betinget tap La oss anta at en kunde fremmer et krav på 100 mill mot selskapet pr 31.12. Selskapet antar med 60 % sannsynlighet at det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HRS Eksempel- betinget tap La oss anta at en kunde fremmer et krav på 100 mill mot selskapet pr 31.12. Selskapet antar med 60 % sannsynlighet at det."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HRS Eksempel- betinget tap La oss anta at en kunde fremmer et krav på 100 mill mot selskapet pr 31.12. Selskapet antar med 60 % sannsynlighet at det kan bli påført et tap på mellom 40 og 100 mill. Hva skal kostnadsføres i regnskapet, og hva kan fradragsføres ? 0 ? 24? (40*60 %) 40? 42? (70 *60 %) (- NRS (HU) Usikre forpliktelser) 60? (100 *60%) 70? 100?

2 2 HRS UTSATT INNTEKTSFØRING Et selskap er forpliktet til å forestå reparasjoner i en femårsperiode, og får betalt Kr 100 årlig i en femårsperiode. År12345 Innbet.100100100100100 Utgifter00 80120200 Inntekter00100150250 (Matching, fortjeneste 25 %) Utsatt inntektsføring kan legges til grunn skattemessig (er ikke “fradrag”-post ) i h.t. Sktl § 50.

3 3 HRS UTSATT SKATT - BEGREPER Standard om “resultatskatt” Skattekostnad Skatteøkende midlertidige forskjeller Skattereduserende midlertidige forskjeller Permanente resultatforskjeller Midlertidige resultatforskjeller Betalbar skatt Utsatt skatt Utsatt skatt i resultatregnskapet Utsatt skattefordel

4 4 HRS ET EKSEMPEL SALG AV BYGNING Salgssum 50 mill Bokført 30 mill (også S-verdi) Gevinst 20 mill Gevinsten føres inn på skattemessig gevinstkonto (20 % inntektsføres i salgsåret) Betalbar skatt (20*0.2*0.28) = 1.12 mill Økning utsatt skatt (20*0.8* 0.28) 4.48 mill Årets skattekostnad 5.60 mill Kontroll: 20 mill *0.28 = 5.60 mill

5 5 HRS SALG BYGNING SV RV DIFF 500 400 -100 SALGSSUM 500 Resregnskap i salgsåret BETALBAR SKATT (500-500 ) 0 ENDR UTS.SKATT 100* 28% 28 SKATTEKOSTNAD 28 NB! S-verdi er uinteressant for måling av skattekostnad!

6 6 HRS KURANTE VARER - REGNSKAP OG SKATT R-VERDI S-VERDI RÅSTOFFER5050 HALVFABRIKATA3030 HJELPESTOFFER1010 PRODUKSJONSLØNN6060 ANDEL FASTE TILV.K. 5O0 VERDSETTELSE200150 Skatteøkende forskjell (50)

7 7 HRS UKURANTE VARER REGNSKAP OG SKATT Skattemessig verdi (Kost) 300 Ukurans50 Regnskapsmessig verdi 250 Skattereduserende forskjell50 (Fremtidig skattefradrag)

8 8 HRS GOD REGNSKAPSSKIKK SKTL § 14-4 EKSEMPLER PÅ AVSETNINGER 1. GARANTI/SERVICEFORPLIKTELSER 2. BETINGET UTFALL - Mulig erstatningskrav - Mulig tap på varekontrakter - Mulig tap på prosjekter

9 9 HRS TIDSPUNKT FOR INNTEKTSFØRING 1. HOVEDREGEL VARER OG TJENESTER : REGNSKAP= SKATT 2. UNNTAK I: LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER 3. UNNTAK II ?: RENTEFRITT KREDITTSALG

10 10 HRS BEREGNING AV UTSATT SKATT 1. Nominell skattesats på midlertidige forskjeller(normalt 28 %) 2. Motregning av ”skattereduserende forskjeller"(f.eks regnskapsmessig ukurans på varer) foretas.

11 11 HRS OPPFØRING AV SKATTEFORDEL POSITIVE INDIKATORER 1. Eksisterende kontrakter/ordrereserver 2. God "inntjeningshistorie" som ikke vil endres 3.Vesentlige merverdier som kan realiseres NEGATIVE INDIKATORER 1.Svak"inntjeningshistorie" 2 Underskudd ikke nyttegjort 3 Tapsforventninger 4 Usikre negative forhold

12 12 HRS SKATTELOVENS § 14-4 (2) Skattyterens årsregnskap legges til grunn for tidfesting av inntekt og fradrag for så vidt regnskapet er oppgjort i overensstemmelse med de regler som følger av regnskapslovgivningen, og ikke annet er særskilt bestemt i skattelovgivningen. Bestemmelsen i §14-2 anses ikke som slik særskilt bestemmelse.§14-2 (3) Ved fastsettelsen av inntekten skal det ikke tas hensyn til fradrag for avsetninger etter god regnskapsskikk.

13 13 HRS KONSERNINTERN TRANSAKSJON. BEHANDLING AV UTSATT SKATT Salgssum bygg M-D 500 Beregnet utsatt skatt 40 Salgssum 460 R-verdi M ved salg 300 S-verdi M ved salg 200 D overtar Ms S-verdi R-behandling i M og D av salgstransaksjonen ?


Laste ned ppt "1 HRS Eksempel- betinget tap La oss anta at en kunde fremmer et krav på 100 mill mot selskapet pr 31.12. Selskapet antar med 60 % sannsynlighet at det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google