Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge digitalt i Nordland Nordlandskartdagene/GeoNordland 2005 Eilev Aurstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge digitalt i Nordland Nordlandskartdagene/GeoNordland 2005 Eilev Aurstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge digitalt i Nordland Nordlandskartdagene/GeoNordland 2005 Eilev Aurstad

2 Norge digitalt - en ny struktur for samarbeid og datautveksling ”Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter”

3 Informasjonsgrunnlaget i Norge digitalt I Stortingsmelding nr. 30 gjøres det en hovedinndeling av datagrunnlaget i to hovedgrupper : l basis geodata tematiske geodata.

4

5 Hvem kan delta i Norge digitalt ? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige virksomheter som har et geodataansvar eller er store brukere, skal medvirke til etablering, drift og vedlikehold av Norge digitalt. Samarbeidet skal baseres på gjensidig forpliktende avtaler. Slik får de tilgang til den felles informasjon de trenger, og de vil være med på å sikre en nasjonal løsning for produksjon, vedlikehold og leveranse av geodata. En part i Norge digitalt har mulighet til dra nytte av de ulike elementene i forvaltningssamarbeidet.

6 Hvem kan delta i Norge digitalt ?  Kommuner og fylkeskommuner  Statlige forvaltningsorganer  Eksisterende Geovekst parter under sentral avtale om geodatasamarbeid  Selskaper som har landsdekkende interesser og som har data som kan bidra til den nasjonale infrastrukturen

7 Hvem kan delta i Norge digitalt ?

8 Finansiering i Norge digitalt  Den enkelte part må binde seg til en todelt løsning, som innebærer :  en andelsfinansiering av basis geodata  en plikt til leveranse av egen temainformasjon  Sk har i dialog med noen samarbeidsparter arbeidet med modeller for finansiering :  hovedprinsipp for den enkelte parts andelsfinansiering må baseres på en kost/nytte-vurdering  enkle modeller med fri tilgang til alle data for alle…  gruppering av parter (3-4 grupper) med fastsatte årlige kostnader

9 Kommunene i Norge digitalt oInnføringen av forvaltningssamarbeidet Norge digitalt skal ikke medføre økte kostnader for kommunene, men skal gi en bredere og bedre tilgang på informasjon fra nasjonale aktører oKommunene må - enten hver for seg eller i samarbeid med andre kommuner ha tilgang på standardiserte teknologiske systemløsninger som gjør det mulig å ta i mot og tilby tilgang til egen informasjon i forhold til de andre partene

10 Fordeling av 10 mill.

11 Norge digitalt Formidlings- tjenesten Distributører VØT Brukere Samarbeid om forvaltning mellom parter med Norge digitalt avtale Datatilgang i Norge digitalt Intranett mellom partene Informasjonsformidling i regi av partene Eksempelvis gratis innsynsløsninger Kommuner/Fylker Verdiøkning Brukere

12 geoPortal -samhandling i praksis Utvikle løsninger for enkel tilgang til karttjenester på Internett Brukerne skal kunne finne, se på, sammenstille og hente informasjon fra ulike kilder / dataeiere

13 Nye parter SFTSKNIJOSANDREKOMM NGU FYLKE DN Internett-tjenester (WMS, WFS) 434 stk. 19 x 2 stk. Brukere Bruk data i egen applikasjon: Temaapplikasjoner: Datasett nedlastning: Generell innsyn: Fylke Norge digitalt portal: SVV

14 http://www.geonorge.no åpnet 1. november 2004

15 Rettigheter til data Norge/Nordland digitalt oNorge digitalt iverksatt fra 1. januar 2005 oEndelige avtaler innen første kvartal 2005 oIntensjoner om samarbeid gir bruksrett til alle typer data som inngår i Norge digitalt oAlle som ønsker å bli part i Nordland får laste ned data nå

16 Tilgang til data Norge/Nordland digitalt inntil Geoportal på plass oKartdata oKartverket etablert FTP-server (FileTransfer Protocol) oLette arbeidet med nedlasting av data inntil GeoPortal løsningen er på plass oBruksanvisning på www.GeoNorge.no oOperativ med eksisterende data innen 1. April oOrtofoto oDoff-basen (Digital OrtoFoto Forvaltning) oTilgang via internett på www.NorgeiBilder.no oInnsyn eller nedlasting oBasen i drift fra 1. mars oMesteparten lagt inn innen 1. April Tjenestene krever bredbånd

17 FKB-data på Kartverkets Ftp-server

18 Arealis-data på Kartverkets Ftp-server

19

20 Organisering og styring av Norge Digitalt (ND) oRegjeringen har ansvaret for den overordnete styringen av Norge digitalt. oMiljøverndepartementet er ansvarlig fagdepartement og følger opp samordning av de nasjonale partene i Norge digitalt gjennom etatenes departementer. oStatens kartverk vil som det nasjonale fagorganet for kart og geodata ha hovedansvaret for å etablere forvaltnings-samarbeidet Norge digitalt. oND Referansegruppe satt sammen av representanter fra etater under ulike departementer er Kartverkets rådgivende organ. oGeovekst og Arealis samarbeidsfora sentralt opprettholdes

21 Organisering av Norge digitalt i Nordland Dagens ordning oGeodatautvalg for geovekst basisdata (SK ledelse og sekretariat) oArealis arbeidsutvalg og forum for temadata (FM ledelse og sekretariat, SK deltar i sekretariat)

22 Organisering av Norge digitalt i Nordland Ny ordning oNordland digitalt forum oAlle Nordland digitalt parter. Ledes av fylkesmannen oForum for rådgivning, informasjon, diskusjon og medvirkning oFørste møte i mai oNordland digitalt arbeidsutvalg o10-15 deltakere. Ledes av fylkesmannen oRegionale GEOVEKSTparter og ”største” AREALIS-parter oGodkjenner geodataplanen for Nordland oNordland digitalt sekretariat oFylkesmannen (administrasjon av møter, samordning) oFylkeskommunen (fylkesplan og UPN, kontakt med forskningsmiljøer) oKartkontoret (rullering av geodataplanen)

23 Arbeidsoppgaver Nordland digitalt oBidra til etablering og vedlikehold oFokus på finansiering/organisering av gjenstående etablering for økt framdrift oOrtofoto videreføring oBidra til økt bruk av geodata oHandlingsplan oSamordne systemløsninger oBrukertilpassede dataleveranser (plug and play) o Initiere FOU-prosjekter oHøyhastighetsnett oInterkommunalt/tverrsektorielt samarbeid

24 Geodataplan for Nordland 2005 oNiende geodataplan oGodkjent av geodatautvalget oPlan for produksjon oOmformes i tråd med innholdet i Norge digitalt oBeskrive visjoner og strategi oOmhandle alle aktiviteter i Nordland digitalt oØkt fokus på bruk av geodata oUtarbeides i nært samarbeid med partene (arbeidsutvalget) oMål: Godt styringsredskap owww.statkart.no/geovekst Sortland Svolvær Leknes Bodø Fauske MoiRana Mosjøen Brønnøysund Narvik Andenes Sandnessjøen GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE 2005-2008

25 Hele kysten skal være dekket med moderne kart i løpet av 2007-08 Elektroniske sjøkart langs norskekysten

26 Norge 1: 50 000 med ”fullt sjøinnhold”

27 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Norge digitalt i Nordland Nordlandskartdagene/GeoNordland 2005 Eilev Aurstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google