Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om programmet. Altinn Tjenesteeiere er en tversektoriell arena for å skape idéer og akselerere realisering av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om programmet. Altinn Tjenesteeiere er en tversektoriell arena for å skape idéer og akselerere realisering av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om programmet

2 Altinn Tjenesteeiere er en tversektoriell arena for å skape idéer og akselerere realisering av disse Virksomhetsplanlegging og tjenesteutvikling Plattformutvikling/-forvaltning Idéutvikling og proof-of-concept

3 Idéfangst Foredling Iverksettelse Gevinstuthenting programmet* – en åpen arena for idéarbeid Forretningsutvikling Leveranse og drift Mandat og føringer f.eks NHDs Altinn strategi, tildelingsbrev mm Idéarbeid med Tjenesteeiere IT-leverandører og systemintegratorer Virkemiddelapparatet Akademia og forskningsmiljøer EU og internasjonale miljøer Samarbeid med andre miljøer Skal være en «tenketank» for tjenesteeiere, leverandører og Altinn-organisasjonen Understøtte ambisjonen «Altinn skal være nøkkelen til elektronisk forvaltning i verdensklasse» 3-5 samlinger årlig, der deltakere er aktive bidragsytere til å forme og konkretisere idéer * Etablering av er nedfelt i Altinn II kontraktene, Programutviklingsavtalen, bilag 2, kapittel 2

4 har fokus på to områder Utnytte eksisterende plattform for nye anvendelsesområder og involvering av nye aktører Identifisere nye eller endrede funksjonsområder for Altinn Aktiviteter Hente inspirasjon fra næringsliv, forskning, akademia – både i Norge og utlandet Gjennomføre idé-workshops og proof-of-concept aktiviteter Bidra til prosessforbedring rundt idéarbeid og grensesnittet opp mot forretningsutviklings funksjonen i AAS

5 programmet har systematisk styrket kunnskap om eForvaltning og digitalisering Inspirere til innovasjon 2008 – ► Akselerere innovasjon Hente inspirasjon fra norsk og utenlandske fag- og driftsmiljøer. Seminarer, bedriftsbesøk, fagmøter o.l. Utforme konsepter og prototyper som utnytter Altinn på nye områder. Øke verdiskaping i næringsliv og offentligsektoren gjennom tett samarbeid med innovasjonsmiljøer Kunnskap og kompetanse for aktiv verdiskaping

6 Altinns potensial synliggjøres gjennom idéfangst fra tre ulike perspektiver* Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" * Interessentperspektiver ble introdusert i 2013 som et prosessverktøy for idéarbeid

7 Oslo, jan 2014 Møtet for ferdigstilling av årsrapporten og plan for har hatt et fokus på «proof- of-concept» Brüssel, mars Danne rammen for årets program Internasjonale perspektiver innen Digital Government Altinns rolle i eForvaltning i 2020 Muligheter og hindringer på veien Innspill til programråd for neste samlinger Brønnøysund, juni (lunsj-lunsj) Status påbegynte aktiviteter og gruppearbeid «EU Benchmark for eGovernment» v/ Capgemini «Altinn app market» Altinn forretningsutvikling Videreutvikling av idéer Konkretisere resultater (og struktur) i sluttrapporten Fornebu, sept (Software Innovation) Foredrag rundt Informasjons infrastrukturer, Digitale hindringer, Service Design, Standardisering, Innovasjon og forskning i offentlig sektor, Åpen innovasjon Gruppearbeid rundt prototypene, sluttrapporten, fra innovasjon til leveranse NOKIOS-konferansen, 29.okt (Trondheim) Status – Forenklingsarbeidet Status - Proof-of-concept og andre initiativer Årsrapport - diskusjon 2014 – diskusjon 21. mai Samling Telefonmøte 21. aug

8 Idéer og konsepter dokumenteres fortløpende på en åpen wiki og lukket arbeidsområde Wiki SharePoint hos BRREG


Laste ned ppt "Om programmet. Altinn Tjenesteeiere er en tversektoriell arena for å skape idéer og akselerere realisering av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google