Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestepensjoner Tariffkonferanse 22.05.14 NTL Forskningsinstitutter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestepensjoner Tariffkonferanse 22.05.14 NTL Forskningsinstitutter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestepensjoner Tariffkonferanse 22.05.14 NTL Forskningsinstitutter

2

3

4

5

6

7

8

9 Det norske pensjonssystemet 5 hovedregimer i dag Bruttopensjon 660 000 innen offentlige TP- ordninger Bruttogaranti 66% OFFENTLIG Folketrygd Obligatorisk tjenestepensjon. Tidligere 650 000 med kun folketrygd YtelsesbasertInnskuddsbasert Nettopensjon Avtalte Nettopensjoner PRIVAT Folketrygd OTP Innskudds pensjoner Folketrygd HYBRID Folketrygd

10 Figur4.3. Aktive medlemmer i ytelses- og innskuddspensjonsordninger 2002 – 2012. Kilde FAFO

11 PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET Fra gode til dårlige bedriftsbaserte ordninger, halvparten på minstenivå Tariffavtale i KLP og egne kasser Lovfestet i SPK Stat Kommune Gode kollektive tjenestepensjoner inntil videre

12 Ytelsene i off. tjenestepensjonsordningen Uføre pensjon SPK pensjon Etterlatte pensjon Barne- pensjon Avtalefestet pensjon Alders pensjon Boliglån Premie fritak

13 Tidligpensjon – 62 – 67 år Toleransebeløp – Lite mulighet for å kombinere med arbeid – 15.000 Lave krav for å få AFP Tjenestepensjon fra 67 år Må være innenfor HTA Hva med AFP? Tilleggspensjon – Ingen toleransebeløp – Ingen inntektsavkorting Strengere krav – Må ha beregnet pensjon på minimum 2 G (ca. 170.000) Folketrygd og AFP må tas ut samtidig Må være i bedrift med AFP Offentlig AFP Privat AFP

14

15 Pensjon i Forskningsinstituttene Uforutsigbarhet for premie til SPK eller andre leverandører – endringer i forventet sluttlønn – forvaltning av kapital Balanseføring av pensjonsforpliktelser – Revisordrevet - krav til god regnskapsskikk Tariffestet ordning – Pensjon sikret i særavtaler – Angrep på avtalene – nå gjennom bruk av reglene i Hovedavtalen

16 20062007200820092010 Regnskap 201120122013 ArbeidsgiverandelBudsjetterte tall Lønnskostnader (konto 5000 og 5004*)427 202 148464 738 494507 080 952550 839 145576 714 325621 692 863665 605 582692 229 805 Pensjonskostnader arbeidsgivers andel (konto 5420)39 590 52347 419 14669 047 99572 577 27681 344 37787 060 191115 371 770144 053 023 Pensjonskostnader i prosent av lønnskostnader9,3 %10,2 %13,6 %13,2 %14,1 %14,0 %17,3 %20,8 % Arbeidstakerandel Arbeidstakerandel i %2 % Premie for ordinær pensjon, alder, uføre og etterlatte (Spare og risikopremie)7,66 % Reguleringspremie for årets lønns- og pensjonsregulering7,88 % Premie for garantert pensjonsnivå0,25 % Premie for førtidspensjon (AFP og uttak for 85årsregelen)1,62 % Administrasjonspremie0,35 % Tilleggsats (Avregning av finansiell status)5,06 % Sum budsjettinnspill 22,82 % Arbeidsgiverandel20,82 % Arbeidstakerandel2 %

17 Rapport fra Høgskolen i Hedemark – Fagforbundet

18 Ny tjenestepensjonslov - hybrid Ikke felles premie for kvinner og menn men premier basert på dødelighet for menn, og en tilleggspremie for kvinner på grunn av lavere dødelighet Innskudd i fast pst av lønn. Ikke tidlig opptjening som i AFP Ramma 7 pst opp til 7,1 G, 25 pst over opp til 12 G –for lav til 66 pst uten AFP Kostnad for adm. og forvaltning betales av bedriften Ikke sluttlønn Ellers følges forslagene fra Banklovkommisjonen opp

19 Tjenestepensjon fyller fortsatt opp til 66 pst sammen med Folketrygden Tjenestepensjon, Ny hybrid Folketrygden

20 Sentrale spørsmål ved pensjonsbytte Størrelse på det årlige pensjonsinnskuddet – Innskuddspensjon fra 2 til 26,1% (nye satser fra 01.01.2014) – Ytelsespensjon 10 – 14% av lønn – Hybrid 2-26.1% - kan utformes på ulike måter – De fleste arbeidsgivere i privat sektor har styringsrett! – Mange av NTLs virksomheter har forhandlingsrett – Bedrifter med mer enn 15 ansatte skal ha en styringsgruppe i pensjonsspørsmål, hvor ansatte er representert Dag Westhrin, sekretær LO Stat

21


Laste ned ppt "Tjenestepensjoner Tariffkonferanse 22.05.14 NTL Forskningsinstitutter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google