Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planer og rapportering Som kommunekoordinator for Den kulturelle skolesekken skal du bl.a. levere planer og rapporter Her er noe informasjon og tips: Frister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planer og rapportering Som kommunekoordinator for Den kulturelle skolesekken skal du bl.a. levere planer og rapporter Her er noe informasjon og tips: Frister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planer og rapportering Som kommunekoordinator for Den kulturelle skolesekken skal du bl.a. levere planer og rapporter Her er noe informasjon og tips: Frister Føringer Vurderinger knyttet til kommunale tiltak Hvorfor planer ikke godkjennes

2 Frister 1. juni: frist for innlevering av handlingsplan Ca. 1. februar frist for innlevering av rapport (avhenger av rapportfristen NTFK får): NB! Dersom tilskuddet er høyere en 100 000,- skal regnskapet revideres. Du skal planlegge på skoleår og rapportere på kalenderår

3 Føringer Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida Kulturdepartementet sitt tildelingsbrev til Nord-Trøndelag fylkeskommune Samarbeidsavtalen mellom din kommune og Nord- Trøndelag fylkeskommune Utviklingsplaner i din kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune

4 Når dere lager plan Vurder planen (aktivitetene) opp mot målene og prinsippene for DKS Kommunen skal planlegge produksjoner/formidling for elevene ut fra: tildelingen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune det tidligere abonnementet på 21 kroner pr. grunnskoleelev (gjelder også private skoler) i avtaleperioden. Denne summen skal legges til spillemidlene og brukes til lokale DKS-program i kommunen. Mal for plan (excel-ark) får dere tilsendt

5 Når dere lager rapport Alle kommunale tiltak føres inn under punkt 2 i rapportskjemaet; Aktiviteter Det må komme fram hva tiltaket er, ikke bare hvor elevene har vært Dersom ikke alle midlene (spillemidler + 21,- pr. elev i kommunen) er benyttet skal disse overføres til neste års budsjett. Dette må framgå av rapporten

6 Rapportering på www.dksrapportering.no 1. Du logger inn med samme brukernavn og passord som i ksys 2. Når du er innlogget vil du få tilgang til tidligere rapporteringer 3. NB! Det rapporteres kun på egne DKS tiltak i forhold til tidligere innsendt plan, og ikke DKS-produksjonene i fylkeskommunal regi! 4. Klikk på den grå utheva teksten så får du aktivert skrive modus. Du kan hele tiden endre underveis. Det blir ikke registrert i våre systemer før du klikker på send inn knappen nederst! 5. Info om skoler og elevtall finnes på Grunnskolen Informasjonssystem (GSI), følg linken; https://gsi.udir.no/34404/2075/34382- 37381.html https://gsi.udir.no/34404/2075/34382- 37381.html 6. Nederst føres det en endringslogg slik at du/vi kan se når skjemaet har vært åpnet

7 Vurderinger knyttet til kommunale tiltak De fylkeskommunale og kommunale DKS-tilbudene skal ikke erstatte det ordinære kunst- og kulturtilbudet i skolen, men være et supplement til dette Tiltakene skal vurderes ut fra kriteriene for DKS og det viktigste her er prinsippet om profesjonalitet Det er viktig å motivere og inspirere til bruk av profesjonelle kunstnere i kommunen. Kulturarv er satsingsområde for DKS lokalt Spillemidlene skal ikke brukes til tiltak som skolen allikevel ville gjennomført. Eksempler her er ekskursjoner á la «tur i fjæra», leirskole og skole-/høgtidsgudtjenester

8 Vurderinger knyttet til kommunale tiltak Mange kommuner har gjort avtaler med historielag, enkeltpersoner o.l. som i varierende grad får honorar for sitt oppdrag. Dette godkjennes Billettkjøp til forestillinger med elever fra MDD-linja ved videregående skole godkjennes ikke med mindre det er profesjonelle utøvere på scenen Å ha profesjonell lyd og/eller lyssetting på en forestilling der elever opptrer for elever kommer ikke inn under DKS- kriteriene

9 «Gjengangere» til at planer ikke godkjennes For lite informasjon om produksjonen til at vi kan vurdere den (eks. «Besøk på Egge Museum» er ikke nok) Det framgår ikke ordentlig hva midlene går til (ikke konkret nok) Det planlegges for lite aktivitet i forhold til disponible ressurser Profesjonaliteten kommer ikke tydelig nok fram DKS skal ikke erstatte ordinær undervisning Transportkostnader fylles ikke inn på rett plass Spillemidler kan ikke dekke administrasjonsutgifter til DKS

10 Lykke til med arbeidet! Ta kontakt dersom du har spørsmål! irene.rosenblom@ntfk.no


Laste ned ppt "Planer og rapportering Som kommunekoordinator for Den kulturelle skolesekken skal du bl.a. levere planer og rapporter Her er noe informasjon og tips: Frister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google