Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 Det odontologiske fakultet Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien Nordisk dekankonvent Oslo 10. november 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 Det odontologiske fakultet Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien Nordisk dekankonvent Oslo 10. november 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 Det odontologiske fakultet Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien Nordisk dekankonvent Oslo 10. november 2006

2 2005 Det odontologiske fakultet Aktuell bakgrunn i Norge Departementet har godkjent 3 nye spesialiteter Alle spesialistreglene skal revideres Sosial- og helsedirektoratet har fått oppdraget Den norske tannlegeforening er blitt involvert Universitetene er ikke blitt kontaktet Revisjonen får konsekvenser for studieprogrammene Universitetenes autonomi?

3 2005 Det odontologiske fakultet Problemstillinger – hvem bestemmer? Studieprogrammenes innhold Omfang Lengde Organisering og faglig ansvar Forskningskomponenten Kvalitetssikring Hva er en ”spesialist”?

4 2005 Det odontologiske fakultet Bakgrunn for diskusjonen Generelt om spesialisering Status Europa Status Norden Momenter til problemstillingene

5 2005 Det odontologiske fakultet Hovedkilder ADEE: Presentations from the 31st annual meeting in Athens 2005 (main focus on graduate training) http://adee.dental.tcd.ie/conferences/2005/presentations http://adee.dental.tcd.ie/conferences/2005/presentations Öwall B, Friskopp J, Aandahl LS, Widström E: Specialisering och specialistutbildning inom tandvården i Norden. Odontologi 2005, Munksgaard, København 2005

6 2005 Det odontologiske fakultet FDI Statement. Specialisation in Dentistry. 2002 Forutsetninger for en spesialitet Det skal være et klart behov i tannhelsetjenesten En spesialitet utvikles best i felles forståelse mellom myndigheter, forening og læresteder Spesialistregler fastsatt av myndigheter eller forening Må bygge på et formelt utdanningsprogram Skal ikke redusere allmenntannlegens rett til å utøve alle deler av odontologien

7 2005 Det odontologiske fakultet CECDO 1994 A speciality is a nationally or internationally recognized branch of dental Specialisation for which a structured postgraduate programme exists. Widström ADEE 2005

8 2005 Det odontologiske fakultet Educational requirements In case dental specialities are recognized, programs (for clinical disciplines) provide the educational requirements for specialization International scientific or professional organizations provide guidelines and define minimum requirements in several programs Athanasiou, European survey 2005

9 2005 Det odontologiske fakultet Manpower and specialities USA: 120 000 dentists (1991), 20 % specialists EU/EEA: 300 000 dentists (2004), % specialists varies: 0-4% 9 countries, 5-9% 3 countries, 10-15% 5 countries, 15- 19% 7 countries, 30% 1 country EU: 2 recognized specialities in dentistry, 52 in medicine 3 EU countries with no recognized spesialities: Austria, Luxembourg and Spain ADEE Conference 2005

10 2005 Det odontologiske fakultet Specialities in 25 EU member states Orthodontics 22 Oral maxillofacial surgery 17 Oral surgery 16

11 2005 Det odontologiske fakultet Specialities in 25 EU member states Pedodontics 11 Periodontics 11 Prosthetics 10

12 2005 Det odontologiske fakultet Specialities in 25 EU member states Endodontics 6 Dental public health 4 Stomatology 5 Oral medicine 3 Radiology 3

13 2005 Det odontologiske fakultet Norden: Antall spesialiteter Danmark: 2 Finland: 4 (11) Island: 11 Norge: 7 Sverige: 8

14 2005 Det odontologiske fakultet Danmark Ortodonti Hospitalsodontologi (oral kirurgi)

15 2005 Det odontologiske fakultet Danmark: Antall spesialiteter 2003: Anmodning til Indenrigs- og Sundhetsministeriet fra lærestedene og tannlegeforeningene om å utrede: protetikk periodonti endodonti pedodonti oral radiologi oral fysiologi/bittfunksjon

16 2005 Det odontologiske fakultet Finland: Antall spesialiteter Godkjente spesialiteter: ortodonti, oral kirurgi, hälsovård og klinisk tandvård Klinisk tandvård: etter felles innledende basisutdanning skjer en oppdeling på de 7 ulike spesialområdene: Periodonti, pedodonti, protetikk, bittfysiologi, endodonti, oral patologi, oral diagnostikk (’i realiteten spesialiteter’) Spesialistene kan annonsere sine tjenester innenfor sitt delområde

17 2005 Det odontologiske fakultet Island Ortodonti Oral kirurgi Periodonti Endodonti Pedodonti Radiologi Protetikk Bittfysiologi Kariologi Samfunnsodontologi Gerodontologi

18 2005 Det odontologiske fakultet Norge Ortodonti Oral kirurgi og oral medisin Periodonti Pedodonti Endodonti Kjeve- og ansiktsradiologi Protetikk

19 2005 Det odontologiske fakultet Sverige Ortodonti Oral kirurgi Periodonti Endodonti Pedodonti Odontologisk radiologi Protetikk Bittfysiologi

20 2005 Det odontologiske fakultet Sverige – Socialstyrelsen oktober 2006 2 nye spesialiteter: sjukhustandvård og tannhälsovård Studietiden forlenges til 3,5 år for alle spesialiteter (kirurgi 5 år Felles kunnskapsbase: vitenskapsteori, forskningsmetode, statistikk, epidemiologi, etikk, pedagogikk med mer Endring av regelverket for å muliggjøre godkjenning av nye odontologiske EU-spesialiteter

21 2005 Det odontologiske fakultet Norden: Generelle utviklingstrekk i odontologien og økning i antall spesialiteter? Mer høyteknologisk behandling Mer avanserte medisinske og basalbiologiske vurderinger Større krav fra pasienter og profesjon om høyt vitenskapelig og klinisk nivå på behandling De fleste kliniske områdene har nådd en grad av utvikling som gjør det mulig å definere høy kompleksitet (’avansert behandling’) Etablering av kompetansesentre aktualiserer behovet for formaliserte spesialiteter Öwall et al 2005

22 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: programmenes innhold EU: Direktiv om tannlegespesialiteter 78/687/EØF Omtaler bare ortodonti og oral kirurgi Utdanningskravet er minimum tre år full tid Angir ingen beskrivelse av innhold Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EG

23 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: programmenes innhold Clinical activities 40-80 % Theoretical seminars 10-30 % Clinical seminars 5-15 % Basic sciences seminars 5-10 % European survey, Athanasiou 2005

24 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: programmenes innhold International scientific or professional organizations provide the guidelines and define minimum requirements in several programs European survey, Athanasiou 2005

25 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: programmenes innhold Undervisning/veiledning av studenter: In a few programs the students of the programs participate in undergraduate teaching. In most of these instances, their involvement is minimal. European survey, Athanasiou 2005

26 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: omfang ”Most of the programs in most of the countries are of 3-year duration” European survey, Athanasiou 2005

27 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: organisering/faglig ansvar New directive in the EU: Mutual Recognition of professional qualifications Specialist dental training shall comprise theoretical and practical instruction in a university centre, in a treatment, teaching and research centre or, where appropriate, in a health establishment approved for the purpose by the component authorities or bodies. Widström ADEE 2005

28 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: organisering/faglig ansvar New directive in the EU: Mutual Recognition of professional qualifications Full-time specialist dental courses shall be of a minimum of three years’ duration supervised by the competent authorities or bodies. It shall involve the personal participation of the dental practitioner training to be a specialist in the activity and in the responsibilities of the establishment concerned. Widström ADEE 2005

29 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: organisering/faglig ansvar Traditionally, postgraduate programmes have taken place exclusively in universities or in university clinics A move to training in a number of approved and quality controlled outreach sites as well as in universities Eaton, ADEE 2005

30 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: organisering/faglig ansvar Will this tendency grow because of greater relevance of learning clinical practice in an environment where it will be practiced, shortage of Faculty members to teach, use of information and communication technology to link universities to practices, more economic? Eaton, ADEE 2005

31 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: organisering/faglig ansvar ”Specialisten måste ha god överblick över forskningsfronten. Utbildningen av specialister bör derför i första hand ske vid universitetskliniker eller större institusioner. Specialistutbildning vid små enheter bör således endast ske i undantagsfall och förutsätter samverkan med universitetsklinik eller större institution.” Svenska Socialstyrelsen 2006

32 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: organisering/faglig ansvar ”Det låga antalet specialister kan i själva verket innebära ett hot mot specialiteten eftersom det blir svårt att hitta handledare med tillräcklig vitenskaplig kompetens. Tillgången på vitenskapligt kompetenta handledare är ytterligare ett argument för att specialistutbildning i första hand skall bedrivas vid universitetskliniker och vid större institutioner.” Svenska Socialstyrelsen 2006

33 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: forskningskomponenten Advanced specialty education students must engage in scholarly activity Students must initiate and complete a research project to include critical review of the literature, development of a hypothesis and the design, statistical analysis and interpretation of data ADA, 1998

34 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: forskningskomponenten Although the acquisition of clinical competence is the principal aim of all programs, development of some research skills constitutes another goal of many of them European survey, Athanasiou 2005

35 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: faglig ansvar Institusjoner som tilbyr spesialistutdanning: vitenskapelig og klinisk kompetanse, pedagogisk kompetanse og læringsmiljø, tverrfaglighet, infrastruktur? Leder: Hvilken kompetanse må kreves av leder for et utdanningsprogram innen et fagområde?

36 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: kvalitetssikring ”It has been recommended, that a system should be elaborated, whereby both the dental specialist training programmes and the individuals undertaking them are subject to scrutiny and accreditation. This should initially be carried out on a national basis, and attempts should be made, to bring them into harmony across Europe” Widström, ADEE 2005

37 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: kvalitetssikring In 1998, in 23 European countries assessment at completion of orthodontic specialist training was by: Universities in 16 countries Government agencies in 4 countries Specialist Societies/Royal colleges in 4 countries No assessment in 2 countries McDonald et al 2000

38 2005 Det odontologiske fakultet Problemstilling: hva er en ”spesialist”? Norden: felles mål for spesialistens virksomhet: Utreda och behandla komplicerade och ovanliga fall Utöva konsultations och rådgivningsfunktioner Undervisa studenter och annan hälso- och sjukvårdspersonal Utöva facklig utveckling och forskning Ha kontakt med universitetsmiljö och hälsovårdsmyndigheter Öwall et al 2005

39 2005 Det odontologiske fakultet Fremtidens krav til utdanning? ”The delirious pace of technological advancements coupled with the highly competitive and demanding environment in which the clinician of the next decade will practice necessitate a continuous evolution of advanced educational programs” Athanasiou 2005

40 2005 Det odontologiske fakultet Begrunnelser for 3 års utdanning Tilstrekkelig tid til å ferdigbehandle et stort nok antall pasienter, spesielt kompliserte og interdisiplinære kasus Tilstrekkelig tid til å skaffe seg erfaring ved å følge opp egne pasienter etter behandling Tid til fordypning og refleksjon i et godt læringsmiljø Tid til å fullføre et forskningsprosjekt

41 2005 Det odontologiske fakultet Begrunnelser for 3 års utdanning ”Utbildningstiden för specialistutbildning för tandläkare är förhållandevis kort och innebär att utbildningen måste vara mycket koncentrerat. En förstärkning av den gemensamma kunskapsbasen får som konsekvens att utbildningstiden för specialistutbildningen förlängs.” Svenska Socialstyrelsen 2006

42 2005 Det odontologiske fakultet Viktige læringshensyn Mangfold av faglige inntrykk for å motvirke uniformitet i synspunkter og utvikle skepsis også overfor egne holdninger Bredde: innspill som leder i retning av å se begrensninger ved egen disiplin og faglige horisont Vitenskapelig holdning og kritisk refleksjon under veiledning av dem som allerede er innviet i dette Moraldanning forutsetter samvær og et godt integrert studiemiljø øker sannsynligheten for at normer og regler som kjennetegner et fagkollektiv også blir praktisert


Laste ned ppt "2005 Det odontologiske fakultet Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien Nordisk dekankonvent Oslo 10. november 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google