Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STYRKET KONTAKT MELLOM FUP OG FAKULTETENE Kort orientering vedrørende utvidet universitetspedagogisk konsultasjon 2012-2014 Møte i studiekomiteen 8. desember.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STYRKET KONTAKT MELLOM FUP OG FAKULTETENE Kort orientering vedrørende utvidet universitetspedagogisk konsultasjon 2012-2014 Møte i studiekomiteen 8. desember."— Utskrift av presentasjonen:

1 STYRKET KONTAKT MELLOM FUP OG FAKULTETENE Kort orientering vedrørende utvidet universitetspedagogisk konsultasjon 2012-2014 Møte i studiekomiteen 8. desember 2011 v/Arne Skodvin koordinator FUP

2 FUP’s mandat bl.a.: Være rådgivere for UiO sentralt og for fakulteter, institutter og sentre i spørsmål og saker som omhandler studiekvalitet og læringsmiljø Som en midlertidig ordning skal FUP tilføres ressurser som gjør det mulig å inngå årlige avtaler med fakultetene om øremerking av 300 arbeidstimer (i snitt) til støtte for fakultetens strategiske arbeid og prioriterte aktiviteter innenfor studiekvalitet og læringsmiljø

3 FUP’s ressurser Pr i dag: - fem faste vitenskapelige stillinger (forskning og kursvirksomhet) - en midlertidig prosjektlederstilling (med særlig ansvar for tilbud til stipendiater og seminar- edere alle stillingene tillagt ca. 200 timer konsultasjon årlig, for FUP samlet ca. 1.200 timer konsultasjon hvert år. I løpet av 2012: -fem faste + to midlertidige vitenskapelige stillinger -fortsatt en midlertidig prosjektstilling Hver stilling vil tillegges ca. 300 timer konsultasjon pr år, for FUP samlet ca 2.400 konsultasjonstimer i året.

4 Hvem eier konsultasjonen? Fakultetene/instituttene/enhetene, gjennom: vitenskapelig ansatte i faste stillinger stipendiater og post.doc. stipendiater administrativt personale (i studiesaker) studenter som vil kvalifisere seg for oppgaver som kan gi økt studiekvalitet – f. eks. seminarledelse, utvidet fadderordning

5 Noen vilkår for konsultasjonen Lokale konsultasjonsbehov må meldes til studiedekan Studiedekan prioriterer og gjør avtaler om konsultasjoner med FUP Det er en forutsetning at den aktuelle faglige enheten er representert i planlegging og gjennomføring av konsultasjonsvirksomhet Konsultasjonen bør også medføre evaluering, kunnskapsinnhenting og erfaringsutveksling

6 Hvordan kan konsultasjon organiseres? FUP-deltagelse i nedsatte arbeidsgrupper Workshops for ansatte Bistand til identifisering av utfordringer og mulige forbedringspunkter i undervisningen Temaseminar Minikurs for ansatte (institutt- eller fakultetsvis) Fakultetsinitierte kurs som kan godkjennes som del av pedagogisk basiskompetanse Etter individuelle avtaler

7 Hva kan det konsulteres om? for eksempel: Arbeid med strategiske planer Planlegging av undervisningsopplegg Revisjon av studietilbud Evalueringsformer Utdanningsledelse Tilrettelegging for utviklingsprosjekter Bistand til planlegging av forskning på egen undervisning

8 Eksempler på noen dagsaktuelle temaer Implementering av kvalifikasjonsrammeverket Mentorordning for bachelorstudenter Kompetanseheving for veiledere Etablering av lokale møteplasser for utveksling og diskusjon av undervisningserfaringer Kurs for eksterne forelesere, hjelpelærere, instruktører


Laste ned ppt "STYRKET KONTAKT MELLOM FUP OG FAKULTETENE Kort orientering vedrørende utvidet universitetspedagogisk konsultasjon 2012-2014 Møte i studiekomiteen 8. desember."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google