Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om programmet. Altinn Tjenesteeiere er en tversektoriell arena for å skape idéer og akselerere realisering av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om programmet. Altinn Tjenesteeiere er en tversektoriell arena for å skape idéer og akselerere realisering av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovation@altinn Om programmet

2 Altinn Tjenesteeiere I@A Innovation@altinn er en tversektoriell arena for å skape idéer og akselerere realisering av disse Virksomhetsplanlegging og tjenesteutvikling Plattformutvikling/-forvaltning Idéutvikling og proof-of-concept

3 Idéfangst Foredling Iverksettelse Gevinstuthenting Innovation@altinn programmet* – en åpen arena for idéarbeid Forretningsutvikling Leveranse og drift Mandat og føringer f.eks NHDs Altinn strategi, tildelingsbrev mm Idéarbeid med Tjenesteeiere IT-leverandører og systemintegratorer Virkemiddelapparatet Akademia og forskningsmiljøer EU og internasjonale miljøer Samarbeid med andre miljøer Skal være en «tenketank» for tjenesteeiere, leverandører og Altinn-organisasjonen Understøtte ambisjonen «Altinn skal være nøkkelen til elektronisk forvaltning i verdensklasse» 3-5 samlinger årlig, der deltakere er aktive bidragsytere til å forme og konkretisere idéer * Etablering av Innovation@altinn er nedfelt i Altinn II kontraktene, Programutviklingsavtalen, bilag 2, kapittel 2

4 Innovation@altinn har fokus på to områder Utnytte eksisterende plattform for nye anvendelsesområder og involvering av nye aktører Identifisere nye eller endrede funksjonsområder for Altinn Aktiviteter Hente inspirasjon fra næringsliv, forskning, akademia – både i Norge og utlandet Gjennomføre idé-workshops og proof-of-concept aktiviteter Bidra til prosessforbedring rundt idéarbeid og grensesnittet opp mot forretningsutviklings funksjonen i AAS

5 Innovation@altinn programmet har systematisk styrket kunnskap om eForvaltning og digitalisering Inspirere til innovasjon 2008 – 2011 2015 -► Akselerere innovasjon 2012-2014 Hente inspirasjon fra norsk og utenlandske fag- og driftsmiljøer. Seminarer, bedriftsbesøk, fagmøter o.l. Utforme konsepter og prototyper som utnytter Altinn på nye områder. Øke verdiskaping i næringsliv og offentligsektoren gjennom tett samarbeid med innovasjonsmiljøer Kunnskap og kompetanse for aktiv verdiskaping

6 Altinns potensial synliggjøres gjennom idéfangst fra tre ulike perspektiver* Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" * Interessentperspektiver ble introdusert i I@a 2013 som et prosessverktøy for idéarbeid

7 Oslo, jan 2014 Møtet for ferdigstilling av årsrapporten og plan for 2014 Innovation@Altinn 2013 har hatt et fokus på «proof- of-concept» Brüssel, 20.-21. mars Danne rammen for årets program Internasjonale perspektiver innen Digital Government Altinns rolle i eForvaltning i 2020 Muligheter og hindringer på veien Innspill til programråd for neste samlinger Brønnøysund, 18.-19. juni (lunsj-lunsj) Status påbegynte aktiviteter og gruppearbeid «EU Benchmark for eGovernment» v/ Capgemini «Altinn app market» Altinn forretningsutvikling Videreutvikling av idéer Konkretisere resultater (og struktur) i sluttrapporten Fornebu, 10.-11.sept (Software Innovation) Foredrag rundt Informasjons infrastrukturer, Digitale hindringer, Service Design, Standardisering, Innovasjon og forskning i offentlig sektor, Åpen innovasjon Gruppearbeid rundt prototypene, sluttrapporten, fra innovasjon til leveranse NOKIOS-konferansen, 29.okt (Trondheim) Status – Forenklingsarbeidet Status - Proof-of-concept og andre initiativer Årsrapport - diskusjon I@a 2014 – diskusjon 21. mai Samling Telefonmøte 21. aug

8 Idéer og konsepter dokumenteres fortløpende på en åpen wiki og lukket arbeidsområde Innovation@Altinn 20138 Wiki SharePoint hos BRREG


Laste ned ppt "Om programmet. Altinn Tjenesteeiere er en tversektoriell arena for å skape idéer og akselerere realisering av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google