Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.061 Oppsøkende team Oppstart 01.09.04 Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.061 Oppsøkende team Oppstart 01.09.04 Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.061 Oppsøkende team Oppstart 01.09.04 Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet4 medarbeidere i teamet 1 bil, mobiltlf., kontantkasse1 bil, mobiltlf., kontantkasse Nye lokaler midt i sentrumNye lokaler midt i sentrum To rapporter belyser behovet To rapporter belyser behovet 2001 Vedrørende tilbudet til personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk i Tromsø. 2001 Vedrørende tilbudet til personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk i Tromsø. Konkluderte med at det i Tromsø er 40 – 60 personer som har en psykisk lidelse kombinert med et vedvarende og omfattende rusmisbruk. Konkluderte med at det i Tromsø er 40 – 60 personer som har en psykisk lidelse kombinert med et vedvarende og omfattende rusmisbruk. 2003 Prosjektbeskrivelse fra prosjektgruppa ”Oppsøkende Team i Tromsø” 2003 Prosjektbeskrivelse fra prosjektgruppa ”Oppsøkende Team i Tromsø” Bygger i store trekk på konklusjonene fra 2001. Bygger i store trekk på konklusjonene fra 2001.

2 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.062 Oppsøkende team Tromsø kommuneTromsø kommune –62500 innbyggere –2557 m2

3 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.063 Tromsø by

4 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.064 Oppsøkende team Samarbeidspartnere på den offentlige arenaSamarbeidspartnere på den offentlige arena –Sosialmedisinsk senter (SMS) –Fastleger –Sosialkontor –Utekontakten –Miljøarbeidertjenesten –Psykiatritjenesten –UNN

5 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.065 Oppsøkende team Beskrivelse av klientgruppaBeskrivelse av klientgruppa Hva gjør vi, hvilket tilbud har viHva gjør vi, hvilket tilbud har vi SamarbeidspartnereSamarbeidspartnere

6 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.066 Beskrivelse av klientgruppa 36 personer henvist O.T.36 personer henvist O.T. 25 menn 11 kvinner, i alder 19-55 år. 25 menn 11 kvinner, i alder 19-55 år. Aktiv oppfølging ift. 29 personer Aktiv oppfølging ift. 29 personer 21 menn 8 kvinner gj.snitt alder 32 år 21 menn 8 kvinner gj.snitt alder 32 år Henvist fra:Henvist fra: 13 Kommunen13 Kommunen 13 UNN13 UNN 3 O.T3 O.T

7 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.067 Gruppe

8 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.068 Psykisk hovedproblem

9 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.069 Hovedrusmiddel

10 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0610 Beskrivelse av klientgruppa ”Oppholdsted” uke 2”Oppholdsted” uke 2 7 miljøarbeidertjenesten7 miljøarbeidertjenesten 5 Kommunalbolig5 Kommunalbolig 7 leier privat7 leier privat 5 familie/venner5 familie/venner 5 institusjon5 institusjon –2 Sør 4/2 ROP/1 fengsel

11 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0611 Beskrivelse av klientgruppa Økonomi uke 2Økonomi uke 2 6 Sosial stønad6 Sosial stønad 8 rehabiliteringspenger8 rehabiliteringspenger 1 attføring1 attføring 10 uføretrygd10 uføretrygd 4 annet 4 annet Uten fast inntekt/ukjent

12 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0612 Beskrivelse av klientgruppa NettverkNettverk 27 enslige, 2 samboere 27 enslige, 2 samboere FamilieFamilie –Alle har kontakt med noen i sin familie 6 personer har barn6 personer har barn –Ingen har daglig omsorg –4 har kontakt med sine barn

13 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0613 Hva gjør vi Aktivt oppsøkende på flere arena :Aktivt oppsøkende på flere arena : Fleksible i forhold til tid og stedFleksible i forhold til tid og sted –Gata –Hjemme –Institusjon –Kontor –Telefon/sms

14 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0614 Hva gjør vi Bistand på ulike måterBistand på ulike måter Hjelper til å ”huske” avtalerHjelper til å ”huske” avtaler Kontakte øvrig hjelpeapparatKontakte øvrig hjelpeapparat Skrive og følge opp søknaderSkrive og følge opp søknader Hjelp til å benytte seg av velferdsordningerHjelp til å benytte seg av velferdsordninger Praktisk hjelpPraktisk hjelp AktiviteterAktiviteter StøttesamtalerStøttesamtaler Kontakt med familie/pårørendeKontakt med familie/pårørende

15 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0615 Før-etter Ansvarsgrupper/I.P. Før-etter Ansvarsgrupper/I.P.

16 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0616 Innleggelser

17 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0617 Liten solskinnshistorie Ung dame, henvist fra Psykiatrisk senter for Tromsø/KarlsøyUng dame, henvist fra Psykiatrisk senter for Tromsø/Karlsøy Kom 1. gang med kontakt fra miljøarbeidertjenesten, var der ca ½ timeKom 1. gang med kontakt fra miljøarbeidertjenesten, var der ca ½ time Ønsket ikke å prate om verken rus eller psykiske symptomØnsket ikke å prate om verken rus eller psykiske symptom Vanskelig å treffe hjemmeVanskelig å treffe hjemme ”Kvinneproblemer” i miljøet”Kvinneproblemer” i miljøet Ble til at vi møttes i byenBle til at vi møttes i byen Etter hvert mer kontaktEtter hvert mer kontakt Så samtaler om rus – behandling?Så samtaler om rus – behandling? Nå: i behandling, åpen om sine problemer, tar jevnlig kontakt, fungerende ansvarsgruppe.Nå: i behandling, åpen om sine problemer, tar jevnlig kontakt, fungerende ansvarsgruppe.

18 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0618 En annen historie Også ung dame, henvist fra UNNOgså ung dame, henvist fra UNN Ved kontaketablering, uten fast boligVed kontaketablering, uten fast bolig Isolerte seg,Isolerte seg, Mange klager på bråkMange klager på bråk Fast x 2 pr ukeFast x 2 pr uke Utstrakt bruk av ”handlenett” for kontaktUtstrakt bruk av ”handlenett” for kontakt Etter hvert kontakt – invitert innEtter hvert kontakt – invitert inn Bruker oss ved behovBruker oss ved behov + fått lettere tilgang til akuttavdeling + fått lettere tilgang til akuttavdeling + egen leilighet

19 Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.0619 Oppsøkende Team Utfordringer - Boliger som fungerer og tåler de folka vi jobber for. Nettverk som ikke trigger rus. –Mer å hente ift samarbeide internt i kommunen og med spesiallisthelsetjenesten og familie/venner. –Stort potensial i å bli mer tydelig på rammer og struktur, for å jobbe mer målrettet og langsiktig (metodisk).


Laste ned ppt "Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten, Oppsøkende TeamLillehammer 27.04.061 Oppsøkende team Oppstart 01.09.04 Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google