Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal til for å lykkes med en internasjonal forskningsavtale? Erfaringer fra arbeidet med Japan-avtalen Svein Grandum Teknologiutsending, Tokyo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal til for å lykkes med en internasjonal forskningsavtale? Erfaringer fra arbeidet med Japan-avtalen Svein Grandum Teknologiutsending, Tokyo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal til for å lykkes med en internasjonal forskningsavtale? Erfaringer fra arbeidet med Japan-avtalen Svein Grandum Teknologiutsending, Tokyo svein.grandum@invanor.no UFD’s fagseminar, ”Internasjonalisering av forskning – Status, utfordringer og muligheter”, 27. april 2004

2 2 Hva vil det si å lykkes? Hvor målbart er ”vellykkethet” for forskningssamarbeid? Hva bør være overordnet forventet effekt?  Økt verdiskapning i Norge?  Bedring av livskvalitet, sikkerhet og miljø? Hvilket resultat ønskes oppnådd?  Økt kunnskap om hverandre og økt kontaktnett – for fremtidig generering av verdiskapning?  Økt kunnskap om fagområder – verdiskapning og ”attraktivitet”?  Teknologiske gjennombrudd – gi komparative fortrinn for partnere?

3 3 Signing Ceremony, Tokyo, May 27, 2003

4 4 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF NORWAY AND THE GOVERNMENT OF JAPAN ON CO-OPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY The Government of Norway and the Government of Japan; Desiring to further promote the close and friendly relations existing between their two countries, and being aware of the rapid expansion of scientific knowledge and of its positive contribution in promoting bilateral and international cooperation; Wishing to broaden the scope of scientific and technological cooperation through the creation of a productive partnership for peaceful purposes and for their mutual benefit; and Affirming their commitment to further strengthen co-operation in science and technology; Have agreed as follows: Article I The two Governments shall develop cooperative activities in such areas of science and technology as may be mutually agreed for peaceful purposes on the basis of equality and mutual benefit. Article II Forms of the cooperative activities under this Agreement may include: (a) Meetings of various forms, such as those of experts, to discuss and exchange information on scientific and technological aspects of general or specific subjects and to identify research and development projects and programmes that may be usefully undertaken on a co-operative basis; (b) Exchange of information on activities, policies, practices, and laws and regulations concerning research and development; (c) Visits and exchanges of scientists, technical personnel, or other experts on general or specific subjects; (d) Implementation of agreed cooperative projects and programmes; and (e) Other forms of cooperative activities as may be mutually agreed. Article III 1. Implementing arrangements setting forth the details and procedures of the specific cooperative activities under this Agreement may be made between the two Governments or their agencies, whichever is appropriate. 2. Cooperative activities between the two Governments in the field of science and technology which have been commenced and not completed by the date of entry into force of this Agreement shall be incorporated under this Agreement as of that date. Article IV With regard to the cooperative activities under this Agreement, the two Governments may allow the participation of researchers and research organisations in both public and private sectors. Article V 1. For the purpose of effective implementation of this Agreement, the two Governments shall establish a Joint Committee, the functions of which shall be: (a) Exchanging information and views on scientific and technological policy issues; (b) Reviewing and discussing the cooperative activities and accomplishments under this Agreement; and (c) Providing advice to the two Governments with regard to the implementation of this Agreement, which may include identification and proposition of the cooperative activities thereunder and encouragement of their implementation. 2. The Joint Committee shall meet alternately in Norway and Japan at mutually agreed times. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF NORWAY AND THE GOVERNMENT OF JAPAN ON CO-OPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY The Government of Norway and the Government of Japan; Desiring to further promote the close and friendly relations existing between their two countries, and being aware of the rapid expansion of scientific knowledge and of its positive contribution in promoting bilateral and international cooperation; Wishing to broaden the scope of scientific and technological cooperation through the creation of a productive partnership for peaceful purposes and for their mutual benefit; and Affirming their commitment to further strengthen co-operation in science and technology; Have agreed as follows: Article I The two Governments shall develop cooperative activities in such areas of science and technology as may be mutually agreed for peaceful purposes on the basis of equality and mutual benefit. Article II Forms of the cooperative activities under this Agreement may include: (a) Meetings of various forms, such as those of experts, to discuss and exchange information on scientific and technological aspects of general or specific subjects and to identify research and development projects and programmes that may be usefully undertaken on a co-operative basis; (b) Exchange of information on activities, policies, practices, and laws and regulations concerning research and development; (c) Visits and exchanges of scientists, technical personnel, or other experts on general or specific subjects; (d) Implementation of agreed cooperative projects and programmes; and (e) Other forms of cooperative activities as may be mutually agreed. Article III 1. Implementing arrangements setting forth the details and procedures of the specific cooperative activities under this Agreement may be made between the two Governments or their agencies, whichever is appropriate. 2. Cooperative activities between the two Governments in the field of science and technology which have been commenced and not completed by the date of entry into force of this Agreement shall be incorporated under this Agreement as of that date. Article IV With regard to the cooperative activities under this Agreement, the two Governments may allow the participation of researchers and research organisations in both public and private sectors. Article V 1. For the purpose of effective implementation of this Agreement, the two Governments shall establish a Joint Committee, the functions of which shall be: (a) Exchanging information and views on scientific and technological policy issues; (b) Reviewing and discussing the cooperative activities and accomplishments under this Agreement; and (c) Providing advice to the two Governments with regard to the implementation of this Agreement, which may include identification and proposition of the cooperative activities thereunder and encouragement of their implementation. 2. The Joint Committee shall meet alternately in Norway and Japan at mutually agreed times. Ansgar GabrielsenYoriko Kawaguchi SCIENCE & TECHNOLOGY

5 Hva er viktig ved valg av samarbeidsland?  Land med stort potensiale som marked for norske produkter og tjenester Japan er verdens nest største marked Japansk etterspørsel der Norge har styrke (sjømat m/sporbarhet, energirelaterte produkter og kompetanse, helse/velferd…..)  Land som investerer i utvikling av teknologi relevant for Norge 3.2% FoU av BNP 20% av global FoU Tilsvarende nasjonale prioriteringer innen forskning

6 6 Utgifter til FoU per capita vs prosent av BNP, 2001 (NOK)

7 7 Teknologisektorens bidrag til handelsbalanse som del av industriell handel i noen utvalgte OECD-land i 1999 Negative contribution to trade balance Positive contribution to trade balance High/tech industries (4% or more of total turnover to R&D) Medium-high-tech industries (2.5% to 4% of total turnover to R&D) Medium-low-tech industries (1% to 2.5% of total turnover to R&D) Low-tech industries (Less than 1% of total turnover to R&D) Source: OECD, STAN database, May 2001 Japan Switzerland USA Germany Ireland UK France Sweden Austria Netherlands Denmark Canada Finland Norway Iceland -25% -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25%

8 8 Nasjonale prioriteringsområder  IKT  Miljøteknologi  Bioteknologi  Nanoteknologi og materialer Japan Norge  IKT  Energi og miljøteknologi  Marin forskning  Medisin og helse

9 9 Hva skal til for å lykkes med avtalen,1 FoU-miljøene: Interesse for samarbeid må være til stede Personlige relasjoner en forutsetning for å skape forskningssamarbeid – nettverksbygging ! Utveksling trigger samarbeid ”Kritiske masse” av involverte parter overlever best – ”dyrking” av ”den norske familie” bidrar til viktig erfaringsutveksling Involvering av unge (og mobile) gir langsiktighet – gevinsten av forskningssamarbeid måles på sikt (også i forhold til næringslivsgevinst) Kulturforståelse gir en ekstra dimensjon – språk et verktøy

10 10 Hva skal til for å lykkes med avtalen, 2 Avtalen Kjenne til mulighetene en slik plattform kan gi – og utfordringene Gjensidig forståelse for motivasjon og forventninger fra begge land Avsette midler til stimulering og gjennomføring av samarbeid - velge fokus Virkemiddelapparat God forankring og oppfølging/assistanse hjemme og ute Tett samspill med referansegruppe innen fokusområder

11 11 Prioriterte samarbeidsområder – forslag fra Norge  Materialteknologi, inkl.nanoteknologi  Energi og miljøteknologi  Matvarekvalitet og sikkerhet innen marin sektor  Helse, velferd og medisinsk teknologi  “På vent”: Romforskning Maritim forskning

12 12 Takk for oppmerksomheten ! どうもありがとうございま した


Laste ned ppt "Hva skal til for å lykkes med en internasjonal forskningsavtale? Erfaringer fra arbeidet med Japan-avtalen Svein Grandum Teknologiutsending, Tokyo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google