Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Implementering av IA- avtalen Oppgavebeskrivelse Julestorledersamling Bergslia 2.12.2014 Alexander Jørgensen Personalkonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Implementering av IA- avtalen Oppgavebeskrivelse Julestorledersamling Bergslia 2.12.2014 Alexander Jørgensen Personalkonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Implementering av IA- avtalen Oppgavebeskrivelse Julestorledersamling Bergslia 2.12.2014 Alexander Jørgensen Personalkonsulent

2 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv – IA- avtalen Gran kommune har vært IA- bedrift siden 2002 Ny IA- avtale for perioden 4.3.2014 – 31.12.2018 IA- avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids –og sosialpolitikken Gran kommune inngikk den 2.6.2014 en ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2

3 IA – avtalens overordnede mål er: Å bedre arbeidsmiljøet Styrke jobbnærværet Forebygge og redusere sykefravær Hindre utstøting og frafall i arbeidslivet 3

4 IA- avtalens tre delmål på nasjonalt nivå Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til andre kvartal i 2001. Sykefraværet på nasjonalt nivå skal ikke overstige 5,6 %. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder 4

5 5 Inkluderende arbeidsliv og Vi i Gran Vi i Gran- dokumentet ble vedtatt i kommunestyre i 2011 Dokumentet inneholder et grunnleggende verdisett som alle ansatte i Gran kommune har vært med på å lage –«Den gode medarbeideren» –«Den gode lederen» –«Fellesskap og trivsel» –«Utvikling og kompetanse» –«Omdømmebygging»

6 Mål for tjenestestedene i avtaleperioden 2014 - 2018 Gjennom avtaleperioden skal: 1. Hvert tjenestested i Gran kommune jobbe med å utvikle et felles sett av mål, aktivitetsmål og tiltak med bakgrunn i IA- avtalens tre delmål 2. Det skal utarbeides tre overordnede mål for tjenestestedet 3. Målene, aktivitetsmålene og tiltakene skal nedfelles i en overordnet handlingsplan for tjenestestedet 4.Ett av delmålene skal omhandle sykefravær, ett om å ivareta og beholde egne ansatte med redusert funksjonsevne og ett som omhandler å få flere til å være yrkesaktive utover 50 år 6

7 Mål for tjenestestedene i avtaleperioden 2014 – 2018 forts. 5. Tjenestestedene skal arbeide kontinuerlig for å nå målene som er satt i perioden år 2015 – 2018 6. Tjenestestedet skal evaluere målene, aktivitetene og tiltakene for hvert kalenderår 7. Det skal legges stor vekt på ansattes medbestemmelse. Det er særdeles viktig å få med de ansatte i dette arbeidet 7

8 Strategi og måloppnåelse For å oppnå målsettingen med arbeidet kreves det at alle ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud arbeider godt med å utarbeide tre mål for tjenestestedet Det er svært avgjørende for et godt resultat at lederne på hvert tjenestested er pådriver Det er viktig at det arbeides kontinuerlig med IA- arbeidet i avtaleperioden 8

9 Resultatet Resultatet av arbeidet vil være et klargjort verdisett som beskriver hvordan de ansatte ved hvert tjenestested i Gran kommune ønsker å jobbe mot egne mål med bakgrunn i IA- avtalens tre delmål. Målene, aktivitetene og tiltakene som blir fremstilt i handlingsplanen vil være representativt for arbeidstakere ved hvert tjenestested Det over vil medføre at målene oppnår en god forankring hos hver enkelt arbeidstaker 9

10 Frister Fra 1.1.2015 til og med 31.3.2015 skal tjenestestedet arbeide med å få på plass et felles sett av mål, aktivitetsmål og tiltak (handlingsplan) Handlingsplanen skal sendes tjenestevei senest 1.4.2014. Virksomhetssjefer sender handlingsplanene videre til leder av AMU, Anita Øverland på e-post: anita.overland@gran.kommune.no innen 1.5.2014 anita.overland@gran.kommune.no Husk at det er lov å tilpasse/endre målene underveis. Tilpasninger/endringer skal også sendes tjenestevei. 10

11 Hvordan jobbe målrettet med IA og denne oppgaven? Ingen fasitsvar på hvordan skal arbeide med oppgaven I startfasen av arbeidet er det kanskje naturlig å tenke gjennom følgende: –Hvor er vi i dag? –Hva vil vi oppnå? –Hvor vil vi? –Hva skal til for å komme dit? –Hvem skal gjøre det? –Når skal det gjøres? –Er sykefraværet en utfordring hos oss? –Hva kan vi gjøre for å styrke nærværet? –Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for de som trenger det? 11

12 Kartlegging av arbeidsmiljøet I mange tilfeller nødvendig å kartlegge arbeidsmiljøet som et utgangspunkt for å lage en handlingsplan 12

13 Handlingsplanen 13

14 Inspirasjon For å få tips til arbeidet anbefales det at dere tar en titt på www.idebanken.org/inspirasjon www.idebanken.org/inspirasjon Lykke til med oppgaven 14


Laste ned ppt "1 Implementering av IA- avtalen Oppgavebeskrivelse Julestorledersamling Bergslia 2.12.2014 Alexander Jørgensen Personalkonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google