Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morten William Knudsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morten William Knudsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Morten William Knudsen

2 Ulike perspektiver Eksperimenter Store datamengder Biologi Sosiologi
Kommunikasjon - > Holdning -> Atferd Case Ekspert intuisjon

3 Vi varmer opp….. En flaske og en kork koster til sammen 1 krone og 10 øre. Flasken koster 1 krone mer enn korken. Hva koster flasken og hva koster korken?

4 Galt eller riktig? 1. Sandwichen ble oppfunnet av en engelsk lord ved navn Sandwich? 2. Hamburgeren ble oppfunnet av folk fra Hamburg? 3. Servietten ble oppfunnet av en fransk kelner ved navn Serviette 4. Amerika er oppkalt etter en italiensk oppdagelsesreisende ved navn Amerigo, som aldri var i Amerika

5 Statistikk I hvilket fylke dusjer man mest og minst? I hvilket fylke er man mest og minst fornøyd med egen kropp? Hvor surfer man mest og minst etter pornografi? Hvor har man mest og minst kjønnssykdommer? Høyest og lavest skilmisserate

6 Lykke Hvem er mest lykkelig? A) Menn eller kvinner? B) Hvilken alder?
C) Når i uken? D) Før eller etter man gifter seg? E) Ingen eller få eller mange barn? F) Fylke? G) Mye eller lite penger? H) Taxisjåfør, foreleser, prest eller hjemmeværende

7 Den ytrestyrte forbrukeren

8 Det store spørsmålet Hva bestemmer vår atferd? Personlighet?
Holdninger? Kjønn? Økonomi? Fødselsdato? Biologi?

9 Hvorfor Siv?

10 Hvorfor Erna?

11

12

13 …9 av 10 hjem jeg besøker……..

14 Struktur/aktør problemet
Foretar vi våre handlinger som «frie» aktører? Eller er vi underlagt sosiale strukturer, som så og si «disponerer» hvordan vi handler?

15 Habitus Et bestemt sett av vaner for tankesett, snakkesett, væremåte, kjøpsvaner og smak som er en internalisering av bestemte sosiale forhold -> Utdanning/yrke Habitus angir en bestemt sosial posisjon innenfor bestemte sosiale felt. Sosialt felt-> samfunnsmessige områder

16 Konsekvenser, Sosiale normer, Struktur

17 Kapital Tilgang på ressurser: Økonomisk kapital Kulturell kapital
Utdanningskapital Symbolsk kapital Sosial kapital (Naturlig kapital) Erotisk kapital Kapitalformene Konverteres

18 Det var her det begynte…..

19

20 Det var her det fortsatte…..

21 …Min store helt……..

22 Det sosiale rommet To dimensjoner
Summen av kulturell og økonomisk kapital Den relative fordelingen mellom de to kapitalformene Det sosiale kartet

23 Høy økonomisk kapital Høy kulturell kapital ”Advokat” Høy økonomisk kapital, Lav kulturell kapital ”Megler” Lav økonomisk kapital, høy kulturell kapital ”Lærer” Lav økonomisk kapital Lav kulturell kapital ”Taxisjåfør”

24 De to hierarkiene Økonomisk hierarki Kulturelt hierarki

25 Sosial dynamikk Aspirasjon Inspirasjon Distansering

26 Livsstil Systematikk for valg av aktiviteter, interesser og konsumprofil Livsstil er bestemt av det sosiale rommet

27 Verdier Grunnleggende antakelser om hva som godt og dårlig, positivt og negativt m.h.t. mål og virkemidler. Bestemt av det sosiale rommet

28 Smak Hva er stygt og pent? God musikk? Gode bøker?
-> Bestemt av det sosiale rommet Smak = Avsmak

29 Produktkonstellasjoner
Den (antatt) systematiske sammenhengen mellom individers konsum innenfor ulike områder. -> Bestemt av det sosiale rommet

30 Den sosiale spiralen……
Individ Identitet Konsum Signal Identifikasjon

31 Individet konstruerer sin identitet
De signifikante andre Merkevarens Symbolunivers

32 Takk for meg!

33 Takk for meg Spørsmål?


Laste ned ppt "Morten William Knudsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google