Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgruppe for sykkel med representanter fra

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgruppe for sykkel med representanter fra"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgruppe for sykkel med representanter fra
Tromsø ønsker å søke om Bymiljøavtale. Det gir statlige midler til infrastruktur. «Transportnett Tromsø» har som ambisjoner å utarbeide et miljøriktig transportsystem hvor det satses på kollektiv, sykkel og gange. Arbeidsgruppe for sykkel med representanter fra Tromsø kommune Statens vegvesen Troms fylkeskommune

2 KVU- mål for Tromsø i 2030

3 Ambisiøse mål ?

4 Sykkelbyen Tromsø er noe annet…
Sykkelbyen Tromsø har mange mindre prosjekter i gang som: - Sykkelkampanjer: Media, sentrum, familiedager etc - Sykkelparkeringer på skoler, sentrum - Lappe hull i veien, Asfaltering av g/s veg - Skilting mot envegskjøring - Enkelte strekningsutbedringer; Hovedruta over øya - Støtteordninger til sykkelprosjekter som Tromsømarka, Pumptrack mm Arbeidet med sykkelstrategien er tatt ut av Sykkelbyen Tromsø

5 Oppgaven er: Revidering av sykkelplan fra 2007:
Hovednett vedtatt, men ikke gjennomført

6 Arbeidsgruppas mandat:
Fremlegge forslag til gode sykkelløsninger for byområdet som skal inn i kommuneplanens arealdel - Foreslå hovednett for sykkel for Tromsø - Høg kvalitet! Sammenhengende, direkte, sikker og mulig Km/t - Sykkelrutene får nr. og skal skiltes - Foreslå strekningsvise løsninger: Sykkelvei med fortau? Sykkelfelt? Blandet trafikk? «Øverste hylle». Gruppa trenger ikke tenke på økonomi  Tidshorisont: ca. 10 år? Alt dette kommer på kart med strekningsvise bestemmelser Lokale sykkelruter kommer i tillegg. Ikke en del av dette arbeidet

7 Arbeidsgruppas mandat:
Også fremme visjoner om mulige fremtidige løsninger som: - Tromsøbrua: Stenges for biltrafikk? Eller sykkelløsninger på begge sider av brua? - Sentrum: Nytt trafikkmønster? Enveiskjøringer? - Avlastningstunell til Langnestunellen: For syklister? - Egen policy for el-sykling? Støtteordninger? - Varmekabler i sykkelfelt? - «Sykkelslange» fra Tromsøbrua? - Nye «kontinentale» løsninger for rundkjøringer? - Ny Kvaløyforbindelse: Sykkel- og kollektivbru til Kvaløya?

8 Forslag til Hovedruter. Ikke ferdig men ikke stor forskjell fra 2007…

9 For hovedrutene skal vi foreslå (strekningsvise) løsninger:
Fortau skal ikke planlegges som en del av sykkelruter! Gågater bør heller ikke planlegges som en del av sykkelruter. Syklende og forgjengere har ulike behov! Sykkelveg med fortau foreslås i stedet for gang- og sykkelveg. Ved å sette ned hastigheten, kan blandet trafikk være løsningen ved lav trafikk. Sykkelfelt kan være god løsning i sentrumsnære områder.

10 Utfordringer for sykkelsatsingen i Tromsø: Topografi; bratt og svingete

11 Hoved trasé over øya…

12 Hoved trasé til Kroken: Behov for ny løsning vedd Tromsdalselva

13 Stakkevollveien: Må ha sykkelløsning, en del av finansieringen
Stakkevollveien: Må ha sykkelløsning, en del av finansieringen. Eget prosjekt. Hva blir løsningen?

14 Trasé nordover fra sentrum?
Bratt, usikker til Tromsøbrua?

15 Forslag kryssing bruhode Tromsøya. «Midlertidig…»

16 Tromsø har vinter. Vintervedlikehold en stor utfordring
Tromsø har vinter! Vintervedlikehold en stor utfordring. Varmekabler lokker syklistene på fortau.

17 Mellomveien: Busstrasé og sykkelvei i dag

18 Andre utfordringer: «Gamle permer i hyllene…» G/S tenkingen
Eks på diskusjon etter innspill til gruppa: - «Mye trafikk ved skolen i Tromsdalen, derfor bør sykkelveien gå utenom skolen…» Vi mener fordi det er mye trafikk ved skolen skal hovedruta for sykkel gå til og forbi skolen. En sammenhengende, effektiv og sikker sykkelvei er målet. Derfor kan elevene sykle til skolen, foreldrene trenger ikke kjøre dem dit. Viktig med trafikkregulerende tiltak ved skolen!

19 Tromsø om noen år?

20 Forslag til sykkelløsninger ikke ferdige…Både trasé valg og valg av utforming vil bli utfordret når dette sys samen med innspill fra de andre gruppene som ser på gange- og på kollektiv løsningene for Tromsø.


Laste ned ppt "Arbeidsgruppe for sykkel med representanter fra"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google