Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tore Grøndalen Grunnopplæring HMS - Arbeidsmiljø Avbryt gjerne underveis. Kom gjerne med egne erfaringer. Materiellet er ment som et grunnlag…… Jeg har.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tore Grøndalen Grunnopplæring HMS - Arbeidsmiljø Avbryt gjerne underveis. Kom gjerne med egne erfaringer. Materiellet er ment som et grunnlag…… Jeg har."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tore Grøndalen Grunnopplæring HMS - Arbeidsmiljø Avbryt gjerne underveis. Kom gjerne med egne erfaringer. Materiellet er ment som et grunnlag…… Jeg har ikke enerett på sannheten… Noe lovverk Noe verktøy Økt bevissthet

2 Tore Grøndalen Arbeidsmiljø

3 Tore Grøndalen Trivsel VerdsettingHumor MestringOmtanke Kritikk Problemer Motgang Krenkelser

4 Tore Grøndalen Signaler fra den du møter Egen forutinntatthet Egne fordommer Eget menneskesyn Egen formal kompetanse Egen real kompetanse Egen indre trygghet Egen selvhevdelse Eget etisk nivå Grunnlaget i oss selv for førsteinntrykket Oss selv

5 Tore Grøndalen Automatikk Å sanseÅ tolke Å konkludereÅ tildele

6 Tore Grøndalen Hva er det vi er redde for ? 1.- Opptre offentlig43 % - Miste ansikt i påsyn av andre - Dumme oss ut 2.Høydeskrekk32 % 3.Insekter og krypdyr22 % 4.Økonomiske problemer21 % 5.Dypt vann21 % 6.Sykdom20 % 7.Døden19 % 8.Fly18 % 9.Ensomhet14 % 10.Hunder11 % 11.Kjøre bil10 % 12.Mørket 8 % 13.Heiser 7 % 14.Rulletrapper 5 % Frode Reksten 6

7 Tore Grøndalen ”Moderne” mennesker… Reptilhjernen - Pattedyrshjernen - Menneskehjernen

8 Tore Grøndalen Hva er det som motiverer oss ? 1.Oppmerksomhet 2.Anerkjennelse 3.Egenutvikling 4.Sosial omgang 5.Informasjon og kommunikasjon 6.Deltagelse 7.Lønn 8.Forfremmelse 9.Status 10.Frynsegoder, bonus

9 Tore Grøndalen Hvor hører AML hjemme? Privat rettOffentlig rett Person – personPerson - Arbeidstilsyn PersonalansvarHMS-ansvar TillitsvalgtVO/HVO/AMU/BHT ArbeidsavtaleLovbestemmelse

10 Tore Grøndalen Oppgaver PlikterOppgave Arbeidsgiver§1-8§2-1Planlegge – 4 Opplæring 3-5 Kontroll 3-1 g) ”Arbeidsleder”§2-3, 3)Planlegge 3-2 b) Kontroll Arbeidstaker§1-8 + 1-6§2-3, 1.-2Medvirke 3-2 a)

11 Tore Grøndalen AML 1.Miljø § 1-9 2.Arbeidstid § 10-12 3.Kontrakt § 13-17 4.Arbeidstilsyn § 18-19

12 Tore Grøndalen –Kollegaer –Venner –Verneombud –Tillitsvalgt –Ryktespreder –Klovn –Uvenner –Offer –Sutrekopp –Tidstyv –Psykolog –Pratmaker –Arbeidsgiver –Arbeidstaker Roller

13 Tore Grøndalen Johari-vinduet Jeg vetJeg vet ikke Andre vet Andre vet ikke Åpen dialog Om å våge å gi ryddige tilbakemeldinger By på deg selvSkjulte ressurser….

14 Tore Grøndalen En arbeidsplass Lover / regler / rutiner / avtaler / tariff ”Joda - I utgangspunktet så har vi sagt…” ”Egentlig så skal vi…” KULTUR - SEDVANER Hva gjelder på deres arbeidsplass?

15 Tore Grøndalen Holdninger og kontroll… Virksomhet med gode etiske holdninger og kontrollfunksjoner UærligeHoldes i sjakk av kontrollfunksjonerAbsolutt ærlige UærligeHoldes i sjakk av kontrollfunksjoner Absolutt ærlige Virksomhet med dårlige etiske holdninger og kontrollfunksjoner ”Anledningen skaper tyven”

16 Tore Grøndalen TYDELIGHET ”Utfordrere”Holdes i sjakk av tydelighet og sosialt mot Regelryttere ”Utfordrere”Holdes i sjakk av tydelighet og sosialt mot Regelryttere Hvordan påvirkes arbeidstakere av: Ledelse Samhandling Definerte mål Klare roller Forventninger Egen kultur

17 Tore Grøndalen Hvordan oppstår motivasjon, - egentlig ? 17 Motivasjon Sosial tilhørighet Er du en del av gjengen ? Har dere mange felles opplevelser erfaringer kriser utfordringer Er du akseptert ? Eierskap til prosesser Har du reell innflytelse ? Er du «bare» ansatt? Utfører du viktig arbeid ? Føler du at du mestrer ? Har du eierskap til jobben? Bruk av delegering ? Skape

18 Tore Grøndalen Hva forsterker motivasjon ? 1.Du utgjør en forskjell 2.Jeg kjenner deg 3.Dette skal være ditt bidrag 4.Jeg er krevende 5.Jeg lytter til deg 6.Det skal være latter hos oss 7.Jeg involverer deg 8.Jeg klarer å skape energi hos mennesker jeg leder 9.Arbeidsglede og livsglede 10.Motivasjon er ingen konstant faktor Kilde: Prestasjonskultur og prestasjonsledelse, S Vik

19 Tore Grøndalen Talent (god på) Overslag (for mye av talentet) ? Redusere overslag (gjøre mer av) Handlekraftig Dominerende Overkjørende Rask Lytte Inkludere Avvente Passiv Tenkende Analyserende Usikker ALLERGI

20 Tore Grøndalen Laget leverer… Tillit med Motivasjon Unngå Frustrasjon S-Rollen (Starter)C-Rollen (Controller) O-Rollen (Organisator)R-Rollen (Relasjonsbygger) Lojalitet til avtaler og mandater Utadvendt med sosial kompetanse

21 Tore Grøndalen Lederstiler Utfordreren (SC)Kritikeren (CO) Generalisten (SOR)Implementoren (OR)

22 Tore Grøndalen Diplomatiske ferdigheter Uten DSterk D Profesjonell DEmosjonell D Ærlig, direkte, misforstår, sårbar, misforstått, - taktisk Lytter og justerer seg til følelser, leser mellom linjene Taktisk, diplomatisk, kan omskrive virkeligheten Lytter og justerer seg til fakta og konkrete innspill

23 Tore Grøndalen Refleksjon Hva skjer med deg når du opplever mestring? Hva mestrer du spesielt godt? Hva er du mindre god på – og hva skal til for at du blir bedre på dette? Hva er ditt særegne (typisk meg) bidrag som arbeidstaker og kollega?

24 Tore Grøndalen En morgen får du informasjon om at en gruppe ansatte og deres ped.leder har vært ute på byen en kveld for å feire at avdelingen var blitt tildelt ”serviceprisen 2013”. Dagen etter mistenker du et par av dem for ikke å være helt edru når de kommer på jobb. Men, de er presise, muntre og glade og snakker om hvor moro de hadde det i går……. SITUASJON FRA ARBEIDSLIVET

25 Tore Grøndalen Hva er avhengighet? Ønsker å avslutte eller redusere Mye tid på å skaffe seg og bruke, samt komme seg etter rusmiddelbruk Det går ut over helse, jobb, familie, venner og andre viktige aktiviteter

26 Tore Grøndalen Avhengighet - hva skjer i hjernen? Dopamin – stoff som skilles ut i hjernen Gir positiv opplevelse – er avhengighetsskapende Dopamin økes v/bruk av russtoff – også spill. All farmasøytika som kan gi en rus har denne effekten Alkohol påvirker ca 90 % av alle hjerneceller Forebyggende effekt mht. inntak av alkohol: –Sjeldne inntak –Langsomme inntak

27 Tore Grøndalen Effekter V/langvarig bruk - svekket effekt av naturlige stimuli. Kan skape sykdom. Avhengighet = en livsstilsfremkalt hjernesykdom. Arv/sårbarhet øker risiko for avhengighet 6-10 ggr. Gir dårligere påvirkningsmuligheter for viljen 30 % av korttidsfravær – 15 % av langtidsfravær 24 % sløve på jobb på grunn av bakrus siste år 9-15 % arbeidstakere risikofylt alkoholforbruk 5,1 % sløvende legemidler 1,7 % narkotika

28 Tore Grøndalen Forseelse Møte opp til arbeid ruspåvirket eller bruke rusmidler i arbeidstiden Bruke rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det fører til fravær eller at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende

29 Tore Grøndalen Vurdere behov Vurdere mulighet –Så langt som mulig Kunnskap/ferdighet Sette mål –Styringsrett Vag -------------------------------------------- Konkret Vekk positive følelser = forpliktende Lage handlingsplan Gjennomføre Evaluere DIALOGKOMPETANSE Uttrykke Utforske

30 Tore Grøndalen Når trives vi ? Utfordringer Ferdigheter Angst bekymring Kjedsomhet frustrasjon Komfortsonen

31 Tore Grøndalen Jager ytelser... “godt nok”?.. Konservatisme stabilisatorer.. Forandringsvillige.. Selv- overskridere.. Prestasjoner Makt Trygghet Tradisjon Omsorg for andre/jobben Idealisme Selv-styring Stimulering Livsnytelse

32 Tore Grøndalen

33 TID FortidNåtidFremtid Tanker Dårlig samvittighet… Burde… Skulle ha… Tanker Bekymringer… Må… Skal… Bør… Sanser Oppmerksom Mindfullness Pust Døgnrytme Blodsukker Bebreide Syndebukk Kritisere Feil/mangler Rett/galt Trenger Ønsker Savner Behov Vil

34 Tore Grøndalen 1.Barn 2.Barn 3.Barn 4.Partner 5.Hus 6.Bil 7.Bil 8.Jobb 9.Slektninger 10.Venner 11.Fritidsaktiviteter 12.Helse 13.Økonomi 14.Naboer 15.Frivillighet 16.…. 17.…. 18.Hovedsikring

35 Tore Grøndalen Lekkasje Påfyll

36 Tore Grøndalen Interesse området Innflytelses- Området DEG

37 Tore Grøndalen Planleggingsfaktorer som påvirker hverandre - konsekvenser Arbeidsmengde Kvalitet Varighet Ressursinnsats Kostnad Eks timeverk Tilgjengelige timer, kompetanse, budsjetter Tiden det tar - frist Regnskap

38 Tore Grøndalen Nødvendige samtaler.. Forberedelse: –Hva skal jeg oppnå? –Fakta, sett, hørt, lagt merke til selv –Nok tid, uforstyrret Budskap: –Si det du skal si – tidlig og tydelig –Ta styring og kontroll –Grue seg og forventninger = tidlig aksjon –Understrek verdifullhet

39 Tore Grøndalen Din relasjon til deg selv: Din relasjon til din medarbeider/kollega: –…omsorg – –…empati - –…egenkontroll - –…selvkontroll - –…kunnskap -

40 Tore Grøndalen Omsorg - har jeg virkelig interessert meg for denne personen og vedkommende sitt beste? Empati – har jeg virkelig satt meg inn i denne personen sin subjektive verden? Egenkontroll – har jeg virkelig vist denne personen at jeg er tydelig og kan stå for mine meninger, uavhengig av hva andre mener? Selvkontroll – har jeg virkelig handlet overlagt, gjennomtenkt og ansvarlig i forhold til denne personen? Kunnskap – har jeg relevant kunnskap og har jeg vist denne? Ref: Andreas Våge - psykolog

41 Tore Grøndalen Grader fra 1-6 Hva gjør du? Verbalt/nonverbalt Hva kan du gjøre mer av? Verbalt/nonverbalt Omsorg Empati Egenkontroll Selvkontroll Kunnskap På en skala fra 1 til 6, der 1 står for særdeles dårlig og 6 står for særdeles godt, hvordan vil du gradere den generelle tilliten? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 Navn Begrunn graderingen: Tillitsanalysen

42 Tore Grøndalen Budskap i empatisk lytting Du er viktig Jeg respekterer deg Jeg ønsker å forstå Du er en fornuftig person som kan finne løsninger på dine problemer Snakk videre

43 Tore Grøndalen Kommunikasjon Hva sender ønsker å formidleHva sender faktisk formidlerDe signaler som når fram til mottaker Den mening mottaker legger i de signaler som han/hun mottar

44 Tore Grøndalen Kommunikasjonsferdigheter Oppsummeringer Åpne spørsmål Speilinger

45 Tore Grøndalen Samhandling på arbeidsplassen Hva trives du med/liker på arbeidsplassen din? Hva er evt vanskelig for deg nå? Hvilke konsekvenser har dette for deg? Hvordan ønsker du at det skal være her? Hvordan tror du andre opplever dette? Hva trenger arbeidstakere fra lederen? Hva trenger ledere fra arbeidstakere? Hva kan du selv bidra med for positiv endring?

46 Tore Grøndalen Alt kan sies om formen er god. I alle fall det meste. Vær konkret og tydelig, men ikke brutalt ærlig. Gi eksempler. Snakk med – ikke om Si hva du mener uten å kritisere Tenk fremtid og endring, fremfor fortid og kritikk (savner, trenger, ønsker, behov) Snakk for deg selv Våg å si ”jeg mener”, ”min mening/oppfatning/opplevelse er..”

47 Tore Grøndalen Fokuser på eget bidrag Hva kan du gjøre med saken om du ønsker endring? Å feie for egen dør… Høflighet går aldri av moten Sjekk ut dine tolkninger Kan du være helt sikker på at du har rett? Hvordan kom du til akkurat den konklusjonen? Snakk mindre – lytt mer Det er lov å feile Vær raus, romslig og real

48 Tore Grøndalen Løsninger..? ”Jeg beklager det jeg gjorde – kan du tilgi meg? Åpne hender, kontakt, beklagelser og tilgivelse Forsoning, barmhjertighet, nåde Vi er ikke onde og vanskelige, men har det vondt og vanskelig


Laste ned ppt "Tore Grøndalen Grunnopplæring HMS - Arbeidsmiljø Avbryt gjerne underveis. Kom gjerne med egne erfaringer. Materiellet er ment som et grunnlag…… Jeg har."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google