Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstilbud ved Meråker Sanitetsforenings Kurbad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstilbud ved Meråker Sanitetsforenings Kurbad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstilbud ved Meråker Sanitetsforenings Kurbad
Informasjon ved møte i Samhandlingsnettverket Kommunene og St.Olavs Hospital 17.Februar 2011 Nancy Haugan, Avdelingsleder ReHR Midt Norge

2 Informasjonstelefon reHabilitering, grønn linje 800 300 61
Fra 10.mai 2010: Felles adresse for henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner i Trøndelag: Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Sykehuset Levanger, Kirkegata 2, 7600 Levanger TLF: / Fax: Åpningstid: Alle hverdager kl Internett: Søknadsskjema: (word-format, kan skrives i på data) E-post: Informasjonstelefon reHabilitering, grønn linje

3 Anskaffelse av spesialisert rehabilitering 2010-2013
Helse Midt-Norge RHF skal i 2010 kjøpe tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i minst samme omfang som i 2009 (Oppdragsdokument) Anskaffelse etter del I i forskrift om offentlige anskaffelser

4 HMN: Endring – nye rehabiliteringsavtaler
Pasienter med psykiske lidelser Habilitering for ungdom og voksne Pasienter med behov for assistanse/tilrettelegging (eks. stell, påkledning forflytning, måltider). Dagtilbud Ambulante tjenester De fleste ortopediske pasienter (eks. kne- og/eller hofteproteser) bør tilbys et dagtilbud ved poliklinikk i HF eller ved fysikalsk institutt i kommunene Regionale tilbud Åpent hele året Kontraktsmengde: 204 mill 4

5 Private rehabiliteringsinstitusjoner som har fått avtale med HMN om spesialisert rehabilitering Namdal (Ortopedi)(8) Kastvollen (nevrologi,ortopedi)(23) Meråker (habilitering, hjerneslag, revmatologi, ortopedi) (30+4) Betania Malvik (psykiatri, hjerneslag, ortopedi, amputasjoner, revmatologi, hjerneskader) (22+18) Coperiosenteret (smerte, ME, tinnitus)(0+10) Selli (Hjerte, lunge,kreft,gastro,ortopedi)(25+10) Røros (hjerte, lunge, overvekt) (60) Muritunet (overvekt, lunge, ortopedi, revmatologi)(44) 5

6 Rettighetsvurdering og prioriteringer
Pasientrettighetsloven/prioriteringsforskriften: Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet Pasienten skal ha forventet nytte av helsehjelpen De forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt Alle tre kriterier skal være oppfyllt 6

7 Behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten – uten frist
Prioritering av henvisninger – følgende konklusjoner iflg prioriteringsforskriften: Rett til nødvendig (”prioritert”) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten – med frist Behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten – uten frist Ikke rett til/behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten - avslag

8 Habiliteringstilbudet ved Meråker Sanitetsforenings Kurbad:
Nytt fra 2010 – avtale med Helse Midt-Norge: Habilitering – overgangsfase barn-voksen 3 grupper à 6 personer pr år 2 uker + 1 oppfølgingsuke pr. opphold

9 Målgruppe: Ungdommer fra hele helseregion Midt-Norge
Aldersgrense 16-30(+) Unge voksne med nedsatt funksjonsevne eller lettere psykisk utviklingshemming Ungdommer i overgangsfase med behov for selvstendiggjøring

10 Mål: Ungdommene skal klare å takle hverdagen i overgangen fra barn til voksen, samt bedre innsikten i egen tilstand

11 Forutsetninger: Oppholdet skal være en del av habiliteringskjeden til ungdommene Tett samarbeid med hjemkommunen Det må oppgis navn på kontaktperson i kommunen

12 Innhold Aktiviteter individuelt og i gruppe
Det legges vekt på selvstendiggjøring i daglige aktiviteter som: Personlig stell og hygiene Handle og lage mat Holde orden på rommet Vaske klær Delta sosialt

13 Innhold forts. Fysisk aktivitet en sentral del av opplegget:
Hesteridning Bassengtrening Treningsgrupper Skotthyll Luftgeværskyting Uteaktiviteter

14 Innhold forts. Aktuelle tema tas opp etter behov fra ungdommene i gruppen, f.eks: Økonomihåndtering Kroppsbevissthet Seksualitet Matvaner Ensomhet og venner - m.m

15 Personell: Hjelpepleiere i vernepleie Sykepleiere Fysioterapeuter
Ergoterapeuter Assistent Aktivitør Nattevakt

16 2011 2 gruppeopphold planlagt: 20.06. – 01.07.11 04.07. – 15.07.11
Oppfølgingsuker uke 40 og 41

17 Søknad Søknadsskjema på: www.hnt.no Søknaden fra lege sendes til:
Regionalt henvisningsmottak rehabilitering, REHR Sykehuset Levanger Kirkegata 2 7600 Levanger Egenandel kr. 123,- pr døgn


Laste ned ppt "Habiliteringstilbud ved Meråker Sanitetsforenings Kurbad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google