Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profesjonelle ledere og medarbeidere på Horten videregående skole Foreløpig oppsummering av avdelingenes innspill fra planleggingsdagen 22. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profesjonelle ledere og medarbeidere på Horten videregående skole Foreløpig oppsummering av avdelingenes innspill fra planleggingsdagen 22. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Profesjonelle ledere og medarbeidere på Horten videregående skole Foreløpig oppsummering av avdelingenes innspill fra planleggingsdagen 22. april.

2 Arbeidsgruppe er oppnevnt Arbeidsgruppa er i gang med analysen av tilbakemeldingene fra planleggingsdagen torsdag 22. april og har som mandat å utarbeide profesjonskjennetegn for medarbeidere og ledere ved HVS. Arbeidsgruppas medlemmer: Studierektor Marianne Egeland, avdelingsleder Bjørg Figved, avdelingsleder Arne Olav Steffensen, PK-rådgiver Dag Klevjer, lærer Mette Mo, tillitsvalgt for Fagforbundet Margareth Semb Freslo, tillitsvalgte for UF Helene Gartmann og rektor.

3 Framdrift / kommentarer Avdelingene ved avdelingsleder mottar arbeidsgruppas foreløpige oppsummering til høring fredag 21. mai. Arbeidsgruppas foreløpige oppsummering presenteres for alle ansatte gjennom ukeinfo fredag 21. mai. Avdelingene gir innspill til prosessen i løpet av uke 21 i planlagte møter for hver enkelt avdeling. Avdelingsledere gir tilbakemelding til rektor innen onsdag 2. juni. Arbeidsgruppa ferdigstiller profesjonskjennetegn for medarbeidere og ledere ved HVS før sommerferien. Det utarbeides en konkret handlingsplan for skoleåret 2010/2011 der det fremgår på hvilken måte profesjonskjennetegnene skal brukes i vår organisasjon.

4 Hva skal profesjonskjennetegnene brukes til? Kulturbygging og organisasjonskultur Fokus i medarbeidersamtalen Individuelle utvikingsmål for ledere og medarbeidere Utgangspunkt for utviklingsprogram for ledere Utgangspunkt for arbeidsbeskrivelser Bevisstgjøring av roller og ansvar Prioritering i forhold til organisasjonens mål og praksis Kriterier for rekruttering av medarbeidere

5 Arbeidsgruppas foreløpige oppsummering Lysbilde 7 og 8) Lederens egenskaper og praksis, oppsummert og bearbeidet Lysbilde 9 og 10) Medarbeiderens egenskaper og praksis, oppsummert og delvis bearbeidet Lysbilde 11) Medarbeiders praksis på tvers av yrkesgrupper, oppsummert og delvis bearbeidet Det vises for øvrig til en samlet oppsummering fra alle arbeidsgrupper i ukeinfo fredag 7. mai.

6 Arbeidsgruppa ønsker tilbakemelding på følgende: Oppleves den foreløpige oppsummeringen som relevante og dekkende? Ønsker avdelingen noen endringer? Andre kommentarer til arbeidet? Avdelingsleder gir tilbakemelding til rektor innen onsdag 2. juni.

7

8

9

10

11


Laste ned ppt "Profesjonelle ledere og medarbeidere på Horten videregående skole Foreløpig oppsummering av avdelingenes innspill fra planleggingsdagen 22. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google