Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalenheten - fagopplæring 29.10.20101 Lærlinger i Bærum kommune Informasjon til tjenesteledere Emma kafé 29.10.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalenheten - fagopplæring 29.10.20101 Lærlinger i Bærum kommune Informasjon til tjenesteledere Emma kafé 29.10.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalenheten - fagopplæring Lærlinger i Bærum kommune Informasjon til tjenesteledere Emma kafé

2 Personalenheten - fagopplæring Lærlinger i Bærum kommune Roller Lærlingen som arbeidstaker Faglig innhold i opplæringen Oppfølging Informasjon - Ansattportalen

3 Personalenheten - fagopplæring Rollene i fagopplæringen Fylkeskommunen: –Videregående skoler –Seksjon for videregående opplæring –Prøvenemnd Lærebedriften –Bærum kommune / Personalenheten –Opplæringssted

4 Personalenheten - fagopplæring Personalenhetens rolle Lønns- og personalansvar Autorisasjon til IT Vareklær Registrering av fravær Betale ut variabel lønn Opplæringsansvar ift lærekontrakten Administrere plassering av lærlingene Kurs for lærlingene Kurs for instruktører Samlinger for instruktør/faglig leder

5 Personalenheten - fagopplæring Lærlingen som arbeidstaker –Avklare arbeidstid, regler for fravær –Melding av fravær – ikke pr sms –Sykemeldinger og egenmeldinger Sendes til oss fortløpende Underskrift på sykepengeattest –Permisjon – avgjørelse –Ferie –Frammøte

6 Personalenheten - fagopplæring Lærlingen som arbeidstaker Timelister Arbeid i høytider Vikar Overtid Avspasering Tilgang til bruk av pc

7 Personalenheten - fagopplæring Lærlingen på vei til å bli fagarbeider –Tid til veiledning og oppgaveskriving –Oppgaver underveis Dokumenterer opplæring og eget arbeid –Bruk av teori Forventer at lærlingene bruker den i daglig arbeid –Ta imot veiledning

8 Personalenheten - fagopplæring Opplæringsstedets rolle Tjenesteleder –Lærlingen tas imot og følges opp som andre ansatte –Tydelig sjef –Følge opp instruktør –Følge opp lærlingen –Legger til rette for opplæring og veiledning 2 timer pr uke Reelle oppgaver –Personalenhetens ”forlengede arm” Info om ferie, permisjoner, rettigheter og plikter

9 Personalenheten - fagopplæring Opplæringsstedets rolle Instruktøren –Forventningsavklaringer –”Er det så nøye a”? –Følge opp lærlingen –Stille krav, være tydelige –Si fra når noe skurrer –Møte på samlinger –Halvårsevaluering –Påskjønnelse

10 Personalenheten - fagopplæring Møte på opplæringssted Hensikt med møtet avklares i forkant Deltakere på møtet Lærling Instruktør Faglig leder Tjenesteleder 1.Status 2.Oppfølging av lærling og instruktør 3.Evaluering 4.Planlegging av fagprøve

11 Personalenheten - fagopplæring Møte på opplæringssted 1. Status Organisering av opplæringen Opplæring på opplæringsstedet –Følger plan for opplæring –Satt av tid –Instruktørens tid med lærlingen Informasjon fra Personalenheten

12 Personalenheten - fagopplæring Møte på opplæringssted 2a. Oppfølging av lærlingen Trives, mottak, får nødvendig opplæring Lærlingen som arbeidstaker Forventninger Overholder rettigheter og plikter Faglig veiledning og utvikling Oppfølging av skriftlige oppgaver Diskutere aktuelle problemstillinger

13 Personalenheten - fagopplæring Møte på opplæringssted 2b. Oppfølging av instruktør Tilbud om kurs Aktuelle problemstillinger man ønsker avklaring på Samtale vedr tilrettelegging og veiledning Oppgaveskriving

14 Personalenheten - fagopplæring Møte på opplæringssted 3. Halvårsevaluering Hensikt Hvordan gjennomføres Bruk av mal 4. Fagprøve Tid for avvikling Kontaktperson Hvordan gjennomføres Arbeidsoppgaver som kan være relevante

15 Personalenheten - fagopplæring Møte på opplæringssted 5.Planlegging av fagprøve –Tid for avvikling –Kontaktperson –Hvordan gjennomføres –Arbeidsoppgaver som kan være relevante

16 Personalenheten - fagopplæring

17 Personalenheten - fagopplæring


Laste ned ppt "Personalenheten - fagopplæring 29.10.20101 Lærlinger i Bærum kommune Informasjon til tjenesteledere Emma kafé 29.10.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google