Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spiritual care in nursing homes; A qualitative, exploratory study focusing on nurses’ and care workers’ experiences of spiritual care to persons with dementia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spiritual care in nursing homes; A qualitative, exploratory study focusing on nurses’ and care workers’ experiences of spiritual care to persons with dementia."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spiritual care in nursing homes; A qualitative, exploratory study focusing on nurses’ and care workers’ experiences of spiritual care to persons with dementia REINSVOLL 22.09.2014 ALZHEIMERDAGEN Liv Skomakerstuen Ødbehr

2 V EILEDERE I D OKTORGRADSPROSJEKTET Kari Kvigne. RN. Dr. Philos. Associate professor PhD Institution: Department of Nursing and Mental Health, Faculty of Public Health, Hedmark University College, P.O. Box 400, N-2418 Elverum, Norway, and Sogn og Fjordane University College, Faculty of health studies, P.O. Box 133, 6851 Førde, Norway. Mobile Phone number: +47 928 671 81 E-mail: kari.kvigne@hihm.nokari.kvigne@hihm.no Solveig Hauge. RN. Dr. Philos. Associate Professor, PhD Institution: Institute of Health and Society, Department of Nursing Science, University of Oslo, P.O. Box 1130 Blindern, 0318 Oslo, Norway. Institute of Health Science. Telemark University College, PO Box 203, N-3901 Porsgrunn, Norway. Mobile Phone number: +47 932 288 98 E-mail: solveig.hauge@hit.no Lars Danbolt. Dr Theol. Professor, PhD. Institution: Center for psychology and religion, Innlandet Hospital Trust. Oslo School of Theology, P.O. Box 1153 Blindern, 0318 Oslo, Norway. Mobile Phone number: +47 941 465 81 E-mail: lars.danbolt@sykehuset-innlandet.nolars.danbolt@sykehuset-innlandet.no

3 Studie 1 Fokusgruppeintervju Metode4 x 2 Fokusgruppe intervju ved 4 ulike institusjoner Temaguide. Åpne, dybde intervju TidJuni 2011 – Januar 2012 DeltakereSykepleiere n=16. Omsorgsarbeidere n= 15 Analyse, artikkel 1 og 2 Fenomenologisk – Hermeneutisk Lindset & Nordbergs (2004) strukturanalyse Analyse artikkel 3 Hermeneutisk – fenomenologisk Van Manens (1997) metode for tekstanalyse Lindset, A & Nordberg A. (2004) A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol 18 (2). P 145-53 Van Manen, M. (1997). Researching lived experience : human science for an action sensitive pedagogy. London: Althouse Press

4 S TUDIE II. M ETA - SYNTESE Liv Ødbehr 22.09.2014 Studie II Meta- syntese Metode:Meta- etnografi Tid:Mars- mai 2014 Kilde:Primærstudier. Empiriske, kvalitative studier innenfor demenssykepleie Analyse, Artikkel 4 Noblit & Mares (1988) metode for syntetisering av kvalitative artikler Noblit, G.W. & Hare, R.D. (1988). Meta- ethnography: synthesizing qualitative studies. Newbury Park, Calif.: Sage Publications

5 S YKEHJEMMENE I STUDIEN : SykehjemABCD Antall pasienter 1031162954 Antall ansatte 2162077470 Antall avdelinger 4543 Sykepleiere 51482030 Omsorgsarbeidere 129683240 Assistenter/ Andre 36912243 Liv Ødbehr 11.06.2014

6 D ELTAKERE I INTERVJUENE : Liv Ødbehr 11.06.2014

7 D ELTAKERNES ALDER OG YRKESERFARING : Liv Ødbehr 11.06.2014

8 T EMAGUIDE Er åndelig omsorg et kjent begrep i pleie og omsorg til personer med demens?  Hva er åndelig omsorg?  På hvilken måte uttrykker pasientene åndelige behov?  Hvilke kunnskaper hos pleierne er av betydning i formidlingen av åndelig omsorg i praksis?  Hvorfor er åndelige omsorgen viktig i demensomsorgen? Liv Ødbehr 11.06.2014

9 A IM : I NVESTIGATE NURSES ’ AND CARE WORKERS ’ EXPERIENCE OF SPIRITUAL NEEDS AMONG PATIENTS WITH DEMENTIA DISEASE IN NURSING HOMES. REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

10 S UBMITTED TO : Spiritual care within dementia care; focus- group interview of how nurses’ and care workers’ understands and practicing spiritual care Aims: To investigate how nurses and care workers understood and practiced spiritual care among patients with dementia disease in nursing homes. Liv Ødbehr 11.06.2014

11 AIM : INVESTIGATE NURSES ’ ATTITUDES TOWARDS AND ACCOMMODATION TO PATIENTS ’ EXPRESSIONS OF RELIGIOUSNESS AND FAITH IN DEMENTIA CARE IN NURSING HOMES REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

12 Å NDELIGE / EKSISTENSIELLE BEHOV HOS PERSONER MED DEMENS I SYKEHJEM The need for confirmation  Love and proximity, to valued, to be accepted by others  The need of others to strengthen the low self-esteem, the confirmation of the identity  The need of strengthen the self-awareness The need to maintain important values  The need to express faith and beliefs  The need for implementing of religious activities.  The need to approach death

13 ÅNDELIG BEHOV HOS PERSONER MED DEMENS The need of experiences of transcendence  The need for sacred moments  The need for self- transcendent experiences  The need for serenity and inner peace  Contemplative, relaxing and restful moments The need for meaning and significance  The need for implementing of religious activities.  The need for calmness due to familiar, activities  The need of purpose and meaning in life Liv ødbehr 22.09.2014

14 Beskrivelser av åndelig omsorg REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST  Åndelig omsorg ble sett på som taus kunnskap i sykepleiepraksis, basert på sykepleiernes intuisjon, interesse og erfaringer med personer med demens.  Åndelig omsorg ble sett på som en del av all annen omsorg  Sykepleierne manglet teoretiske kunnskaper og begreper for å beskrive åndelig omsorg

15 Liv Ødbehr 11.06.2014 En sykepleier reflekterte over betydningen av åndelig/ eksistensiell omsorg. Moderator: Hvis åndelig omsorg ble borte, hva ville skjedd da? A4: “Apati”…….“Jeg tror ikke det er noe liv egnetlig. Du kan ikke mobilisere noe. Du kan ikke uttrykke deg selv, eller bruke noen sanser selv. Det er ikke noe liv.”

16 ÅNDELIG OMSORG I DEMENSSYKEPLEIE Åndelig omsorg i demenssykepleie Hjelpe pasienten med å finne mening Styrke pasientens opplevelse av selv- transcendence og stunder som oppleves «hellige» Styrke pasientens opplevelse av inter og intra- personlige relasjoner Tilrettelegge for pasientens opplevelse av «significance» Inkludere åndelig omsorg i den generelle omsorgen

17 Studiens relevans for praksis REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST  Studien viser at det er viktig å utvikle mer kunnskap om hvordan personer med demens i sykehjem uttrykker åndelige behov, - og hvordan sykepleiere kan observere og tolke slike behov.  Sykepleierne hadde intensjoner om å arbeide helhetlig og personsentrert, men kompromisset i forhold til person- sentrert og helhetlig omsorg ved flere anledninger  Gjennom felles refleksjon i grupper oppdaget sykepleierne at de utførte åndelig omsorg i sin daglige praksis.

18 H VA SIER ANNEN FORSKNING ? S TUDIE 4. S PIRITUAL CARE IN DEMENTIA NURSING : A META - SYNTHESIS INCLUDING PROFESSIONALS ’ AND PATIENTS ’ PERSPECTIVES Aim: Explore and synthesize how spiritual care is described by health care professionals’ and persons with dementia Scandinavian Journal of Caring Sciences Liv Ødbehr 11.06.2014

19 Themes in the second level analysis Core descriptions Core concepts Metaphor, comprehensive description To facilitate the residents’ relationship with God Through maintaining the patients faith expressions Self- transcendence “Help the person to experience self- transcendence and promote the persons sense of connection to self, God/deity, other persons and the environment, in a way that are experienced meaningful for the person” To help strengthen the residents’ experience of personhood; Through facilitate for the patients’ connection with self and others Connection To enhance the residents’ experience of meaning in life Through facilitate for activities ig. spiritual reminiscence Meaning First level and second level synthesis

20 T AKK FOR OPPMERKSOMHETEN Liv Ødbehr 11.06.2014

21 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

22 W ORLD H EALTH O RGANIZATION, 2012 A LZHEIMERS DISEASE I NTERNATIONAL, 2013 (2013 – 2050)

23 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST


Laste ned ppt "Spiritual care in nursing homes; A qualitative, exploratory study focusing on nurses’ and care workers’ experiences of spiritual care to persons with dementia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google