Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavegjennomgang 2. avdeling vår 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavegjennomgang 2. avdeling vår 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavegjennomgang 2. avdeling vår 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Oppgaveteksten Homogenitetsmålsettingen; innhold og virkemidler til realiseringen av den

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Disposisjon Innledning Homogenitetsmålsettingen –Grunnlag –Begrunnelse –Innhold Virkemidlene –Tvillingbestemmelser –Problemer Dynamikk Tolkning U/løste problemer Grenser for homogenitet EU – EØS-rett Avslutning

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Innledning Korte, velvalgte setninger om EØS samarbeidet, bakgrunn og formål (kan droppes)

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Homogenitetsmålsettingen Grunnlag

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Homogenitetsmålsettingen Grunnlag –Art. 1 nr. 1 EØS –Fortalens fjerde og nest siste betraktning

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Homogenitetsmålsettingen Grunnlag –Art. 1 nr. 1 EØS –Fortalens fjerde og nest siste betraktning Begrunnelse –Like konkurransevilkår, ett felles marked og handelsliberalisering

8 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Homogenitetsmålsettingen Grunnlag –Art. 1 nr. 1 EØS –Fortalens fjerde og nest siste betraktning Begrunnelse –Like konkurransevilkår, ett felles marked og handelsliberalisering Innhold

9 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Homogenitetsmålsettingen Grunnlag –Art. 1 nr. 1 EØS –Fortalens fjerde og nest siste betraktning Begrunnelse –Like konkurransevilkår, ett felles marked og handelsliberalisering Innhold –Lik forståelse av EØS-avtalen i alle EØS-landene

10 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Homogenitetsmålsettingen Grunnlag –Art. 1 nr. 1 EØS –Fortalens fjerde og nest siste betraktning Begrunnelse –Like konkurransevilkår, ett felles marked og handelsliberalisering Innhold –Lik forståelse av EØS-avtalen i alle EØS-landene –Like regler i EØS som i EU innenfor avtalens virkeområde

11 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Virkemidlene Tvillingbestemmelser

12 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Virkemidlene Tvillingbestemmelser –EØS-avtalens hoveddel

13 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Virkemidlene Tvillingbestemmelser –EØS-avtalens hoveddel –Vedleggene til EØS-avtalen

14 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Virkemidlene Tvillingbestemmelser –EØS-avtalens hoveddel –Vedleggene til EØS-avtalen –ODA

15 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Virkemidlene Tvillingbestemmelser –EØS-avtalens hoveddel –Vedleggene til EØS-avtalen –ODA Problemer

16 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Virkemidlene Tvillingbestemmelser –EØS-avtalens hoveddel –Vedleggene til EØS-avtalen –ODA Problemer –Dynamikk

17 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Virkemidlene Tvillingbestemmelser –EØS-avtalens hoveddel –Vedleggene til EØS-avtalen –ODA Problemer –Dynamikk –Tolkning

18 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – dynamikk

19 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – dynamikk Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen

20 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – dynamikk Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen –Beslutningsprosessen, EØS 98 til 104

21 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – dynamikk Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen –Beslutningsprosessen, EØS 98 til 104 Svakheter

22 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – dynamikk Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen –Beslutningsprosessen, EØS 98 til 104 Svakheter –Enstemmighetskravet, jf EØS 93 nr. 2 Den såkalte vetoretten, virkning, EØS 102 nr. 5 Alternativene: Forhandlinger eller EØS 97

23 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – dynamikk Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen –Beslutningsprosessen, EØS 98 til 104 Svakheter –Enstemmighetskravet, jf EØS 93 nr. 2 Den såkalte vetoretten, virkning, EØS 102 nr. 5 Alternativene: Forhandlinger eller EØS 97 Betydning i forhold til den andre forståelse av homogenitetsmålsettingen, men ikke den første

24 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning

25 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Sentralisert tolkning –ODA 31 til 37/EF 226 til 234 –(EØS 107)

26 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Sentralisert tolkning –ODA 31 til 37/EF 226 til 234 –(EØS 107) Tolkningsdirektiver –EØS 6 –ODA 3

27 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Sentralisert tolkning –ODA 31 til 37/EF 226 til 234 –(EØS 107) Tolkningsdirektiver –EØS 6 –ODA 3 Informasjonsordninger –EØS 106

28 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Sentralisert tolkning –ODA 31 til 37/EF 226 til 234 –(EØS 107) Tolkningsdirektiver –EØS 6 –ODA 3 Informasjonsordninger –EØS 106 Korreksjonsmekanisme –EØS 105

29 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Fellestrekk –Ivaretar begge sidene ved homogenitetsmålsettingen

30 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – u/løste problemer Endringer i EF-traktaten –Einarsson, REC 2002 s. 1Einarsson, REC 2002 s. 1

31 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – u/løste problemer Endringer i EF-traktaten –Einarsson, REC 2002 s. 1Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen –Jæger, REC 1998 s. 1.Jæger, REC 1998 s. 1.

32 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – u/løste problemer Endringer i EF-traktaten –Einarsson, REC 2002 s. 1Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen –Jæger, REC 1998 s. 1.Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol

33 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – u/løste problemer Endringer i EF-traktaten –Einarsson, REC 2002 s. 1Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen –Jæger, REC 1998 s. 1.Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol –Nille, REC 1997 s. 30Nille, REC 1997 s. 30

34 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – u/løste problemer Endringer i EF-traktaten –Einarsson, REC 2002 s. 1Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen –Jæger, REC 1998 s. 1.Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol –Nille, REC 1997 s. 30Nille, REC 1997 s. 30 –Lego/Mattell, REC 1994-95 s. 115 – De Agostini, Sml. 1997 s. I- 3843Lego/Mattell, REC 1994-95 s. 115 De Agostini, Sml. 1997 s. I- 3843

35 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – u/løste problemer Endringer i EF-traktaten –Einarsson, REC 2002 s. 1Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen –Jæger, REC 1998 s. 1.Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol –Nille, REC 1997 s. 30Nille, REC 1997 s. 30 –Lego/Mattell, REC 1994-95 s. 115 – De Agostini, Sml. 1997 s. I- 3843Lego/Mattell, REC 1994-95 s. 115 De Agostini, Sml. 1997 s. I- 3843 –Finanger, REC 1999 s. 119 – Ferreira, Sml. 2000 s. I-6711 – Helgadottir, REC 2000-01 s. 246Finanger, REC 1999 s. 119 Ferreira, Sml. 2000 s. I-6711 Helgadottir, REC 2000-01 s. 246

36 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Grenser for homogenitet EU – EØS- rett Maglite, REC 1997 s. 127. Ikke tollunion (som i EU) – konsekvenser for tolkning av direktiv. Smnlgn Silhouette, Sml. 1998 s. I-4799Maglite, REC 1997 s. 127

37 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Grenser for homogenitet EU – EØS- rett Maglite, REC 1997 s. 127. Ikke tollunion (som i EU) – konsekvenser for tolkning av direktiv. Smnlgn Silhouette, Sml. 1998 s. I-4799Maglite, REC 1997 s. 127 Pedicel, REC 2005 s. Vinreklame – forholdet til forbudet mot alkoholreklame, forholdet til reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser. Smnlgn Gourmet, Sml. 2001 s. I-1765Pedicel, REC 2005 s. Gourmet, Sml. 2001 s. I-1765

38 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Grenser for homogenitet EU – EØS- rett Maglite, REC 1997 s. 127. Ikke tollunion (som i EU) – konsekvenser for tolkning av direktiv. Smnlgn Silhouette, Sml. 1998 s. I-4799Maglite, REC 1997 s. 127 Pedicel, REC 2005 s. Vinreklame – forholdet til forbudet mot alkoholreklame, forholdet til reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser. Smnlgn Gourmet, Sml. 2001 s. I-1765Pedicel, REC 2005 s. Gourmet, Sml. 2001 s. I-1765 Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 og Karlsson, REC 2002 s. 245. EØS-rettslig erstatningsansvar ikke nødvendigvis sammenfallende med det fellesskapsrettslige (premiss 30). Se likevel Finanger II, Rt. 2005 s. 1365, pkt. 58Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 Karlsson, REC 2002 s. 245

39 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Avslutning Hvordan har dette virket? Hva er problemene? –Dynamikk – holder EØS-komiteen tritt? –Tolkning – holder domstolene mål? Kan de avbøtes?


Laste ned ppt "Oppgavegjennomgang 2. avdeling vår 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google