Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien"— Utskrift av presentasjonen:

2 Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien
Nordisk dekankonvent Oslo 10. november 2006

3 Aktuell bakgrunn i Norge
Departementet har godkjent 3 nye spesialiteter Alle spesialistreglene skal revideres Sosial- og helsedirektoratet har fått oppdraget Den norske tannlegeforening er blitt involvert Universitetene er ikke blitt kontaktet Revisjonen får konsekvenser for studieprogrammene Universitetenes autonomi?

4 Problemstillinger – hvem bestemmer?
Studieprogrammenes innhold Omfang Lengde Organisering og faglig ansvar Forskningskomponenten Kvalitetssikring Hva er en ”spesialist”?

5 Bakgrunn for diskusjonen
Generelt om spesialisering Status Europa Status Norden Momenter til problemstillingene

6 Hovedkilder ADEE: Presentations from the 31st annual meeting in Athens (main focus on graduate training) Öwall B, Friskopp J, Aandahl LS, Widström E: Specialisering och specialistutbildning inom tandvården i Norden. Odontologi 2005, Munksgaard, København 2005

7 FDI Statement. Specialisation in Dentistry. 2002
Forutsetninger for en spesialitet Det skal være et klart behov i tannhelsetjenesten En spesialitet utvikles best i felles forståelse mellom myndigheter, forening og læresteder Spesialistregler fastsatt av myndigheter eller forening Må bygge på et formelt utdanningsprogram Skal ikke redusere allmenntannlegens rett til å utøve alle deler av odontologien

8 CECDO 1994 A speciality is a nationally or internationally recognized branch of dental Specialisation for which a structured postgraduate programme exists. Widström ADEE 2005

9 Educational requirements
In case dental specialities are recognized, programs (for clinical disciplines) provide the educational requirements for specialization International scientific or professional organizations provide guidelines and define minimum requirements in several programs Athanasiou, European survey 2005

10 Manpower and specialities
USA: dentists (1991), 20 % specialists EU/EEA: dentists (2004), % specialists varies: 0-4% 9 countries, 5-9% 3 countries, 10-15% 5 countries, 15-19% 7 countries, 30% 1 country EU: 2 recognized specialities in dentistry, 52 in medicine 3 EU countries with no recognized spesialities: Austria, Luxembourg and Spain ADEE Conference 2005

11 Specialities in 25 EU member states
Orthodontics 22 Oral maxillofacial surgery 17 Oral surgery 16

12 Specialities in 25 EU member states
Pedodontics 11 Periodontics 11 Prosthetics 10

13 Specialities in 25 EU member states
Endodontics 6 Dental public health 4 Stomatology 5 Oral medicine 3 Radiology 3

14 Norden: Antall spesialiteter
Danmark: 2 Finland: 4 (11) Island: 11 Norge: 7 Sverige: 8

15 Danmark Ortodonti Hospitalsodontologi (oral kirurgi)

16 Danmark: Antall spesialiteter
2003: Anmodning til Indenrigs- og Sundhetsministeriet fra lærestedene og tannlegeforeningene om å utrede: protetikk periodonti endodonti pedodonti oral radiologi oral fysiologi/bittfunksjon

17 Finland: Antall spesialiteter
Godkjente spesialiteter: ortodonti, oral kirurgi, hälsovård og klinisk tandvård Klinisk tandvård: etter felles innledende basisutdanning skjer en oppdeling på de 7 ulike spesialområdene: Periodonti, pedodonti, protetikk, bittfysiologi, endodonti, oral patologi, oral diagnostikk (’i realiteten spesialiteter’) Spesialistene kan annonsere sine tjenester innenfor sitt delområde

18 Island Ortodonti Oral kirurgi Periodonti Endodonti Pedodonti Radiologi
Protetikk Bittfysiologi Kariologi Samfunnsodontologi Gerodontologi

19 Norge Ortodonti Oral kirurgi og oral medisin Periodonti Pedodonti
Endodonti Kjeve- og ansiktsradiologi Protetikk

20 Sverige Ortodonti Oral kirurgi Periodonti Endodonti Pedodonti
Odontologisk radiologi Protetikk Bittfysiologi

21 Sverige – Socialstyrelsen oktober 2006
2 nye spesialiteter: sjukhustandvård og tannhälsovård Studietiden forlenges til 3,5 år for alle spesialiteter (kirurgi 5 år Felles kunnskapsbase: vitenskapsteori, forskningsmetode, statistikk, epidemiologi, etikk, pedagogikk med mer Endring av regelverket for å muliggjøre godkjenning av nye odontologiske EU-spesialiteter

22 Norden: Generelle utviklingstrekk i odontologien og økning i antall spesialiteter?
Mer høyteknologisk behandling Mer avanserte medisinske og basalbiologiske vurderinger Større krav fra pasienter og profesjon om høyt vitenskapelig og klinisk nivå på behandling De fleste kliniske områdene har nådd en grad av utvikling som gjør det mulig å definere høy kompleksitet (’avansert behandling’) Etablering av kompetansesentre aktualiserer behovet for formaliserte spesialiteter Öwall et al 2005

23 Problemstilling: programmenes innhold
EU: Direktiv om tannlegespesialiteter 78/687/EØF Omtaler bare ortodonti og oral kirurgi Utdanningskravet er minimum tre år full tid Angir ingen beskrivelse av innhold Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EG

24 Problemstilling: programmenes innhold
Clinical activities % Theoretical seminars % Clinical seminars 5-15 % Basic sciences seminars 5-10 % European survey, Athanasiou 2005

25 Problemstilling: programmenes innhold
International scientific or professional organizations provide the guidelines and define minimum requirements in several programs European survey, Athanasiou 2005

26 Problemstilling: programmenes innhold
Undervisning/veiledning av studenter: In a few programs the students of the programs participate in undergraduate teaching. In most of these instances, their involvement is minimal. European survey, Athanasiou 2005

27 Problemstilling: omfang
”Most of the programs in most of the countries are of 3-year duration” European survey, Athanasiou 2005

28 Problemstilling: organisering/faglig ansvar
New directive in the EU: Mutual Recognition of professional qualifications Specialist dental training shall comprise theoretical and practical instruction in a university centre, in a treatment, teaching and research centre or, where appropriate, in a health establishment approved for the purpose by the component authorities or bodies. Widström ADEE 2005

29 Problemstilling: organisering/faglig ansvar
New directive in the EU: Mutual Recognition of professional qualifications Full-time specialist dental courses shall be of a minimum of three years’ duration supervised by the competent authorities or bodies. It shall involve the personal participation of the dental practitioner training to be a specialist in the activity and in the responsibilities of the establishment concerned. Widström ADEE 2005

30 Problemstilling: organisering/faglig ansvar
Traditionally, postgraduate programmes have taken place exclusively in universities or in university clinics A move to training in a number of approved and quality controlled outreach sites as well as in universities Eaton, ADEE 2005

31 Problemstilling: organisering/faglig ansvar
Will this tendency grow because of greater relevance of learning clinical practice in an environment where it will be practiced, shortage of Faculty members to teach, use of information and communication technology to link universities to practices, more economic? Eaton, ADEE 2005

32 Problemstilling: organisering/faglig ansvar
”Specialisten måste ha god överblick över forskningsfronten. Utbildningen av specialister bör derför i första hand ske vid universitetskliniker eller större institusioner. Specialistutbildning vid små enheter bör således endast ske i undantagsfall och förutsätter samverkan med universitetsklinik eller större institution.” Svenska Socialstyrelsen 2006

33 Problemstilling: organisering/faglig ansvar
”Det låga antalet specialister kan i själva verket innebära ett hot mot specialiteten eftersom det blir svårt att hitta handledare med tillräcklig vitenskaplig kompetens. Tillgången på vitenskapligt kompetenta handledare är ytterligare ett argument för att specialistutbildning i första hand skall bedrivas vid universitetskliniker och vid större institutioner.” Svenska Socialstyrelsen 2006

34 Problemstilling: forskningskomponenten
Advanced specialty education students must engage in scholarly activity Students must initiate and complete a research project to include critical review of the literature, development of a hypothesis and the design, statistical analysis and interpretation of data ADA, 1998

35 Problemstilling: forskningskomponenten
Although the acquisition of clinical competence is the principal aim of all programs, development of some research skills constitutes another goal of many of them European survey, Athanasiou 2005

36 Problemstilling: faglig ansvar
Institusjoner som tilbyr spesialistutdanning: vitenskapelig og klinisk kompetanse, pedagogisk kompetanse og læringsmiljø, tverrfaglighet, infrastruktur? Leder: Hvilken kompetanse må kreves av leder for et utdanningsprogram innen et fagområde?

37 Problemstilling: kvalitetssikring
”It has been recommended, that a system should be elaborated, whereby both the dental specialist training programmes and the individuals undertaking them are subject to scrutiny and accreditation. This should initially be carried out on a national basis, and attempts should be made, to bring them into harmony across Europe” Widström, ADEE 2005

38 Problemstilling: kvalitetssikring
In 1998, in 23 European countries assessment at completion of orthodontic specialist training was by: Universities in 16 countries Government agencies in 4 countries Specialist Societies/Royal colleges in 4 countries No assessment in 2 countries McDonald et al 2000

39 Problemstilling: hva er en ”spesialist”?
Norden: felles mål for spesialistens virksomhet: Utreda och behandla komplicerade och ovanliga fall Utöva konsultations och rådgivningsfunktioner Undervisa studenter och annan hälso- och sjukvårdspersonal Utöva facklig utveckling och forskning Ha kontakt med universitetsmiljö och hälsovårdsmyndigheter Öwall et al 2005

40 Fremtidens krav til utdanning?
”The delirious pace of technological advancements coupled with the highly competitive and demanding environment in which the clinician of the next decade will practice necessitate a continuous evolution of advanced educational programs” Athanasiou 2005

41 Begrunnelser for 3 års utdanning
Tilstrekkelig tid til å ferdigbehandle et stort nok antall pasienter, spesielt kompliserte og interdisiplinære kasus Tilstrekkelig tid til å skaffe seg erfaring ved å følge opp egne pasienter etter behandling Tid til fordypning og refleksjon i et godt læringsmiljø Tid til å fullføre et forskningsprosjekt

42 Begrunnelser for 3 års utdanning
”Utbildningstiden för specialistutbildning för tandläkare är förhållandevis kort och innebär att utbildningen måste vara mycket koncentrerat. En förstärkning av den gemensamma kunskapsbasen får som konsekvens att utbildningstiden för specialistutbildningen förlängs.” Svenska Socialstyrelsen 2006

43 Viktige læringshensyn
Mangfold av faglige inntrykk for å motvirke uniformitet i synspunkter og utvikle skepsis også overfor egne holdninger Bredde: innspill som leder i retning av å se begrensninger ved egen disiplin og faglige horisont Vitenskapelig holdning og kritisk refleksjon under veiledning av dem som allerede er innviet i dette Moraldanning forutsetter samvær og et godt integrert studiemiljø øker sannsynligheten for at normer og regler som kjennetegner et fagkollektiv også blir praktisert


Laste ned ppt "Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google