Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Veileder helse og sosial – kort orientering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Veileder helse og sosial – kort orientering."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Veileder helse og sosial – kort orientering

2 www.normen.no | 2 Innhold 1. Bakgrunn for veilederen 2. Tema for veilederen 3. Personvern og rettsikkerhet 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene 5. Sjekklister

3 www.normen.no | 3 1. Bakgrunn for veilederen Økt samhandling Høy grad av elektronisk registrering og bruk av fagsystemer i helse- og sosialtjenesten Usikkerhet om hvilke krav som stilles Store ulikheter i håndtering av helse- og personopplysinger i kommunene Kompleks hverdag og tverrfaglig samhandling

4 www.normen.no | 4

5 www.normen.no | 5 2. Tema for veilederen Førende anbefaling for personvern og informasjonssikkerhet Den registrertes rettssikkerhet Sikkerhetskrav for fagsystemer ved etablering i bruk ved utfasing www.normen.no

6 | 6 3. Personvern og rettsikkerhet Den registrertes rettigheter og kommunens plikter Taushetsplikten Informasjonsplikt Informert samtykke Innsyn Retting / Sletting

7 www.normen.no | 7 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Fagsystem/system for tjenestedokumentasjon IT-system som behandler helse- og personopplysninger - begrepet systemløsning brukes også Eksempler Pleie- og omsorgsystem/EPJ Legekontorsystem (EPJ) Barnevernsystem

8 www.normen.no | 8

9 www.normen.no | 9 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Etablere/revidere styringssystem for informasjonssikkerhet Styrende del Gjennomførende del Kontrollerende del Behandling av helse- og personopplysninger Allmennlegetjeneste, Botilbud, Fysioterapi mv. Se dokumentet ”Eksempler på behandlinger”

10 www.normen.no | 10 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Utfordring med tilgangsstyring - autorisasjon må ses i sammenheng med behandlinger: Flere behandlinger i samme fagsystem Tilgangsstyring gjenspeiler ikke kravet om å skille ulike behandlinger Hva gjør kommunen da? Hvilke behandlinger finnes (jfr håndbok) Hvem skal ha tilgang – roller og behov Hvordan løse tilgangsstyringen – bevissthet ved anskaffelse og bruk av fagsystem

11 www.normen.no | 11 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Konfigurasjonskontroll og dokumentasjon Elektronisk samhandling internt og eksternt Opplæring i fagsystem Interkommunalt samarbeid Databehandler Interkommunale tjenester (f.eks. PPT, IKT, legevakt)

12 www.normen.no | 12 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Risikovurdering Avvik og avvikshåndtering Sikkerhetsrevisjon

13 www.normen.no | 13 5. Sjekklister Sjekklister: før etablering av fagsystem når fagsystemet er i bruk ved utfasing av fagsystemet


Laste ned ppt "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Veileder helse og sosial – kort orientering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google