Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial=digital Lier 19. november 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial=digital Lier 19. november 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial=digital Lier 19. november 2014

2 Ungdom må læres opp til å ordne opp selv
4 myter om mobbing Ungdom må læres opp til å ordne opp selv Ungdom må lære seg å tåle litt Ressurssvak ungdomer mest utsatt Mobbing kan ikke stanses

3 Mobbeombudet = et folkehelseprosjekt
Elev Skole System Samfunn Lavterskeltilbud for elever Veiledning/sparringspartner for ledere og lærere Samordning av arbeidet på systemnivå Mobbing som samfunnsproblem – være aktiv i debatten

4 Jeg bare tulla En gradvis dehumanisering På tross av sin atferd mener de fleste mobberne at mobbing faktisk er galt, og de kan få skyldfølelse for sine handlinger. For å unnslippe denne skyldfølelsen er det tre psykologiske mekanismer som nokså automatisk settes inn for å redusere hemningene. For det første blir gruppefølelsen viktig. Å være en del av en gruppe som utfører handlingene, er med på å pulverisere ansvarsforholdet. Den enkeltes skyld reduseres, ”alle andre gjør det jo”. Det individuelle ansvaret kommer dermed i skyggen av gruppen. For det andre vil mobberne over tid skape psykologisk avstand til offeret. Dette blir gjort ved at virkeligheten blir definert på en slik måte at handlingene rettferdiggjøres. Ofte legges det vekt på trekk ved offeret som gjør han eller hun forskjellig fra plagerne. Når dette går langt nok, ser man at offeret nærmest fratas sine menneskelige trekk, han eller hun dehumaniseres og tingliggjøres. Dermed blir det ”lov” å gjøre nærmest hva som helst med offeret. For det tredje vil mobberne underveis i plagingen, samle opp argumenter for ny plaging på en måte som offeret ikke kan unnslippe. Alt offeret sier eller gjør vil bli brukt mot ham eller henne: tar han igjen blir det lov å slå mer, gjør han det ikke, kan han bli anklaget for å være feig. – Tilskuerne er gjerne passive til plagingen, på grunn av en sosial illusjon der hver enkelte tror at alle de andre synes dette er greit. Det har stor effekt mot plagingen dersom én person sier fra, enda mer hvis to gjør det, forklarer Roland.

5 Lav frustrasjonsterskel Overtolker – ofte på en fientlig måte
Re-aktiv aggresjon Lar seg lett provosere Lav frustrasjonsterskel Overtolker – ofte på en fientlig måte Grensesetting tolkes negativt Blir ofte avvist fra jevnaldrende

6 Pro-aktiv aggresjon Er ikke så synlig
Ytrer seg gjennom komplekse realsjons- og gruppeprosesser Ofte status blant jevnaldrende Kombinerer ofte aggresjon og prososial atferd Eks. utesstegning, ryktespredning, maktdominans

7 Hva kan vi gjøre? Reaktiv aggressjon
Rydd vekk det som skaper mest frustrasjon Små grupper i lek og på skole Få, stabile voksenpersoner Tydelig kommunikasjon

8 Hva kan vi gjøre? Proaktiv aggressjon
MODIG Alltid gripe inn – aldri overse!! Overser du - tar du et parti . Signaliserer at det er greit både til omgivelsene og den som er utsatt. Griper du inn viser du at det ikke er greit – signaleffekt – vi tolererer ikke at noen er ugrei eller sier noe stygt til andre! Sender ut viktige signaler – at EN bryr seg og følger med, den ENE har mot og styrke til å gripe inn. Samtale – tydeliggjør grenser, følge opp, tett samarbeid med foreldre. Ros til positiv adferd Vis film – sarkasme (Sosialpsykologiske mekanismer – svekking av normative sperrer, sosial smitte, adferds-forsterkende)

9 Relasjonelt mot Når du merker motstand i deg mot andre
Når du kvir deg til å ta kontakt/møte andre Når du vet at øyekontakt er eneste vei ut Typiske situasjoner: Etter en hverdagsuenighet/småkrangel/uheldig bemerkning Når noen du kjenner opplever sterk sorg Når du skal ta initiativ til forsoning Når du skal konfrontere sterke personer med ”sannheten” Når du skal møte mennesker du føler antipati mot

10 Relasjonell feighet Relasjonell feighet
Når du velger bort/unngår å møte mennesker Når du blir unnvikende i ordvalg Når du skriver om det som bør snakkes om Når du beskytter deg mot følelsesmessige påkjenninger Relasjonell feighet uttrykkes i atferd: Hverdagsfeighet Du ringer til ”de snille” og skriver til ”de vanskelige” Du blir usynlig Du går utenom/overser en gammel venn på gaten Du gjemmer deg Du utsetter den vanskelige samtalen Du utsetter Du unngår å gi ærlige tilbakemeldinger Du unngår

11 Digitale medier – snakk om det

12 Historisk skepsis «Å skrive er ikke en oppskrift for å huske, men for å bli minnet på – og de som lærer å skrive, vil virke som de kan mye, men kan egentlig lite og blir slik en byrde for andre» Platon 370 f Kr. «Synda er komen til jorda, men vi vil ikkje ha ho i farger» Einar Førde «Video er en form for narkotika. Det blir som med hasj. Vi trodde det ikke var så farlig og endte opp med heroin» Norsk høyrepolitiker 1983

13 Å frata barnet denne teknologien er å nekte dem tilgang til verden, og å nekte dem å være og å bli deltakende borgere Elisabeth Staksrud Et vitenskaplig eksperiment i Luxenbourg ble elever nektet tilgang til å ha mobiltelefon på skolen.Dette for å se om det førte til nedgang i den digitale mobbingen – det gjørde det IKKE. En 9 åring som ikke vet reglene kan tenke at det er andre regler på internett. Det er det IKKE Forståelsen blir forsterket ved at voksne legger ut bilder – for eksempel av ham selv eller deltar i nettdebatter nettaviser og sier stygge ting om hverandre der… Ikke sikkert at fravær av internett og device vil gi preventiv effekt, da reaksjonen virker uurettferdig. Her må en gå i seg selv og analysere situasjonen.

14 Men der er jo lov å være litt lur….

15 Måter norske ungdommer (15 - 17 år) har mobbet andre på
1 ansikt til ansikt 2på internett 3 mobil /sms 4 På andre måter 15

16 Hva er IKKE lov 29/22% visste ikke at det var ulovlig å mobbe på nett
Det er  ikke lov å skrive stygge ting til hverandre via internett Det er ikke lov å sende tekstmeldinger med trusler til hverandre Det er ikke lov å true noen med å drepe noen Det er ikke lov å skrive at man ønsker at noen andre tok livet av seg Det er ikke lov å legge ut bilder av andre  for å drite dem ut det er ikke lov å legge ut bilder av andre på internett uten at de først ha sagt at det er greit    29/22% visste ikke at det var ulovlig å mobbe på nett Mindre sjanse for at de som VET det er ulovlig velger å gjennomføre det. Viser behov for konkrete beskjeder.

17 Hva står hvor i LOVEN

18 Straff for mobbing på nettet
Ei 17 år gammal jente på Østlandet kalte en annen jente ”hore” i en chattekanal på nettet. 17-åringen ble dømt for ærekrenking. Retten sa: Meldinga hadde karakter av offentleg sjikanering og mobbing som ikke burde vernes gjennom ytringsfriheten, og dømte henne til en bot på 4500 kroner. – Vi finn alltid ut kven som står bak slik sjikane. Folk trur dei er anonyme på nettet, men dei legg alltid att elektroniske spor, sa innehaveren av nettstedet. Kilde: digi.no

19 3 tips mot digital mobbing:
Bare tulla? Når du sitter foran tastaturet, kan du ikke se reaksjonen til personen i den andre enden. 20 sekundersregelen. Tenkt deg om før du trykker send eller publiser. Du har ingen kontroll over hva andre gjør med innholdet og det kan være vanskelig å fjerne. Videresending = medskyldig. Når du videresender en krenkende melding eller et bilde er du selv med på det. Det er du som bestemmer om du skal være en passiv deltaker eller sette stopper for digital mobbing. 19

20

21

22 Sympati Hvor går grensa mellom skole og hjem.. Skolen er facilitator og kan legge til rette for en god diskusjon om dette, men det er foreldrene som har ansvaret. Og en annen ting – hvem eier barna våres histore? Hva synes guttene om å bli nasjonal snakkis om noe som kanskje er det såreste de har opplevd?

23 Hva med disse? Hva lærte disse?
At du i motsetning til andre forjener tyn? At det at du gjør som de fleste andre rundt deg gjør at voksne over hele landet kan le av deg, At det ikke lønner seg å stille opp i intervjuer At voksne mennesker kan oppføre seg skikkelg dårlig på nett? Hvis det hadde vært foreldrene som stilte opp så kansje, men disse?? Det er ikke ironisk nå hundrevis av voksne gjør narr av fjoriser. Det er bare trist!!

24 Skulle ditt barn være utsatt for krenkelser på nett:
Snakk med barna. Spør: «Hvordan har du hatt det på nettet i dag?» Spør om de kan vise deg hva de holder på med på nettet. Digitalt verktøy bør ikke være med når barnet/ungdommen skal sove. Legg bort alt det digitale under måltider. Skulle du oppdage krenkende meldinger, ikke svar – da forsterker du bare lysten til å fortsette. Skulle du oppdage krenkende meldinger, samle bevis, ta bilde, print screen og utskrift. Blokker krenkende og useriøse personer SI FRA, til skolen, politiet eller konfliktrådet.

25 Hvordan har du hatt det på internet i dag?

26 Vennskap evnen til felles oppmerksomhet å regulere følelser
å hemme impulser å imitere andres handlinger å forstå sammenhengen mellom årsak og virkning inneha språkkompetanse.

27 DU virker Kunnskap om mekanismer og sosiale medier
Baksnakking: være et godt eksempel – snakk godt om skole og lærere Bygge selvfølelse – (du er så bra fordi – Jeg er så glad i deg fordi…) Øve på å snakke om vanskelige ting Modeller – (Walk the talk) Være heiagjeng i livet – Kanskje for flere enn egne barn

28 Lykke til!


Laste ned ppt "Sosial=digital Lier 19. november 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google