Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPGAVEOVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNEN -BETYDNING FOR KOMMUNENE Hilde Jenssen Stabssjef Fylkesrådsleders kontor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPGAVEOVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNEN -BETYDNING FOR KOMMUNENE Hilde Jenssen Stabssjef Fylkesrådsleders kontor."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPGAVEOVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNEN -BETYDNING FOR KOMMUNENE Hilde Jenssen Stabssjef Fylkesrådsleders kontor

2 FYLKESRÅDET Utdannings-etatenNærings-etaten KulturetatenTannhelse-etaten FylkesrådNæringFylkesrådSamferdselFylkesrådUtdanning Samferdsels-etaten FYLKESRÅDSLEDER Fylkesråds-lederskontorSamordningLedelseAdministra-sjonsetatenDrift FylkesrådKulturMiljøHelse

3 Forvaltningsreformen- nye oppgaver HOVEDOMRÅDENE Regional planlegging –Ny plan og bygningslov –Regional planstrategi –Regionale planbestemmelser –Planutarbeidelse –Kontakt: Stine Larsen Loso Planavdelinga FLK Folkehelse og friluftsliv –Lovfestet folkehelseansvar –Friluftsliv –Jaktbare arter –(spillemidler kulturbygg) –Kontakt: Vibeke Skinstad Kulturetaten

4 Forvaltningsreformen- nye oppgaver HOVEDOMRÅDENE Marin sektor –Akvakultur –Kystsel –Skolekvoter –Lokale fiskerireguleringer –Kontakt: Frode Mikalsen, Jarle Pedersen Næringsavdelinga Landbruk og miljø –Midler til rekruttering og likestilling, etter- og videreutdanning for næringsutøvere –Verdiskapingsprogrammene innen landbruk –Kontakt: Kjetil Helstad Næringsavdelinga

5 Forvaltningsreformen- nye oppgaver HOVEDOMRÅDENE Vannregionmyndighet –Første forvaltningsplan vedtatt –Nytt vannregionutvalg –Vannområdeutvalg –Kontakt: Anne Karen Haugland Kulturetaten Regionale forskningsfond –Fondsregion Nord-Norge –Troms vertsfylke –Oppstart 2010 –Forskning på offentlig sektor inngår –Kontakt: Steffen Ahlquist FLK

6 Forvaltningsreformen- nye oppgaver HOVEDOMRÅDENE Samferdsel –Roller: Vegeier, kollektivmyndighet, og planmyndighet NB: Kopling mot arealplanlegging –Større ansvar for regional samferdselspolitikk –Felles vegadminsitrasjon Rolle- og ansvarsdeling mellom Vegdirektoratet og Fylkeskommunen –Kontakt: Bjørn Kavli Samferdselsetaten

7 Forvaltningsreformen- nye oppgaver HOVEDOMRÅDENE Næringsutvikling –Delt eierskap Innovasjon Norge –Fylkeskommunene 49 % –Kontakt: Anne Hjortdahl Næringsetaten Fagskolene –Ansvar for drift og finansiering –Ikke lovpålagt oppgave, men skal påse at tilbud finnes –Kontakt: Sture Flåten Utdanningsetaten

8 Kontakten med kommunene Felles brev fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen Utnytte eksisterende møteplasser –Praktisk eksempel: Miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser – Troms er utpekt som knutepunkt –Kontakt: Berit Koht eller Helene Lockertsen Planprosesser- forsett om samkjøring Ennå mye uavklart – søker praktiske løsninger Ressursene følger ikke nødvendigvis oppgavene

9 Ta kontakt – vi finner en løsning www.tromsfylke.no Fylkesrådsleders kontor hilde.jenssen@tromsfylke.no


Laste ned ppt "OPPGAVEOVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNEN -BETYDNING FOR KOMMUNENE Hilde Jenssen Stabssjef Fylkesrådsleders kontor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google