Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Bruk av PowerPoint Temaperiode 2 – FLU 2006/2007 IT-seksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Bruk av PowerPoint Temaperiode 2 – FLU 2006/2007 IT-seksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Bruk av PowerPoint Temaperiode 2 – FLU 2006/2007 IT-seksjonen

2 Læringsmål for IKT-delen Studentene skal: l Gjennom PowerPoint – kunne bygge opp og forberede en god presentasjon l Lære betydningen av å bruke bilder i en presentasjon knyttet til tema 2 l Kjenne ulike lagringsformater l Få kjennskap til enkel bildebehandling i PowerPoint

3 Visninger i PowerPoint I PowerPoint finnes det forskjellige visninger som du har behov for å lære når du skal lage en presentasjon. De fire visningene er: l Normalvisning l Lysbildesortering l Lysbildefremvisning l Notatside (fås ved å velge Vis - Notatside)

4 Basisfunksjonene Funksjonene du må kjenne til for å kunne lage en enkel presentasjon og/eller bruke eller endre en eksisterende presentasjon er: Lage en ny presentasjon basert på en tom presentasjon (Fil – Ny - …..) l Åpne en eksisterende presentasjon (Fil – Åpne - ….) l Lagre en presentasjon (Fil – Lagre/Lagre som - …) l Skrive ut en presentasjon (Fil – Skriv ut - …)

5 Lage en ny presentasjon basert på et tomt lysbildeoppsett l Lysbildeoppsettene inneholder plassholdere for tekst og gjør det lettere for deg å organisere tekst og grafikk på siden. l Velg Ny fra Fil-menyen l Velg "Tom presentasjon" fra oppgaveruten til høyre i skjermbildet l Velg lysbildeoppsett fra oppgaveruten til høyre som heter "Lysbildeoppsett". Velg et oppsett som passer til ditt første lysbilde l Skriv inn tekst i plassholderne l Når du har laget ferdig ditt første lysbilde, velger du "Nytt lysbilde" fra "Sett-inn"-menyen

6 Endre utformingsmal på lysbildene i presentasjonen En utformingsmal gir presentasjonen et ensartet og profesjonelt utseende. Man bør velge en mal som passer til innhold og målgruppe. Husk at alle utformingsmalene ikke er like gode å lese, og at du har muligheter for å endre malene. Slik velger du en utformingsmal for en eksisterende presentasjon: l Velg ”Lysbildeutforming” fra ”Format-menyen” l Velg ønsket utformingsmal fra oppgavelisten til høyre

7 Formatere en lysbildetekst Å formatere en tekst betyr å endre utseendet på teksten. Hovedregel er at du merker teksten/deler av teksten som du ønsker å endre utseendet på, og deretter velger du fra formateringsverktøylinjen eller Format-menyen. De mest brukte formatendringene kjenner du trolig fra Word: l Punktmerking og nummerering l Linjeavstand l Justering av tekst l Skrifttype l Skriftstørrelse l Skriftstil l Skriftfarge

8 Animasjon og overganger l Bruk av animasjoner og overganger l To typer animasjoner; forhåndsdefinerte og egendefinerte

9 Lysbildeovergang Overganger brukes når du ønsker en overgangseffekt fra et lysbilde til et annet: l Klikk på Lysbildefremvisning og velg Lysbildeovergang l Velg overgang fra menyen på høyre side

10 Forhåndsdefinerte animasjoner l Merk elementet du vil animere l Klikk på Lysbildefremvisning og velg Animasjonsoppsett l Velg animasjon

11 Egendefinerte animasjoner l Merk elementet du vil animere l Klikk på Lysbildefremvisning og velg Egendefinert animasjon l Velg Legg til effekter l Velg fra menyen

12 Bruk av bilder i presentasjoner l Bilder kan forsterke formidlingen av et budskap l Bildet bør ha relevans til presentasjonens innhold l Bildet bør ha god kvalitet l Bruk bare bilder som du har lov til å bruke!

13 Hente bilder l Dersom du ønsker å jobbe med et bilde, må du først hente inn bildet og plassere dette i en egnet mappe som du oppretter på ditt område. Bilder henter du på følgende måter: –Fra internett (eks.) »http://clip-art.com/http://clip-art.com/ –Fra kamera –Fra skanner

14 Hente bilder fra internett l Høyreklikke på bildet. ”Lagre bilde som”. Normalt JPEG-format og GIF- format. l Lagre bildet i en egnet mappe Husk opphavsrettigheter ved bruk av bilder! http://www.newth.net/eirik/misc/opphavsrett.html l

15 Sette inn et utklipp i PowerPoint l Stå plassert i lysbildet som skal ha inn bildet l Velg ”Sett-inn-menyen” l Velg Bilde og deretter Utklipp l I oppgaveruten til høyre i skjermbildet må du skrive inn et søkeord som kan føre deg til det bildet du ønsker l Klikk deretter på Søk l Klikk på bildet du ønsker å sette inn l Vil du foreta flere søk velger du Endre

16 Sette bilde inn i PowerPoint l Stå plassert i lysbildet som skal ha inn bildet l Velg ”Sett-inn-menyen” l Velg Bilde og deretter Fra fil l Finn frem til mappen hvor bildet ligger lagret, og klikk på bilde-filen l Velg Åpne

17 Endre bilder i PowerPoint l Dobbelklikk på bildet l Velg ”Bilde”-fanen l Foreta justeringer – prøv deg frem! – Du kan også velge fra bilde-verktøylinja dersom den er tilgjengelig når du merker bildet

18 Lage vannmerke i et lysbilde l Dersom du velger ”Bleke” i Bildekontroll, så vil bildet ditt bli et vannmerke som vist her l Men for at bildet skal blir plassert bak teksten, må du merke bildet og velge Tegne (fra verktøylinja ”Tegning”) – Rekkefølge – Plasser bakerst

19 Bruke et bilde som bakgrunn i presentasjonen l Velg Bakgrunn fra ”Format-menyen”, l Velg Fylleffekter bak den svarte neddroppspilen i feltet Bakgrunnsfyll l Velg Bilde og deretter Velg bilde l Her velger du det bildet du ønsker å ha som bakgrunn. l Ta stilling til om du ønsker å ha bildet som bakgrunn på lysbildet du står plassert i eller i alle bilder.

20 Skrive ut støtteark i PowerPoint Fil Skriv ut Foreta valg under ”Skriv ut hva” Her velger du Støtteark… og hvor mange lysbilder per side

21 Litt om bruk av visuelle hjelpemidler l Skal illustrere og/eller understreke et budskap l Både fordeler og ulemper knyttet til dette l Tips i forbindelse med utforming av presentasjoner

22 Fordeler l Kan gjøres klart i forkant av presentasjonen l Som oftest pent og ryddig l Gir et profesjonelt inntrykk l Er enkelt å bruke l Kan bidra til å understreke budskapet på en pedagogisk måte l Kan enkelt mangfoldiggjøres før/etter presentasjonen

23 Ulemper l Overdreven bruk av animasjonseffekter og farger kan ta oppmerksomheten bort fra budskapet l Antall lysbilder (lysark) kan bli for mange l For mye tekst pr lysbilde l Avhengig av at alt teknisk utstyr fungerer

24 Tips l Bruk gjerne mer enn én farge, men ikke flere enn tre farger l Unngå for liten skrift l Ikke alle fargekombinasjoner er like godt egnet – endre gjerne fargene på utformingsmalene. l Ikke bruk for mange animasjonseffekter l Test presentasjonen i forkant….

25 Lagring l Husk å ta sikkerhetskopi av presentasjonen din! l Dersom PC’en du skal kjøre presentasjonen din fra er koblet til nettet, kan du lagre presentasjonen din i Fronter i ditt personlige arkiv l Dersom PC’en IKKE er nettilkoplet, må du lagre på diskett, eller på en ”minnepenn” (flyttbar lagringsmedium).

26 PSP – Paint Shop Pro l Her kommer et lite tillegg som omhandler bruk av en mer avansert bildebehandler; Paint Shop Pro

27 Bildehandlingsprogrammer l PSP (PaintShopPro) – brukes ved HiO l Gimp (et gratis bildebehandlingsprogram som du kan hente fra nettet – (http://www.gimp.org/downloads/)http://www.gimp.org/downloads/ l PhotoFiltre l Picasa l Andre programmer: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Micrografx Picture Publisher, Microsoft Paint, IrfanView32

28 Filformater knyttet til grafikk Typiske filformater for bitmap-grafikk: for eksempel GIF, JPG, TIF, BMP l GIF: vanlig på internett. Max 256 farger. Best egnet for få, tydelige farger – mindre egnet for foto. l JPG (JPEG): det vanlige fotoformatet, i praksis ikke begrenset antall farger.

29 Visningsmedier Typiske oppløsninger kan være: –Skjerm72-100 dpi –Avis150 dpi –Fargefotografi200-300 dpi –Laserskriver600, 1200 dpi –Boktrykk2400 dpi

30 Bildebehandling i PaintShopPro Under ”Image-menyen”: –Rotate = snu bildet –Flip = ”opp ned” –Add border = en hvit kant rundt bildet –Picture frame = en farvet ramme rundt bildet –Resize = endre størrelse – ikke beskjæring –Greyscale – gi et bilde gråtoner

31 Fargepalett Lagpalett Historiepalett Verktøy Skjermbilder i PaintShopPro

32 Justering av bilder i PaintShopPro Under ”Adjust-menyen”: –PhotoFix– Justere lys og kontrast –ColourBalance – Erstatte alle fargene med en farge –Add/Remove Noise = Legge inn/fjerne ”støv” –Blur = Gjøre bildet uskarpt –Sharpness – Endre skarpheten –Softness – Gi et bilde ”mykere og slørete” utseende

33 Nyttige verktøy i PSP Beskjære Deformere Velge utsnitt Flytte Malepensel Tube med bildeeffekter Fargevelger Farger og nyanser Kloneredskap Viskelær Fyllfarge Tekst

34 Hvordan kan man best lære bildebehandling? l Finne bilder som man ikke er redd for og prøve ut de ulike teknikkene l Bruker du dine egne bilder, behøver du ikke å bekymre deg for opphavsrettigheter… l Du finner eksempelbilder i PSP under menyen File – Browse… (evt. C:Programfiler-Jasc-PSP9-Sample img) l Prøv deg frem i bildebehandlingsprogrammet, og angre de funksjonene som du ikke ønsker skal tre i kraft. Eksempel på animasjoner. Animasjonen til høyre: Kun for medlemmer av nettstedet.


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Bruk av PowerPoint Temaperiode 2 – FLU 2006/2007 IT-seksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google