Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sprøyteutstyr innstilling og bruk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sprøyteutstyr innstilling og bruk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sprøyteutstyr innstilling og bruk
TIL DEN SOM BENYTTER LYSARKENE I UNDERVISNING: Dette feltet, kommentarfeltet, brukes til forklaringer og presiseringer på enkelte av lysarkene. På mange lysark står det foreløpig ikke noe her, mens på andre vil du finne nyttige tips til undervisningen.

2 Sprøyteutstyr, innstilling og bruk
Målsetting God biologisk virkning Godt arbeidsmiljø Minst mulig avrenning Minst mulig risiko for avdrift Minst mulig risiko for rester Billigst mulig plantevern

3 Sprøytekvalitet Avsetning er avhengig av Arbeidstrykk
Dråper og dråpestørrelse Dysehøyde Dysevalg Kjørehastighet

4 Dråpestørrelse Dråpene er et produkt av Dysestørrelse Dysetype Trykk

5 Dråpestørrelse og antall dråper
2 mm 1 dråpe på 0,400 mm = 8 dråper på 0,200 mm = 64 dråper på 0,100 mm = 512 dråper på 0,050 mm Dråpeantallet øker mye ved reduksjon i dråpestørrelse ved samme væskevolum. Eksempel: ganger reduksjon i dråpestr. gir over 500 ganger flere dråper! Bladarealet som dekkes av sprøytevæske? Biologisk virkning? Valg av dråpestørrels bør gjøres med hensyn til Virkningsmekanisme Kontaktvirkende midler krever større dekningsgard, mindre dråpestørrelse, enn systemiske midler.

6 Væskefølsomt papir Sjekk : Treff av målet Dråpedekning Inntregning

7 Dusjkvalitet Velg dusjkvalitet (dråpestørrelse)

8 Viktige komponenter i åkersprøyta
NB ! Forklaring til nummerene på bildet finnes på s 80 i læreboka Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, grunnbok

9 Pumpe Driftssikker Høy virkningsgrad Lett å vedlikeholde
Jevn kapasitet ved økende mottrykk Selvsugende Tåle faste partikler i væska Tåle de fleste plantevernmidler

10 Pulserende pumper Stempelpumpe (øverst til høyre) Membranpumper
(1 – 6 kamre)

11 Membranpumpe Sprøytevæska kommer ikke i kontakt med bevegelige deler i pumpa Trykkventil Innsugningsventil Membran Støtstang Veivaksel Foto: Hardi

12 Betjeningsarmatur Hovedventil Kalibrert overløpsventil
(Fjærbelastet overløpsventil) Seksjonsventiler/ liketrykksventil

13 Filter Oversikt over filterplassering. Fra dansk bok.
Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, grunnbok

14 Filter størrelse MESH = masker pr tomme
> 04 025-03 ISO-dyser Oversikt over filtre for; sugefilter, selvrensende filter, sentralfilter, linjefilter og dysesiler i tråd med dysestørrelsen for den nye ISO-serien og for de tidligere 4110-dysene Opplysninger fra Hardi International MESH = masker pr tomme Mesh 30/0,83 mm Mesh 50/0,50 mm Mesh 80/ 0,33 mm Mesh 100/ 0,25 mm

15 Manometer Skalainndeling i bar Skala tilpasset aktuelt arbeidstrykk
Nøyaktig avlesning Lett å lese Feilvisning maks + 0,2 bar Markeringsviser Væskedempet dårlig manometer b) godt manometer Feilvisning maks + 0,2 bar, Over 2 bar: +/- 10 % Krav om Væskedemping gjelder ikke digitale manometre

16 Dyser Oppgaver: Bestemme væskemengde God fordeling
Plassere væska riktig Ønsket dråpestørrelse

17 Flatdyser – ulike typer
Vanlige flatdyser Lavdriftsdyser Luftinjektordyser Kantdyser (off senter) Even spray dyser

18 Flatdyser - karakteristika
Dråpestørrelse og dråpefordeling Dysestørrelse og kapasitet Slitestyrke Toppvinkel Type Væskefordeling Plastdyser har høyere slitestyrke en messingdyser

19 Toppvinkel Dannelse av dråper fra en flatdyse (stroboskopbilde).
110 graders toppvinkel Ved 40 cm bomhøyde skal disse dysene gi dobbelt overlapping, og helt jevn fordeling langs bommen

20 Dyseholder med dryppvern
Bajonettfatning Skrufatning Eksakt lukking/åpning Arbeidsmiljø Punktforurensing Sviskade Bajonettfatning sikrer rett dysevinkel / retning

21 Dyseholder Vanlig skrufatning uten dryppvern Dryppvern og skrufatning

22 Dysekapasitet vanlige flatdyser
Fargekodingen på Hardi sin gamle dyseserie, 4110, var en helt annen enn dagens ISO-fargekoding !!!

23 Dysekapasitet, ISO – vanlig og lavdrift
Den Grønne dysen gir fine / middles store dråper, den lilla gir store dråper

24 Hardi 4110 – syntal plastdyser

25 Datablad dusjkvalitet

26 Dråpestørrelse ved ulik dysetype
Svært store Store Medium Fine Svært fine Luftinjektordyse Lavdriftsdyse Vanlig flatdyse Luftinjektordyse Lavdriftsdyse Vanlig flatdyse Dråpestørrelse som funksjon av dysestørrelse og trykk Dysestørrelsen er konstant (kilde: Spraying Systems)

27 Anbefalte innstillinger

28 Dose – variasjon – årsak 1

29 Dose – variasjon – årsak 2

30 Dysehøyde

31 Luftinjektordyse Væske Dysekropp Luft Luft Injektorinnsats
Prinsippskisse for en luftinjektordyse (type Lechler)

32 Dyseslitasje Dyseslitasje avdekkes ved Bruk av sjekkliste
Ved funksjonstest Foto: Spraying Systems

33 Rengjøring Dyseåpning FØR og ETTER rengjøring Foto: Spraying Systems

34 Funksjonstest Obligatorisk fra 2006 Brukte sprøyter testes hvert 5. år
Test av sprøyteutstyr Veiledning Brukte sprøyter må testes minimum hvert 5. år og alle sprøyter skal være testet første gang innen Nye sprøyter skal oppfylle kravene for funksjonstest ved nykjøp og påklebes et registreringsmerke fra forhandler/importør som bevis på dette. Derved garanterer salgsleddet at nye sprøyter oppfyller de til enhver tid gjeldende krav, blant annet krav om påmontert reintvannstank, skylletank og sikker og enkel betjening av bomløft, tappeplugg og filtre. Deretter må sprøyta testes innen fem år etter kjøpsdato ved normal funksjonstest der brukeren også er tilstede. Bruktimporterte sprøyter må gjennom vanlig funksjonstest og inneha registreringsmerke før de kan tas i bruk. På finnes en oversikt over testere og nyttige adresser.

35 Største dyse/trykk + 10% + 5% av tankvolum
Funksjonstest – tekniske krav 2,5 l/min og dyse + 5% av tankvolum Største dyse/trykk + 10% + 5% av tankvolum Pumpekrav + 0,2 bar (1-8 bar) + 0,5 bar (1-8 bar) Manometer + 5% fra snitt + 8% fra snitt Ensartethet Min 15 liter Min 10 liter Reintvanns-tank Nye ETTER 1/1-2001 Nye FØR 1/1-2001 Komponent På finnes en oversikt over testere og nyttige adresser.

36 Funksjonstest På finnes en oversikt over testere og nyttige adresser.

37 Funksjonstest

38 Funksjonstest 2002 Tildelt registreringsmerke 493 åkersprøyter 90,1%
Må anta at så si alle feil og mangler ble rettet opp, blant annet alle reintvannstanker.

39 Funksjonstest 2002 Varig mangel IKKE tildelt registreringsmerke
48 åkersprøyter 9 %

40 Funksjonstest Hva oppnår du ved funksjonstest? Rett dosering
Jevn dosering

41 Funksjonstest Hva oppnår du ved funksjonstest? Rett dosering ved
rett kjørehastighet god kontroll av væskemengde rett utregning av væskemengde og plantevernmiddel

42 Funksjonstest Hva oppnår du ved funksjonstest?
Forebygger ujevn dosering ved: Jevn kjørehastighet God væskefordeling Rett dysetype og trykk Unngår bomsvingninger Unngår overlapp/glipper Bedre kjøremønster Tar hensyn til underlaget

43 Godt sprøyteutstyr -Dose/respons
Dårlig sprøyte

44 Spredebilde Væskefordeling: Sprøytekvalitet Biologisk virkning Økonomi

45

46 Sjekkliste trinn for trinn
1. Velg væskemengde i liter/ dekar 2. Velg dusjkvalitet 3. Mål dysekapasitet 4. Finn kjørehastighet 5. Kontroller kjørehastighet

47 Trinn for trinn I Velg væskemengde i liter/ dekar

48 Trinn for trinn II Velg dusjkvalitet (dråpestørrelse)

49 Trinn for trinn III Måling av dysekapasitet

50 Trinn for trinn IV Finn kjørehastighet i km pr. time

51 Gir 1 Gir 2 Gir 3 Velg det giret som gir et motorturtall som gir ca. 540 rpm. på kraftuttaket

52 Sjekkliste - Trinn for trinn V
0 m 100 m Måling av kjørehastighet i felt

53 Rengjøring Primært ute på feltet Sprøyt ut over kulturen
Grasdekket underlag Punktforurensning?

54 Daglig skylling Bland for én arbeidsøkt Sprøyt tanken tom
Skyll ut gjennom dysene Fyll tanken halvfull med vann

55 Grundig rengjøring Grovskylling (på feltet) Bruk vaskemiddel
Gjennomstrømming til alle deler Skylling

56 Vedlikehold God rengjøring Lekkasjer utbedres Sjekk dryppvern
Beskytt mot rust Smør hendler m. m. Kontrollér trykkutjevner Kontrollér pumpe Justér bomfjærer og dempere


Laste ned ppt "Sprøyteutstyr innstilling og bruk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google