Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KommITs gevinstrealiseringskurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KommITs gevinstrealiseringskurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 KommITs gevinstrealiseringskurs
Materiale til utdeling eForum Trøndelag Stjørdal

2 GRUPPEARBEID Velg 1 person til å ta notater
Helst svar på epost til 4 spørsmål skal besvares. Spørsmål 4 er 3-delt og går på DiguT Jobb i grupper inkl. beinstrekk og rundstykke Oppsummering av gruppearbeidene fra kl. 15:15

3 Gruppearbeid 1: Kartlegg arbeidsprosesser og definer gevinster
Eksempelprosjektet dette gruppearbeidet handler om er SvarUt – presenteres på neste slide. Oppgavebeskrivelse: Velg én arbeidsprosess hvor SvarUt kan benyttes i en kommune eller fylkeskommune. Kartlegg hvordan arbeidsprosessen utføres i dag – dere skal benytte gule lapper og papir. Kartlegg hvordan samme arbeidsprosessen kan utføres dersom SvarUt blir implementert. Tenk på en optimal løsning. Finn ut hvilke positive endringer SvarUt kan medføre, og identifiser minst 3 gevinster. Fyll ut endringsanalyse i malen som deles ut.

4 Eksempelprosjekt: SvarUt
SvarUt er meldingsformidler som sikrer digital dialog med innbyggerne Eksempel: Trondheim kommune KommIT har utviklet en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for digital utsendelse av dokumenter - KS SvarUT. Slik fungerer dette i dag: Kommuneansatt ferdigstiller og godkjenner brevet i saks-/arkivsystemet. Brevet ekspederes fra saks-/arkivsystemet til SvarUt (forsendelsesarkivet). SvarUt sender brevet til Altinn. Gjennom Altinn varsles innbygger/næringsliv om at de har mottatt et brev fra kommunen. Varslet inneholder lenke til selve brevet. Innbygger/næringsliv henter opp brevet via den tilsendte lenken. Dersom det mangler fødselsnummer/organisasjonsnummer, brukeren er ikke registrert i Altinn, brukeren har ikke godkjent bruk av meldingstjenesten eller brukeren har ikke lest brevet innen 4 dager, sendes brevet via ordinær post.

5 Oppgave 1: Kartlegg dagens arbeidsprosess
HVEM? GJØR HVA?

6 Oppgave 2: Kartlegg fremtidig arbeidsprosess
HVEM? GJØR HVA?

7 Oppgave 3: Fyll ut endringsanalyse

8 Gruppearbeid 2: Fyll ut gevinstrealiseringsplan
Oppgavebeskrivelse: Ta utgangspunkt i de gevinstene gruppen identifiserte for SvarUt. Utarbeid en gevinstrealiseringsplan for disse gevinstene ved å fylle ut malen som deles ut.

9 Tjenestemottaker: direkte, indirekte og kvalitative
Det finnes tre typer gevinster for ekstern tjenestemottaker; direkte, indirekte og kvalitative Direkte gevinster = kostnadsbesparelser Mindre tapt arbeidstid Generell reduksjon i tidsforbruk Reduksjon i reiseutgifter Kvalitative gevinster = økt kvalitet * Kvalitative, indirekte gevinster = økt kvalitet * Redusert CO-2 produksjon Økt kvalitet på tjenestene * Kvalitative gevinster = økt kvalitet. Bør kunne omregnes til kvantitativ gevinst = kroner og øre! Tjenestemottaker: direkte, indirekte og kvalitative

10 Tjenesteprodusent: Konkrete eksempler
Det finnes tre typer gevinster for tjenesteprodusent; direkte, indirekte og kvalitative Direkte budsjettmessige gevinster = kostnadsbesparelser Reduksjon 1/2 årsverk NOK Reduksjon i lisenskostnader på NOK Reduksjon i tonerforbruk på NOK Indirekte budsjettmessige gevinster = frigjort tid Kvalitative gevinster = økt kvalitet * IKT-sjef har en time ekstra per uke for å jobbe med strategisk IKT Økt kvalitet på omsorgstjenestene i institusjoner Omsorgsmedarbeidere har 2 ekstra timer per måned som kan utnyttes til andre oppgaver Redusert CO-2 produksjon * Kvalitative gevinster = økt kvalitet. Bør kunne omregnes til kvantitativ gevinst = kroner og øre! Tjenesteprodusent: Konkrete eksempler

11 Oppgave: Fyll ut gevinstrealiseringsplan

12 Gruppearbeid 3: Finn 3 råd til din kommune og definer hvordan du kan bidra til at de blir implementert Oppgavebeskrivelse: Diskuter hvordan din kommune bør endre måten å jobbe på med gevinstrealisering. Oppsummer diskusjonen i 3 råd til din kommune. Deretter definer hvordan du kan bidra til at din kommune implementerer disse 3 rådene. Hvilke konkrete initiativer kan du gjennomføre? Fyll ut utdelt mal med stikkord fra deres diskusjon og utpek én representant fra gruppe for å presentere dette i plenum.

13 Hvordan jeg kan bidra til at de blir implementert:
3 råd til min kommune: 1 2 3 Hvordan jeg kan bidra til at de blir implementert:


Laste ned ppt "KommITs gevinstrealiseringskurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google