Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovation@altinn Om programmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovation@altinn Om programmet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om programmet

2 Innovation@altinn er en tversektoriell arena for å skape idéer og akselerere realisering av disse
Tjenesteeiere Virksomhetsplanlegging og tjenesteutvikling Idéutvikling og proof-of-concept Altinn Plattformutvikling/-forvaltning

3 Innovation@altinn programmet* – en åpen arena for idéarbeid
Idéfangst Foredling Iverksettelse Gevinstuthenting Mandat og føringer f.eks NHDs Altinn strategi, tildelingsbrev mm Idéarbeid med Tjenesteeiere IT-leverandører og systemintegratorer Virkemiddelapparatet Akademia og forskningsmiljøer EU og internasjonale miljøer Forretningsutvikling Leveranse og drift Tas det som en introduksjon Viktig for å sette rammen, spesielt for de nykommere. Kontraktsfestet dvs løper ut Åpen deltakelse Samarbeid med andre miljøer Skal være en «tenketank» for tjenesteeiere, leverandører og Altinn-organisasjonen Understøtte ambisjonen «Altinn skal være nøkkelen til elektronisk forvaltning i verdensklasse» 3-5 samlinger årlig, der deltakere er aktive bidragsytere til å forme og konkretisere idéer * Etablering av er nedfelt i Altinn II kontraktene, Programutviklingsavtalen, bilag 2, kapittel 2

4 Innovation@altinn har fokus på to områder
Utnytte eksisterende plattform for nye anvendelsesområder og involvering av nye aktører Identifisere nye eller endrede funksjonsområder for Altinn Aktiviteter Hente inspirasjon fra næringsliv, forskning, akademia – både i Norge og utlandet Gjennomføre idé-workshops og proof-of-concept aktiviteter Bidra til prosessforbedring rundt idéarbeid og grensesnittet opp mot forretningsutviklings funksjonen i AAS

5 Akselerere innovasjon Inspirere til innovasjon
programmet har systematisk styrket kunnskap om eForvaltning og digitalisering 2015 -► Kunnskap og kompetanse for aktiv verdiskaping Akselerere innovasjon Utforme konsepter og prototyper som utnytter Altinn på nye områder. Øke verdiskaping i næringsliv og offentligsektoren gjennom tett samarbeid med innovasjonsmiljøer Inspirere til innovasjon 2008 – 2011 Hente inspirasjon fra norsk og utenlandske fag- og driftsmiljøer. Seminarer, bedriftsbesøk, fagmøter o.l.

6 Offentlig forvaltning
Altinns potensial synliggjøres gjennom idéfangst fra tre ulike perspektiver* Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" * Interessentperspektiver ble introdusert i 2013 som et prosessverktøy for idéarbeid

7 Innovation@Altinn 2013 har hatt et fokus på «proof-of-concept»
Brüssel, mars Danne rammen for årets program Internasjonale perspektiver innen Digital Government Altinns rolle i eForvaltning i 2020 Muligheter og hindringer på veien Innspill til programråd for neste samlinger Fornebu, sept (Software Innovation) Foredrag rundt Informasjons infrastrukturer, Digitale hindringer, Service Design, Standardisering, Innovasjon og forskning i offentlig sektor, Åpen innovasjon Gruppearbeid rundt prototypene, sluttrapporten, fra innovasjon til leveranse Oslo, jan 2014 Møtet for ferdigstilling av årsrapporten og plan for 2014 21. mai 21. aug Brønnøysund, juni (lunsj-lunsj) Status påbegynte aktiviteter og gruppearbeid «EU Benchmark for eGovernment» v/ Capgemini «Altinn app market» Altinn forretningsutvikling Videreutvikling av idéer Konkretisere resultater (og struktur) i sluttrapporten NOKIOS-konferansen, 29.okt (Trondheim) Status – Forenklingsarbeidet Status - Proof-of-concept og andre initiativer Årsrapport - diskusjon – diskusjon Telefonmøte Samling

8 Idéer og konsepter dokumenteres fortløpende på en åpen wiki og lukket arbeidsområde
SharePoint hos BRREG Wiki 2013


Laste ned ppt "Innovation@altinn Om programmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google