Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Socialt Lederforums studietur besøker Tamino og Ammerud gård borettslag 8. oktober 2014 Berit Ovesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Socialt Lederforums studietur besøker Tamino og Ammerud gård borettslag 8. oktober 2014 Berit Ovesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Socialt Lederforums studietur besøker Tamino og Ammerud gård borettslag
8. oktober 2014 Berit Ovesen

2 Temaer Veien frem til eget hjem Hva nå Viktige erfaringer

3 Veien fram til eget hjem
Oppstart 2007 som botreningsinitiativ Revitalisering i 2009 med større foreldrerepresentasjon Konsept Camphill i byen, permanente boliger med noe ekstra Anbud dagtilbud til psykisk utviklingshemmede februar 2010 Borettslagmodell fra sommeren 2010 Samarbeid med Husbanken og Velferdsetaten i Oslo

4 Veien fram til eget hjem
Hele foreldregruppen på Ljabruskolen invitert Opp til 16 interessenter Vurderte 50 eiendommer i perioden mars 2010 til november 2011 Nordre Ammerud Gård annonsert 22. oktober 2011 Det ble klart at vi måtte finansiere hele prosjektet til det var ferdigstilt Dannet AS og fant 9 som ville kjøpe gården Kjøp 18. desember 2011

5 Veien fram til eget hjem
Stor dugnadsinnsats på våningshuset våren og sommer 2012 for å leie ut 4 hybler Byantikvaren anbefalte nybygg 22. mars 2012 Søknad om personrettet tilskudd til Velferdsetaten 4. september 2012 Mange møter med kommunen for å få ned kostnadene i 2012 og våren 2013 Kommunen var lite opptatt av funksjonsnivå og omsorgsbehov Tok opp med Velferdsetaten og Byrådet at finansieringen ikke var tilstrekkelig 2012 og 2013

6 Veien fram til eget hjem
Avtale med entreprenør i mai 2013 Byggestart 15. august 2013 og ferdigstilt 20. mai 2014 Innredning, organisering, oppgjør med mer sommeren 2014 Første 4 flyttet inn 1. september 2014 og de neste 3 fra 1.oktober Arbeid på gården for 6 fra 1. september Bydelen har oppdaget at de var satt opp med for lite areal

7 Kommunens rolle Kommunens ansvar :
legge til rette for egen bolig - ulik praksis omsorgsplikt ikke plikt til aktivitet Oslo kommune har laget en veileder for å etablere borettslag Velferdsetaten har fokusert på økonomi og areal, ikke på eierne/brukerne Velferdsetaten meldte seg av prosjektet da vi tok opp finansieringen med Byrådet i august 2013 Byrådet har behandlet saken, snakket om likebehandling og så gitt oss nest minst av tilsvarende prosjekter i lån og tilskudd. Det har gitt første prosjekt med foreldrebetaling 0,5 mill kr pr beboer God samhandling med Grorud bydel som leverer omsorgstjenester og leier lokaler

8 Hva nå? Krevende overgang for foreldre og ungdommer
Meget proff gjeng som arbeider på huset Hyppige møter i foreldregruppen Vi vil bygge et trygt felleskap i respekt for den enkeltes behov Felles middag Utflukter Tradisjoner og fester Vi ønsker et forsterket arbeidstilbud/dagtilbud på gården Utfordringen er å finansiere nødvendig utbygging/restaurering

9 Tamino planer og visjoner
Restaurerer Drengestua sommeren 2015 Mange muligheter og begrensninger: Økonomi, organisering og arbeidskapasitet Gårdskafé og butikkutsalg Urteri, gårdsdrift, hage, dyr Verksteder, arbeidsplasser (VTA), dagsenter? Samarbeid med skoler?

10 Viktige erfaringer Borettslag modellen tilfredsstiller FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 19 ”Funksjonshemmede har rett til å velge bosted, hvor og med hvem, boform. Rett til støttetjenester i hjemmet som personlig bistand og samfunnsservice. Rett til alle tjenester som andre har” Borettsmodellen må justeres: Kommunale etater må forstå at det er et stort spenn i gruppen mennesker med utviklingshemming Brukerfokuset må på plass Politikere bør ikke overlate regningen til foreldrene Foreldre bør ikke å gå inn i et prosjekt der de blir sittende med regningen Velferdsetaten må få byggefaglig kompetanse og ansette prosjektledere som kan bidra mer aktivt i prosessen

11 Viktige erfaringer Det er krevende å samhandle med en kommunen som ”straffer” de som stiller kritiske spørsmål. En lærende organisasjon ville i stedet brukt anledningen til å forbedre prosesser og konsept MVA-spørsmålet kan løses og gi flere boliger Tomteutfordringen i pressområder kan håndteres annerledes Vi har bygd et hjem for 10 stk som kjenner hverandre godt i et rolig område. Det hadde vi ikke klart uten et klart mål, mye hardt arbeid, en resurssterk foreldregruppe og gaver fra støttespillere


Laste ned ppt "Socialt Lederforums studietur besøker Tamino og Ammerud gård borettslag 8. oktober 2014 Berit Ovesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google