Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LMS i et brukerperspektiv Trender i sektoren Stephen Baxter 5th November 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LMS i et brukerperspektiv Trender i sektoren Stephen Baxter 5th November 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 LMS i et brukerperspektiv Trender i sektoren Stephen Baxter 5th November 2014

2 2 NTNU e-læringsseminar Formålet var å kartlegge de overordnede behovene til et fremtidig e-læringssystem sett fra et undervisnings-, administrativt og studentperspektiv. Seminaret ble delt i to deler hvor første del besto av presentasjoner mht forventninger til et fremtidig e-læringssystem og andre del besto av gruppearbeid. Formålet med gruppearbeidet var å utarbeide følgende: En spesifikasjon av de 3-5 viktigste premissene for en vellykket innføring og anvendelse av et nytt e-læringssystem. De viktigste tjenester et fremtidig e-læringssystem bør levere sett fra et: Lærerperspektiv Studentperspektiv Administrativt perspektiv Anbefalinger som skulle danne et grunnlag for en videre anskaffelse av et fremtidig læringsstøttesystem

3 3 NTNU e-læringsseminar Premisser for innføring av et fremtidig e-læringssystem: E-læringssystem bør være modulbasert, bestå av en minimumsløsning som inneholder basis LMS-funksjonalitet med muligheter for videre utvidelse etter behov. Sterk studentinvolvering i hele anskaffelses- og implementeringsprosessen. NTNU skal tilby undervisning som har tett kobling til forskning og innovasjon og som stimulerer til tverrfaglighet.

4 4 NTNU e-læringsseminar Tjenester et fremtidig e-læringssystem bør levere: E-læringssystem, må dekke basis LMS student- og ansattetjenester blant annet Deltakerliste Kommunikasjon og samhandling, Emnerom Kalender/timeplan Pålogging uavhengig av verktøy Muliggjøre samarbeid og deling av informasjon og åpne for bruk av sosiale verktøy Skal fungere som en kommunikasjonskanal mellom student-lærer student-student. Student – lærer - andre interessenter Skal formidle informasjon / tjenester sømløst mellom ulike web tjenester og fagsystemer

5 5 NTNU e-læringsseminar Anbefalinger knyttet til den videre anskaffelsesprosessen: E-læringssystemet skal være modulbasert og inneholde LMS kjernefunksjonalitet samtidig som løsningen skal være åpen for sømløs integrering mot andre fagsystemer og web tjenester. Et e-læringssystem skal støtte opp om de pedagogiske målsettinger NTNU setter seg og ha studentenes læring i fokus. Gjennomføre et pilotprosjekt med et begrenset antall emner Iverksette samarbeid og informasjonsutveksling med andre institusjoner i sektoren som er i en lignende situasjon.

6 6 Trender i markedet

7 7 HYPE CYCLE

8 8 Software as a Service - Student information Systems SaaS - SiS (Gartner 2014)

9 9 Software as a Service - Student information Systems (SaaS – SiS) Definition: Software as a service (SaaS) for student information systems (SISs) in education is software that is owned, delivered and managed remotely by one or more providers, based on a single set of common code and consumed in a one-to-many model by all contracted customers at any time, on a pay-for-use basis or as a subscription. Position and Adoption Speed Justification: SISs are the heart of institutional ERP suites, providing both back-office administrator and student/faculty-facing functionality to manage key institutional information assets, such as student courses taken, grades and transcripts. SIS solutions delivered as SaaS applications have been available for some time, but primarily for very small institutions; however, recently, several vendors have initiated development of comprehensive SaaS SIS solutions. (Gartner 2014)

10 10 SaaS SISs have been successfully adopted in a small number of institutions in the general education sector Recent announcements and development by major vendors provide a much anticipated SaaS - SiS option for large, complex and global institutions. We expect the benefit for implementing this technology will be high, given the potential for dramatically improving the user experience and thereby promoting student engagement and faculty productivity. Individual components are expected to begin becoming generally available in late 2014 or early 2015, at which point we expect the speed of adoption to accelerate. (Gartner 2014) Software as a Service - Student information Systems SaaS - SiS

11 11 Massive Open Online Courses (MOOC) (Gartner 2014)

12 12 Massive Open Online Course er fleksible nettkurs som er gratis og tilgjengelig for alle. (Ref Utdanningen.no) Definition: The massive open online course (MOOC) is an online phenomenon originally made possible by: cloud-based social networking facilitation of acknowledged experts in a field of study; freely accessible online resources; and hundreds to thousands of registered students. MOOCs have free (no fee) open enrollment to anyone anywhere with network access. Students self-organize their participation in a MOOC.(Gartner 2014) Massive Open Online Courses (MOOC)

13 13 The long-term success of MOOCs cannot yet be determined, but MOOCs are heading down to the Trough of Disillusionment as the community gets past the hype and gathers real experience about MOOCs. The next two years should deliver a more sustainable learning offering that will bring value to the education ecosystem, with or without the MOOC acronym. MOOC is already transforming into several new online learning delivery models. Altogether, this merits a position for MOOC approximately halfway between the Peak of Inflated Expectations and the Trough of Disillusionment, but we also see it becoming obsolete before reaching the Plateau of Productivity, as we await the new forms this "technology" will take on in the Hype Cycle. (Gartner 2014) Massive Open Online Courses (MOOC)

14 14 Social Learning Platform for Education (Gartner 2014)

15 15 Social Learning Platform for Education Definition: A social learning platform is an extension of traditional systems for learning management and learning content management that incorporates social software features to support structured social and informal, as well as formal, learning activities. The platform supports learners' desire to receive learning a needed. Newer models include massive open online course (MOOC) platforms. Position and Adoption Speed Justification: As awareness of the impact of informal and structured social situations on learning grows, students, faculty members and researchers are expecting social software features to support collaborative learning environments. Vendors are adopting product development strategies that are social- learner-centric, while educational institutions are exploring how best to use new social software options. (Gartner 2014)

16 16 User Advice: Institutions that have a single-purpose learning system installed should engage with their current vendors to understand the product development road map for enhancing systems with social software features. If their current vendors do not have plans for adding these features, or if the time frame for development is too long, then institutions should look for solutions that can be easily integrated into their learning stack. Social Learning Platform for Education (Gartner 2014)

17 17 Oppsummering Dagens og morgendagens studenter har en klar formening om at HU-sektoren må legge til rette for en sterkere grad av sosial læring enn tilfellet er i dag. Det finnes flere alternative plattformer som vil kunne være aktuelle løsninger Hovedpoenget er at sosial læring er og vil bli ytterligere etterspurt i den nærmeste fremtid, og dette behovet må dekkes.


Laste ned ppt "LMS i et brukerperspektiv Trender i sektoren Stephen Baxter 5th November 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google