Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærlinger i Bærum kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærlinger i Bærum kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærlinger i Bærum kommune
Informasjon til tjenesteledere Emma kafé

2 Lærlinger i Bærum kommune
Roller Lærlingen som arbeidstaker Faglig innhold i opplæringen Oppfølging Informasjon - Ansattportalen

3 Rollene i fagopplæringen
Fylkeskommunen: Videregående skoler Seksjon for videregående opplæring Prøvenemnd Lærebedriften Bærum kommune / Personalenheten Opplæringssted

4 Personalenhetens rolle
Lønns- og personalansvar Autorisasjon til IT Vareklær Registrering av fravær Betale ut variabel lønn Opplæringsansvar ift lærekontrakten Administrere plassering av lærlingene Kurs for lærlingene Kurs for instruktører Samlinger for instruktør/faglig leder

5 Lærlingen som arbeidstaker
Avklare arbeidstid, regler for fravær Melding av fravær – ikke pr sms Sykemeldinger og egenmeldinger Sendes til oss fortløpende Underskrift på sykepengeattest Permisjon – avgjørelse Ferie Frammøte

6 Lærlingen som arbeidstaker
Timelister Arbeid i høytider Vikar Overtid Avspasering Tilgang til bruk av pc

7 Lærlingen på vei til å bli fagarbeider
Tid til veiledning og oppgaveskriving Oppgaver underveis Dokumenterer opplæring og eget arbeid Bruk av teori Forventer at lærlingene bruker den i daglig arbeid Ta imot veiledning Tid til veiledning og oppgaveskriving Oppgaver underveis Dokumenterer opplæring og eget arbeid Bruk av teori Forventer at lærlingene bruker den i daglig arbeid Ta imot veiledning

8 Opplæringsstedets rolle
Tjenesteleder Lærlingen tas imot og følges opp som andre ansatte Tydelig sjef Følge opp instruktør Følge opp lærlingen Legger til rette for opplæring og veiledning 2 timer pr uke Reelle oppgaver Personalenhetens ”forlengede arm” Info om ferie, permisjoner, rettigheter og plikter

9 Opplæringsstedets rolle
Instruktøren Forventningsavklaringer ”Er det så nøye a”? Følge opp lærlingen Stille krav, være tydelige Si fra når noe skurrer Møte på samlinger Halvårsevaluering Påskjønnelse Er ikke elever lenger, men har forpliktelser Instrutøren er ikke ”mor”

10 Møte på opplæringssted
Hensikt med møtet avklares i forkant Deltakere på møtet Lærling Instruktør Faglig leder Tjenesteleder Status Oppfølging av lærling og instruktør Evaluering Planlegging av fagprøve

11 Møte på opplæringssted
1. Status Organisering av opplæringen Opplæring på opplæringsstedet Følger plan for opplæring Satt av tid Instruktørens tid med lærlingen Informasjon fra Personalenheten

12 Møte på opplæringssted
2a. Oppfølging av lærlingen Trives, mottak, får nødvendig opplæring Lærlingen som arbeidstaker Forventninger Overholder rettigheter og plikter Faglig veiledning og utvikling Oppfølging av skriftlige oppgaver Diskutere aktuelle problemstillinger

13 Møte på opplæringssted
2b. Oppfølging av instruktør Tilbud om kurs Aktuelle problemstillinger man ønsker avklaring på Samtale vedr tilrettelegging og veiledning Oppgaveskriving

14 Møte på opplæringssted
3. Halvårsevaluering Hensikt Hvordan gjennomføres Bruk av mal 4. Fagprøve Tid for avvikling Kontaktperson Arbeidsoppgaver som kan være relevante

15 Møte på opplæringssted
Planlegging av fagprøve Tid for avvikling Kontaktperson Hvordan gjennomføres Arbeidsoppgaver som kan være relevante

16

17


Laste ned ppt "Lærlinger i Bærum kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google