Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 4. samling - 29.okt 2013, Trondheim Kurs- og workshopdagen under NOKIOS konferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 4. samling - 29.okt 2013, Trondheim Kurs- og workshopdagen under NOKIOS konferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovation@altinn 2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 4. samling - 29.okt 2013, Trondheim Kurs- og workshopdagen under NOKIOS konferansen

2 Agenda: 4. samling Innovation@altinn 2013 NOKIOS konferansen, Trondheim, 29. okt 2013 StartTema 09:00Velkommen til 4. samling 09:15Forenklingspolitikken - Status v/Hans-Jørgen Blomseth 09:45 Hva lært vi fra POC-arbeidet: Uføre, Velferdsteknologi, App-market Om å forme, å bygge, å engasjere, å overlevere mm 11:15Innovation@altinn – Quo Vadis? En kort overblikk over temaer for diskusjon etter lunsj 11:30Lunsj 12:30Introduksjon til sesjonen (12.30-15.00) 12:40 Årsrapporten I@a 2013: Tilbakeblikk og høydepunkter – inkl. en generell evaluering fra deltakere 13:10I@a 2014: Å ta innovasjon helt ut «Living Labs for Digital Government» 13:55Pause 14:05Diskusjon: Kriterier og insentiver for å delta i I@a programmet 14:50Diskusjon: Organisering og syngerier med AAS forretningsutvikling 15:45Oppsummering og neste steg (siste treffet blir et møte) 16:00Slutt Små justering kan komme

3 Agenda Velkommen Status så langt Forenklingspolitikken og arbeidet videre - status Hva lært vi fra POC-arbeidet? I@a 2013: Tilbakeblikk og høydepunkter Innovation@altinn – veien videre I@a 2014: «Living Labs for Digital Government» Kriterier og insentiver for å delta i I@a programmet Organisering og syngerier med forretningsutvikling Oppsummering og veien videre Innovation@Altinn 20133 Lunsj kommer etter presentasjon av «POC- arbeid»

4 Agenda Velkommen Status så langt Forenklingspolitikken og arbeidet videre - status Hva lært vi fra POC-arbeidet? I@a 2013: Tilbakeblikk og høydepunkter Innovation@altinn – veien videre I@a 2014: «Living Labs for Digital Government» Insentiver for deltakelse, kriterier for vurdering Organisering og syngerier med forretningsutvikling Oppsummering og veien videre Innovation@Altinn 20134

5 Forenklingspolitikken - Status og videre satsing Innovation@Altinn 20135

6 Hva har vi lært fra prototypene? (1/2) Innovation@Altinn 20136 Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" Innbyggerperspektiv POC for Uføredialogen (SPK og NAV) Næringsperspektiv POC for Velferdsteknologi (Lyse Energi, Randaberg kommune) Andre initiativer «KommIT App market» «Altinn in the sky» Forvaltningsperspektiv Mulige kandidater som Dødsfallmelding, Å gifte seg

7 Hva har vi lært fra prototypene? (2/2) Velferdsteknologi – Ole Hansen Uføredialogen – Trygve Skibeli og Geir Anders Gløtvold App-market – Espen Ramsbacher (Andreas Hamnes) «Altinn in the Sky» - Hans-Jørgen Blomseth (Edvard Pedersen) Innovation@Altinn 20137

8 Tilbakeblikk: Innovation@altinn programmet har styrket kunnskap om eForvaltning og digitalisering Innovation@Altinn 20138 Inspirere til innovasjon 2008 – 2011 «Living Labs» 2015 -► Akselerere innovasjon og styrke forretningsutvikling 2012-2014 Hente inspirasjon fra norsk og utenlandske fag- og driftsmiljøer. Seminarer, bedriftsbesøk, fagmøter o.l. Utforme konsepter og prototyper som utnytter Altinn på nye områder Øke verdiskaping i næringsliv og offentligsektoren gjennom tett samarbeid med innovasjonsmiljøer Kunnskap og kompetanse for aktiv verdiskaping

9 Årsrapporten danner grunnlaget for I@a 2014 og peker til videre satsning innen idéarbeid rundt Altinn Innovation@Altinn 20139 Årsrapporten 2013Programbeskrivelse 2014

10 Strukturen i årsrapporten I@a 2013 Innledning  Overordnet konseptet for I@a 2013 Framgangsmåte  Aktiviteter, organisering og deltakelse Resultater fra årets aktiviteter  PoC for «Innbygger», «Næringsliv»  App-market og Altinn-in-the-sky Idébank på Hackpad  Innhentet idéer Anbefalinger  Markedsføring av I@a  Sikre deltakelsen er forankret i resp. Virksomhet  Spilleregler internt i I@a  Utforske muligheter fra virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Forskningsråd)  Styringsmodell og samarbeid program ◄► linje  Verktøystøtte for idéarbeid og deling av resultater Innovation@Altinn 201310

11 Årsrapporten 2013 Om årets program –Oppsummering av tidligere I@a anbefalinger Om prototyper og initiativer –Om prototype og nytte/kost vurderinger for (Uføre, Velferdstek, AltinnSky, Appstore) –Veien videre Anbefalinger –«Digital lab» / «Live lab for digital government» Etablere en «fase 0» for utprøving før forretningsutvikling («lekegrind» uten lek) Forankring i toppen (a la DNB Labs) Life-events som faglig innhold for å konkretisere mandatet Hvordan ta de «små ting» og vise nytteverdien av Altinn API Tjenestedesign som en «teknikk» inn i Altinn-metode –Prosess - Fra idéarbeid til produksjon Markedsføring av de gode historier –Se på Altinn som informasjon-infrastruktur Organisering og styring –Styring og organisering av I@a Kan en «Nasjonal CTO» bidra med utnyttelse av Altinn API Måling av riktige effekter (ikke i driftsmiljøer/-situasjoner) Skille mellom idéarbeid og større produksjonsoppdrag – styrk samarbeidet mellom AAS Forretningsutvikling og innovasjonsprogrammet Finansiering av innsats Fokusområder for neste års program Innovation@Altinn 201311 Kladd

12 Oppsummeringer Markedsføring av I@a Forankring i viktige fora Sikre at deltakelsen er forankret i respektive virksomhet/sektor Tydeliggjøre spilleregler internt i I@a Utforske muligheter for støtte fra virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Forskningsrådet) Styringsmodell i programmet og samarbeid I@a ◄► linje Verktøystøtte for idéarbeid og deling av resultater Innovation@Altinn 201312

13 Møtet for overlevering av årsrapporten Innovation@Altinn 2013 har hatt et fokus på «proof- of-concept» Brüssel, 20.-21. mars Danne rammen for årets program Internasjonale perspektiver innen Digital Government Altinns rolle i eForvaltning i 2020 Muligheter og hindringer på veien Innspill til programråd for neste samlinger Brønnøysund, 18.-19. juni (lunsj-lunsj) Status påbegynte aktiviteter og gruppearbeid «EU Benchmark for eGovernment» v/ Capgemini «Altinn app market» Altinn forretningsutvikling Videreutvikling av idéer Konkretisere resultater (og struktur) i sluttrapporten Fornebu, 10.-11.sept (Software Innovation) Foredrag rundt Informasjons infrastrukturer, Digitale hindringer, Service Design, Standardisering, Innovasjon og forskning i offentlig sektor, Åpen innovasjon Gruppearbeid rundt prototypene, sluttrapporten, fra innovasjon til leveranse NOKIOS-konferansen, 29.okt (Trondheim) Status – Forenklingsarbeidet Status - Proof-of-concept og andre initiativer Årsrapport - diskusjon I@a 2014 – diskusjon 21. mai Samling Telefonmøte 21. augxx. nov

14 Agenda Velkommen Status så langt Forenklingspolitikken og arbeidet videre - status Hva lært vi fra POC-arbeidet? I@a 2013: Tilbakeblikk og høydepunkter Innovation@altinn – veien videre I@a 2014: «Living Labs for Digital Government» Insentiver for deltakelse, kriterier for vurdering Organisering og syngerier med forretningsutvikling Oppsummering og veien videre Innovation@Altinn 201314

15 Hva bør aktiviteter innen Innovation@altinn fokusere på? Innovation@Altinn 201315 Utnytte eksisterende plattform for nye anvendelsesområder og involvering av nye aktører Identifisere nye eller endrede funksjonsområder for Altinn Aktiviteter Hente inspirasjon fra næringsliv, forskning, akademia – både i Norge og utlandet Gjennomføre idé-workshops og proof-of-concept aktiviteter Bidra til prosessforbedring rundt idéarbeid og grensesnittet opp mot forretningsutviklings funksjonen i AAS

16 Hovedmomenter i I@a 2014 – FOR DISKUSJON Etablere en «lab»-utgave av Altinn for å teste ut løsninger  Tydelig skille mellom idéarbeid (PoC og PoM*), forretningsutvikling og produksjonsoppdrag  Bygg på dagens prosedyrer og pågående arbeid i seksjon for forretningsutvikling Sterkere knytning til deltakernes egne strategier –Virksomhetsstrategi og sektorielle strategier –Finansiering av deltakelse Danne «sektorielle klynger» for å sikre forankring  Etablere en enkel prosess for idéfangst, prioritering og gjennomføring  Deltakelse fra tjenesteeiere, næringsliv og interesseorganisasjoner Jobb etter en enkel «innovasjonsmetode»  «perspektiv-modellen», life-events, service-design osv Innovation@Altinn 201316 * Proof-of-concept og Proof-of-market

17 I@a 2014  Bruk av «perspektiv-modellen» inn mot realisering av Digitaliseringsstrategi Innovation@Altinn 201317 Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanningJustis Helse og omsorg Bygg og eiendomTrafikk Kultur og fritid Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" “Life events”

18 Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanningJustis Helse og omsorg Bygg og eiendomTrafikk Kultur og fritid Altinn og SERES i et stat-kommune samarbeid for innbyggere og næringsliv | 18 Altinn plattformen (inkl. SERES) InnbyggereNæringsliv *Volven kan sammenlignes med SERES Arbeidsgivere Min side (kanal) Stat (back-office) Kommune (front-office)

19 Idéfangst Foredling Iverksettelse Gevinstuthenting I 2014 må programmet og linjen finne den gode lengden på «stafettsonen» Forretningsutvikling Leveranse og drift Mandat og føringer f.eks NHDs Altinn strategi, tildelingsbrev mm Tjenesteeiere IT-leverandører og konsulentmiljøer EU og internasjonale miljøer Virkemiddelapparatet Akademia og forskningsmiljøer Samarbeid med andre prosjektmiljøer Idé – fangst, beskrivelse, raffinere, kvalifisere Gevinstuthenting og effektmåling Foredling – forstudie og forprosjekt (business case) Iverksettelse – Ny tjeneste, oppgradering, plattformendring

20 Idéarbeid og forretningsutvikling må harmoniseres med tydelige vurderingskriterier P1P2P3P4 Verdi for forvaltning Kvalitet Effektivitet Verdi for næringsliv Tilfredshet Effektivitet Faglig gjennomførbarhet Regelverk-messig Organisatorisk Etisk Juridisk Teknisk gjennom- førbarhet Kompleksitet Kostnad Idé – fangst, beskrivelse, raffinere, kvalifisere Gevinstuthenting og effektmåling Foredling – forstudie og forprosjekt (business case) Iverksettelse – Ny tjeneste, oppgradering, plattformendring Verdi for innbygger Selvstendighet Tilfredshet Effektivitet

21 En «living lab»* med «sektorielle klynger» kan samle aktørene** til å skape og foredle idéene Innovation@Altinn 2013 Velferd og arbeid Skole og utdanning Helse og omsorg Skatt og avgift * En arena der innbyggere, kommunene og næringsliv kan ta i bruk nye tjenester ** Tjenesteeiere, næringsliv, interesseorganisasjoner og leverandører

22 Oppsummering (1/2) Etablere en «lab»-utgave av Altinn for å teste ut løsninger –Tydelig skille mellom idéarbeid (PoC og PoM*), forretningsutvikling og produksjonsoppdrag –Bygg på dagens prosedyrer og pågående arbeid i seksjon for forretningsutvikling –Etablere en «fase 0»-arena for utprøving før forretningsutvikling –Forankring i toppen (tenk FINN labs eller DNB Labs) –Bruk f.eks life-events for individet og næringsliv for å konkretisere faglig innhold Sterkere knytning til deltakernes egne strategier –Virksomhetsstrategi og sektorielle strategier –Finansiering av deltakelse Altinn som informasjon-infrastruktur –SERES og Altinn utgjør en slagkraftig «informasjons infrastruktur» Åpen SERES –Fortsette fokuset på etablering av flere samhandlingstjenester Etablering av stiftelser (videreutvikling av bedrift) –Sterkere satsning på rollen av sosiale medier og mobile løsninger Livsløp til en bedrift –Målgruppe-orienterte tjenester (eldre, unge) – livssituasjoner/«Life Events» Sterkere markedsføring av I@a sammen med Forretningsutvikling –Markedsføring av de gode historier og og vise nytteverdien av Altinn API Trekk inn tjenestedesign som en «teknikk» inn i Altinn-metodearbeid Innovation@Altinn 201322

23 Oppsummering (2/2) Samarbeid internt i Innovation@altinn – Praktisk åpen innovasjon –Åpent for alle - tjenesteeiere og leverandører av tjenester og programvare –Informasjon og idéer som deles i I@a er fritt tilgjengelig for alle – ingen NDA –Kostnader forbundet med deltakelse i det årlige programmet bæres av deltakeren –Realisering og innføring skjer i regi av linjen hos tjenesteeiere og Altinn iht sine respektive avtaler og anskaffelsesregimer Danne «sektorielle klynger» for å sikre forankring –Etablere en enkel prosess for idéfangst, prioritering og gjennomføring –Deltakelse fra tjenesteeiere, næringsliv og interesseorganisasjoner –Hvordan måle riktige effekter (ikke i driftsmiljøer/-situasjoner) –Finansiering av innsats til å delta i idéarbeid Fra program til linjen – Smidig porteføljestyring og kunnskapsdeling –Sikre rask og smidig overføring av idéer fra I@a til AAS – idéhåndtering vs porteføljestyring –Hold et tydelig skille mellom idéarbeid og større produksjonsoppdrag –Øke fangst av idéer og nyvinninger fra markedet og akademia –Spre kunnskap og styrke kompetanse hos tjenesteeiere og næringsliv – Læring@altinn Innovation@Altinn 201323

24 Organisering av I@a Innovation@Altinn 201324 Styringsråd Forretnings- utvikling Leveranse og drift Programråd (KS, IKT-Norge, AAS, NHD, UiA) I@a nettverk Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Innovation@altinn i fremtiden ?? … Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning … Finansieringsmodell? Standardisering Altinn og SERES Mandat Ressurser Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning … Kladd fra whiteboard sesjonen Samarbeids- gruppa


Laste ned ppt "2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 4. samling - 29.okt 2013, Trondheim Kurs- og workshopdagen under NOKIOS konferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google