Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge digitalt i Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge digitalt i Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge digitalt i Nordland
Nordlandskartdagene/GeoNordland 2005 Eilev Aurstad

2 Norge digitalt - en ny struktur for samarbeid og datautveksling
”Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter”

3 Informasjonsgrunnlaget i Norge digitalt
I Stortingsmelding nr. 30 gjøres det en hovedinndeling av datagrunnlaget i to hovedgrupper : basis geodata tematiske geodata.

4

5 Hvem kan delta i Norge digitalt ?
Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige virksomheter som har et geodataansvar eller er store brukere, skal medvirke til etablering, drift og vedlikehold av Norge digitalt. Samarbeidet skal baseres på gjensidig forpliktende avtaler. Slik får de tilgang til den felles informasjon de trenger, og de vil være med på å sikre en nasjonal løsning for produksjon, vedlikehold og leveranse av geodata. En part i Norge digitalt har mulighet til dra nytte av de ulike elementene i forvaltningssamarbeidet.

6 Hvem kan delta i Norge digitalt ?
Kommuner og fylkeskommuner Statlige forvaltningsorganer Eksisterende Geovekst parter under sentral avtale om geodatasamarbeid Selskaper som har landsdekkende interesser og som har data som kan bidra til den nasjonale infrastrukturen

7 Hvem kan delta i Norge digitalt ?

8 Finansiering i Norge digitalt
Den enkelte part må binde seg til en todelt løsning, som innebærer : en andelsfinansiering av basis geodata en plikt til leveranse av egen temainformasjon Sk har i dialog med noen samarbeidsparter arbeidet med modeller for finansiering : hovedprinsipp for den enkelte parts andelsfinansiering må baseres på en kost/nytte-vurdering enkle modeller med fri tilgang til alle data for alle… gruppering av parter (3-4 grupper) med fastsatte årlige kostnader

9 Kommunene i Norge digitalt
Innføringen av forvaltningssamarbeidet Norge digitalt skal ikke medføre økte kostnader for kommunene, men skal gi en bredere og bedre tilgang på informasjon fra nasjonale aktører Kommunene må - enten hver for seg eller i samarbeid med andre kommuner ha tilgang på standardiserte teknologiske systemløsninger som gjør det mulig å ta i mot og tilby tilgang til egen informasjon i forhold til de andre partene

10 Fordeling av 10 mill.

11 Datatilgang i Norge digitalt
Informasjonsformidling i regi av partene Eksempelvis gratis innsynsløsninger Brukere Distributører Norge digitalt Formi d lings- Brukere tjenesten Kommuner/Fylker Verdiøkning VØT Brukere Intranett mellom partene Samarbeid om forvaltning mellom parter med Norge digitalt avtale

12 geoPortal -samhandling i praksis
Utvikle løsninger for enkel tilgang til karttjenester på Internett Brukerne skal kunne finne, se på, sammenstille og hente informasjon fra ulike kilder / dataeiere

13 Norge digitalt portal:
Brukere Generell innsyn: Bruk data i egen applikasjon: Temaapplikasjoner: Datasett nedlastning: Internett-tjenester (WMS, WFS) KOMM DN NGU NIJOS SVV SK SFT FYLKE ANDRE Fylke Nye parter 434 stk. 19 x 2 stk.

14 åpnet 1. november 2004

15 Rettigheter til data Norge/Nordland digitalt
Norge digitalt iverksatt fra 1. januar 2005 Endelige avtaler innen første kvartal 2005 Intensjoner om samarbeid gir bruksrett til alle typer data som inngår i Norge digitalt Alle som ønsker å bli part i Nordland får laste ned data nå

16 Tilgang til data Norge/Nordland digitalt inntil Geoportal på plass
Kartdata Kartverket etablert FTP-server (FileTransfer Protocol) Lette arbeidet med nedlasting av data inntil GeoPortal løsningen er på plass Bruksanvisning på Operativ med eksisterende data innen 1. April Ortofoto Doff-basen (Digital OrtoFoto Forvaltning) Tilgang via internett på Innsyn eller nedlasting Basen i drift fra 1. mars Mesteparten lagt inn innen 1. April Tjenestene krever bredbånd

17 FKB-data på Kartverkets Ftp-server

18 Arealis-data på Kartverkets Ftp-server

19

20 Organisering og styring av Norge Digitalt (ND)
Regjeringen har ansvaret for den overordnete styringen av Norge digitalt. Miljøverndepartementet er ansvarlig fagdepartement og følger opp samordning av de nasjonale partene i Norge digitalt gjennom etatenes departementer. Statens kartverk vil som det nasjonale fagorganet for kart og geodata ha hovedansvaret for å etablere forvaltnings-samarbeidet Norge digitalt. ND Referansegruppe satt sammen av representanter fra etater under ulike departementer er Kartverkets rådgivende organ. Geovekst og Arealis samarbeidsfora sentralt opprettholdes

21 Organisering av Norge digitalt i Nordland
Dagens ordning Geodatautvalg for geovekst basisdata (SK ledelse og sekretariat) Arealis arbeidsutvalg og forum for temadata (FM ledelse og sekretariat, SK deltar i sekretariat)

22 Organisering av Norge digitalt i Nordland
Ny ordning Nordland digitalt forum Alle Nordland digitalt parter. Ledes av fylkesmannen Forum for rådgivning, informasjon, diskusjon og medvirkning Første møte i mai Nordland digitalt arbeidsutvalg 10-15 deltakere. Ledes av fylkesmannen Regionale GEOVEKSTparter og ”største” AREALIS-parter Godkjenner geodataplanen for Nordland Nordland digitalt sekretariat Fylkesmannen (administrasjon av møter, samordning) Fylkeskommunen (fylkesplan og UPN, kontakt med forskningsmiljøer) Kartkontoret (rullering av geodataplanen)

23 Arbeidsoppgaver Nordland digitalt
Bidra til etablering og vedlikehold Fokus på finansiering/organisering av gjenstående etablering for økt framdrift Ortofoto videreføring Bidra til økt bruk av geodata Handlingsplan Samordne systemløsninger Brukertilpassede dataleveranser (plug and play) Initiere FOU-prosjekter Høyhastighetsnett Interkommunalt/tverrsektorielt samarbeid

24 Geodataplan for Nordland 2005
NORDLAND FYLKE Andenes Niende geodataplan Godkjent av geodatautvalget Plan for produksjon Omformes i tråd med innholdet i Norge digitalt Beskrive visjoner og strategi Omhandle alle aktiviteter i Nordland digitalt Økt fokus på bruk av geodata Utarbeides i nært samarbeid med partene (arbeidsutvalget) Mål: Godt styringsredskap Sortland Narvik Leknes Svolvær Bodø Fauske Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund

25 Elektroniske sjøkart langs norskekysten
Hele kysten skal være dekket med moderne kart i løpet av

26 Norge 1: 50 000 med ”fullt sjøinnhold”

27 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Norge digitalt i Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google