Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalenheten - fagopplæring 29.10.20101 Lærlinger i Bærum kommune Informasjon til tjenesteledere Emma kafé 29.10.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalenheten - fagopplæring 29.10.20101 Lærlinger i Bærum kommune Informasjon til tjenesteledere Emma kafé 29.10.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalenheten - fagopplæring 29.10.20101 Lærlinger i Bærum kommune Informasjon til tjenesteledere Emma kafé 29.10.2010

2 Personalenheten - fagopplæring 29.10.20102 Lærlinger i Bærum kommune Roller Lærlingen som arbeidstaker Faglig innhold i opplæringen Oppfølging Informasjon - Ansattportalen

3 Personalenheten - fagopplæring 29.10.20103 Rollene i fagopplæringen Fylkeskommunen: –Videregående skoler –Seksjon for videregående opplæring –Prøvenemnd Lærebedriften –Bærum kommune / Personalenheten –Opplæringssted

4 Personalenheten - fagopplæring 29.10.20104 Personalenhetens rolle Lønns- og personalansvar Autorisasjon til IT Vareklær Registrering av fravær Betale ut variabel lønn Opplæringsansvar ift lærekontrakten Administrere plassering av lærlingene Kurs for lærlingene Kurs for instruktører Samlinger for instruktør/faglig leder

5 Personalenheten - fagopplæring 29.10.20105 Lærlingen som arbeidstaker –Avklare arbeidstid, regler for fravær –Melding av fravær – ikke pr sms –Sykemeldinger og egenmeldinger Sendes til oss fortløpende Underskrift på sykepengeattest –Permisjon – avgjørelse –Ferie –Frammøte

6 Personalenheten - fagopplæring 29.10.20106 Lærlingen som arbeidstaker Timelister Arbeid i høytider Vikar Overtid Avspasering Tilgang til bruk av pc

7 Personalenheten - fagopplæring 29.10.20107 Lærlingen på vei til å bli fagarbeider –Tid til veiledning og oppgaveskriving –Oppgaver underveis Dokumenterer opplæring og eget arbeid –Bruk av teori Forventer at lærlingene bruker den i daglig arbeid –Ta imot veiledning

8 Personalenheten - fagopplæring 29.10.20108 Opplæringsstedets rolle Tjenesteleder –Lærlingen tas imot og følges opp som andre ansatte –Tydelig sjef –Følge opp instruktør –Følge opp lærlingen –Legger til rette for opplæring og veiledning 2 timer pr uke Reelle oppgaver –Personalenhetens ”forlengede arm” Info om ferie, permisjoner, rettigheter og plikter

9 Personalenheten - fagopplæring 29.10.20109 Opplæringsstedets rolle Instruktøren –Forventningsavklaringer –”Er det så nøye a”? –Følge opp lærlingen –Stille krav, være tydelige –Si fra når noe skurrer –Møte på samlinger –Halvårsevaluering –Påskjønnelse

10 Personalenheten - fagopplæring 29.10.201010 Møte på opplæringssted Hensikt med møtet avklares i forkant Deltakere på møtet Lærling Instruktør Faglig leder Tjenesteleder 1.Status 2.Oppfølging av lærling og instruktør 3.Evaluering 4.Planlegging av fagprøve

11 Personalenheten - fagopplæring 29.10.201011 Møte på opplæringssted 1. Status Organisering av opplæringen Opplæring på opplæringsstedet –Følger plan for opplæring –Satt av tid –Instruktørens tid med lærlingen Informasjon fra Personalenheten

12 Personalenheten - fagopplæring 29.10.201012 Møte på opplæringssted 2a. Oppfølging av lærlingen Trives, mottak, får nødvendig opplæring Lærlingen som arbeidstaker Forventninger Overholder rettigheter og plikter Faglig veiledning og utvikling Oppfølging av skriftlige oppgaver Diskutere aktuelle problemstillinger

13 Personalenheten - fagopplæring 29.10.201013 Møte på opplæringssted 2b. Oppfølging av instruktør Tilbud om kurs Aktuelle problemstillinger man ønsker avklaring på Samtale vedr tilrettelegging og veiledning Oppgaveskriving

14 Personalenheten - fagopplæring 29.10.201014 Møte på opplæringssted 3. Halvårsevaluering Hensikt Hvordan gjennomføres Bruk av mal 4. Fagprøve Tid for avvikling Kontaktperson Hvordan gjennomføres Arbeidsoppgaver som kan være relevante

15 Personalenheten - fagopplæring 29.10.201015 Møte på opplæringssted 5.Planlegging av fagprøve –Tid for avvikling –Kontaktperson –Hvordan gjennomføres –Arbeidsoppgaver som kan være relevante

16 Personalenheten - fagopplæring 29.10.201016

17 Personalenheten - fagopplæring 29.10.201017


Laste ned ppt "Personalenheten - fagopplæring 29.10.20101 Lærlinger i Bærum kommune Informasjon til tjenesteledere Emma kafé 29.10.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google