Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KommIT KommITs gevinstrealiseringskurs Materiale til utdeling eForum Trøndelag Stjørdal 12.11.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KommIT KommITs gevinstrealiseringskurs Materiale til utdeling eForum Trøndelag Stjørdal 12.11.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 KommIT KommITs gevinstrealiseringskurs Materiale til utdeling eForum Trøndelag Stjørdal 12.11.2014

2 GRUPPEARBEID Velg 1 person til å ta notater Helst svar på epost til asle.brustad@stfk.noasle.brustad@stfk.no 4 spørsmål skal besvares. Spørsmål 4 er 3-delt og går på DiguT Jobb i grupper inkl. beinstrekk og rundstykke Oppsummering av gruppearbeidene fra kl. 15:15

3 Gruppearbeid 1: Kartlegg arbeidsprosesser og definer gevinster Eksempelprosjektet dette gruppearbeidet handler om er SvarUt – presenteres på neste slide. Oppgavebeskrivelse: -Velg én arbeidsprosess hvor SvarUt kan benyttes i en kommune eller fylkeskommune. -Kartlegg hvordan arbeidsprosessen utføres i dag – dere skal benytte gule lapper og papir. -Kartlegg hvordan samme arbeidsprosessen kan utføres dersom SvarUt blir implementert. Tenk på en optimal løsning. -Finn ut hvilke positive endringer SvarUt kan medføre, og identifiser minst 3 gevinster. -Fyll ut endringsanalyse i malen som deles ut. Gruppearbeid 1: Kartlegg arbeidsprosesser og definer gevinster Eksempelprosjektet dette gruppearbeidet handler om er SvarUt – presenteres på neste slide. Oppgavebeskrivelse: -Velg én arbeidsprosess hvor SvarUt kan benyttes i en kommune eller fylkeskommune. -Kartlegg hvordan arbeidsprosessen utføres i dag – dere skal benytte gule lapper og papir. -Kartlegg hvordan samme arbeidsprosessen kan utføres dersom SvarUt blir implementert. Tenk på en optimal løsning. -Finn ut hvilke positive endringer SvarUt kan medføre, og identifiser minst 3 gevinster. -Fyll ut endringsanalyse i malen som deles ut.

4 Eksempelprosjekt: SvarUt Eksempel: Trondheim kommune SvarUt er meldingsformidler som sikrer digital dialog med innbyggerne KommIT har utviklet en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for digital utsendelse av dokumenter - KS SvarUT. Slik fungerer dette i dag: 1.Kommuneansatt ferdigstiller og godkjenner brevet i saks-/arkivsystemet. 2.Brevet ekspederes fra saks-/arkivsystemet til SvarUt (forsendelsesarkivet). 3.SvarUt sender brevet til Altinn. 4.Gjennom Altinn varsles innbygger/næringsliv om at de har mottatt et brev fra kommunen. Varslet inneholder lenke til selve brevet. 5.Innbygger/næringsliv henter opp brevet via den tilsendte lenken. 6.Dersom det mangler fødselsnummer/organisasjonsnummer, brukeren er ikke registrert i Altinn, brukeren har ikke godkjent bruk av meldingstjenesten eller brukeren har ikke lest brevet innen 4 dager, sendes brevet via ordinær post. KommIT har utviklet en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for digital utsendelse av dokumenter - KS SvarUT. Slik fungerer dette i dag: 1.Kommuneansatt ferdigstiller og godkjenner brevet i saks-/arkivsystemet. 2.Brevet ekspederes fra saks-/arkivsystemet til SvarUt (forsendelsesarkivet). 3.SvarUt sender brevet til Altinn. 4.Gjennom Altinn varsles innbygger/næringsliv om at de har mottatt et brev fra kommunen. Varslet inneholder lenke til selve brevet. 5.Innbygger/næringsliv henter opp brevet via den tilsendte lenken. 6.Dersom det mangler fødselsnummer/organisasjonsnummer, brukeren er ikke registrert i Altinn, brukeren har ikke godkjent bruk av meldingstjenesten eller brukeren har ikke lest brevet innen 4 dager, sendes brevet via ordinær post.

5 Oppgave 1: Kartlegg dagens arbeidsprosess HVEM?GJØR HVA?

6 Oppgave 2: Kartlegg fremtidig arbeidsprosess HVEM?GJØR HVA?

7 Oppgave 3: Fyll ut endringsanalyse

8 Gruppearbeid 2: Fyll ut gevinstrealiseringsplan Oppgavebeskrivelse: -Ta utgangspunkt i de gevinstene gruppen identifiserte for SvarUt. -Utarbeid en gevinstrealiseringsplan for disse gevinstene ved å fylle ut malen som deles ut. Gruppearbeid 2: Fyll ut gevinstrealiseringsplan Oppgavebeskrivelse: -Ta utgangspunkt i de gevinstene gruppen identifiserte for SvarUt. -Utarbeid en gevinstrealiseringsplan for disse gevinstene ved å fylle ut malen som deles ut.

9 Det finnes tre typer gevinster for ekstern tjenestemottaker; direkte, indirekte og kvalitative Økt kvalitet på tjenesteneRedusert CO-2 produksjon Reduksjon i reiseutgifter Mindre tapt arbeidstid Direkte gevinster = kostnadsbesparelser Kvalitative gevinster = økt kvalitet * Generell reduksjon i tidsforbruk * Kvalitative gevinster = økt kvalitet. Bør kunne omregnes til kvantitativ gevinst = kroner og øre! Kvalitative, indirekte gevinster = økt kvalitet *

10 Det finnes tre typer gevinster for tjenesteprodusent; direkte, indirekte og kvalitative IKT-sjef har en time ekstra per uke for å jobbe med strategisk IKT Økt kvalitet på omsorgstjenestene i institusjoner Omsorgsmedarbeidere har 2 ekstra timer per måned som kan utnyttes til andre oppgaver Redusert CO-2 produksjon Reduksjon i lisenskostnader på NOK 1.000.000 Reduksjon i tonerforbruk på NOK 100.000 Direkte budsjettmessige gevinster = kostnadsbesparelser Indirekte budsjettmessige gevinster = frigjort tid Kvalitative gevinster = økt kvalitet * Reduksjon 1/2 årsverk NOK 300.000 * Kvalitative gevinster = økt kvalitet. Bør kunne omregnes til kvantitativ gevinst = kroner og øre!

11 Oppgave: Fyll ut gevinstrealiseringsplan

12 Gruppearbeid 3: Finn 3 råd til din kommune og definer hvordan du kan bidra til at de blir implementert Oppgavebeskrivelse: Diskuter hvordan din kommune bør endre måten å jobbe på med gevinstrealisering. Oppsummer diskusjonen i 3 råd til din kommune. Deretter definer hvordan du kan bidra til at din kommune implementerer disse 3 rådene. Hvilke konkrete initiativer kan du gjennomføre? Fyll ut utdelt mal med stikkord fra deres diskusjon og utpek én representant fra gruppe for å presentere dette i plenum. Gruppearbeid 3: Finn 3 råd til din kommune og definer hvordan du kan bidra til at de blir implementert Oppgavebeskrivelse: Diskuter hvordan din kommune bør endre måten å jobbe på med gevinstrealisering. Oppsummer diskusjonen i 3 råd til din kommune. Deretter definer hvordan du kan bidra til at din kommune implementerer disse 3 rådene. Hvilke konkrete initiativer kan du gjennomføre? Fyll ut utdelt mal med stikkord fra deres diskusjon og utpek én representant fra gruppe for å presentere dette i plenum.

13 3 råd til min kommune: 1 1 2 2 3 3 Hvordan jeg kan bidra til at de blir implementert:


Laste ned ppt "KommIT KommITs gevinstrealiseringskurs Materiale til utdeling eForum Trøndelag Stjørdal 12.11.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google