Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk etiske- faglige, og juridiske dilemmaer Etikkveilederskurs høsten 2010 v/høgskolelektor Kristin Bie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk etiske- faglige, og juridiske dilemmaer Etikkveilederskurs høsten 2010 v/høgskolelektor Kristin Bie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk etiske- faglige, og juridiske dilemmaer Etikkveilederskurs høsten 2010 v/høgskolelektor Kristin Bie

2 Hva kjennetegner et etisk dilemma? En situasjon der eget menneskesyn kommer til utrykk gjennom hva en velger, eller ikke velger, og som har betydning for andre mennesker Et problem som ofte inngår i et større problemkompleks, og som handler om forholdet, eller relasjonen, mellom individ og fellesskapet En situasjon hvor en er i tvil om hva som er riktig handlemåte fordi det ikke er entydig hva som er best handling Emosjoner som er uttrykk for den enkeltes holdninger, verdier, engasjement, innlevelse og evne til empati

3 Når oppstår et etisk dilemma? Som regel i en konflikt mellom det jeg kan, skal, eller bør gjøre

4 Det etiske dilemmaet Det den enkelte bør gjøre i overensstemmelse med enten almenn menneskelige grunnverdier, eller spesielle verdier som er knyttet til arbeidet som pleie- og omsorgsarbeider. Både måten å utføre handlingen på, og konsekvensene for pasienten og fellesskapet inngår i vurderingen.

5 Hva kjennetegner faglige problemstillinger? Et praktisk/teknisk spørsmål om hva som kan gjøres ut fra den kunnskap og kompetanse den enkelte, eller fagfellesskapet, har. Også et spørsmål om ressurser og omstendigheter, og hva som regnes for god praksis og faglig forsvarlig.

6 Hva kjennetegner juridiske spørsmål? De juridiske rammene forteller hva den enkelte skal gjøre i ulike situasjoner. Pasientens rettigheter og pleie- og omsorgspersonalets plikter. Også her er god praksis og faglig forsvarlighet nøkkelord.

7 Etisk dilemmaer er verdikonflikter Mellom det Praktisk/tekniske (kan/kan ikke) Juridiske (skal/skal ikke) Etiske (bør/bør ikke Når etiske spørsmål diskuteres bør alle tre perspektiver tenkes igjennom, fordi disse elementene alltid er tilstede i et etisk dilemma

8 Eksempel Pasienten nekter å ta sin medisin

9 Hvem eier problemet? Det relasjonelle perspektivet: De personer som handler, og som treffer det etiske valget; for eksempel sykepleieren Pasienten eier ikke dilemmaet, men er med på å skape det

10 Hvilke valg har sykepleieren? Den etiske handlingen: Sykepleierens valg som fører til handling 1.Kan sykepleieren la være å gi pasienten medisiner, eller kan ikke pasienten være uten nødvendige medisiner ut fra faglige vurderinger? 2.Skal sykepleieren la være å gi pasienten medisiner, eller kan det brukes tvang ut fra juridiske vurderinger? 3.Bør sykepleieren la pasienten bestemme selv, eller bør han/hun fratas selvbestemmelsesretten ut fra en bedømmelse av konsekvensene?


Laste ned ppt "Etikk etiske- faglige, og juridiske dilemmaer Etikkveilederskurs høsten 2010 v/høgskolelektor Kristin Bie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google