Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arnt Einar Andersen Terje Berg, Førsteamanuensis BI, PhD NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arnt Einar Andersen Terje Berg, Førsteamanuensis BI, PhD NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arnt Einar Andersen Terje Berg, Førsteamanuensis BI, PhD NTNU

2 Bakgrunn Kostnadsundersøkelse hos privatpraktiserende tannleger Ser på seks ulike behandlingstyper: Undersøkelse To-flate Rotfylling, fortann Rotfylling, jeksel Helkrone Ekstraksjon Svært store variasjoner mht. lønnsomhet for de ulike behandlinger 2

3 Innledning Mål: En analyse av tidsbruk; hva koster tiden, og hva bruker vi den til Formål: Danne grunnlag for å forstå tidsbruk og kostnader i privat tannhelsetjeneste 3

4 Innledning Bedriftsøkonomi: Læren om hvordan eierne kan bruke ressursene slik at bedriftens verdi blir størst mulig Økonomistyring: Bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressurser vi har til rådighet slik at virksomheten når sine mål 4

5 Tidsstudien av august 2013 24 respondenter Forsiktig med generalisering, men en indikasjon 17 praksiseiere 3 leier praksisplass hos praksiseier 4 har konsulentavtale med praksiseier Gjennomsnittsklinikken har 4 tannleger (fra 1 – 10 i utvalget) 14 spørsmål 11 knyttet til tidsestimater 2 angående måloppfyllelse 1 angående antall tannleger i klinikken 5

6 6 Timer per ukeGjennomsnittHøyLav Pasientbehandling32,3394 Kvalitets- og organisasjonssystem2,3100,1 Personalarbeid1,330 Ledelse og strategi0,530 Økonomistyring1,550,1 IT og telefoni0,310 Innkjøp1 Pasientadministrasjon1,3 Vedlikehold av lokaler og utstyr0,510,2 Totalt41,0 Timer de ønsker å bruke på pasientbehandling 32 Tid til å tenke på arbeid som skal gjøres eller burde vært gjort 2,5 Og dagene går slik….?

7 Hva koster tiden? 7

8 8 Gjennomsnittspris pr. undersøkelse:850 Potensiell inntjening klinikk:1 997 530 Ønsket driftsmargin:199 75310% Maksimale kostnader pr. årsverk tannlege: 1 797 777

9 Hva koster tiden? 9 KalkyleKostnad Lønn praksiseier:870 833 Sosiale kostnader:401 454 Andre personalkostnader20 500 Sum personalkostnader:1 292 788 Husleie:130 000 Sekretær:810 000 Utstyr:372 000 Forbruksmateriell:266 000 Eksterne honorarer:100 000 Markedsføring:50 000 Diverse kostnader:150 000 Støttefunksjoner100 000 Sum årskostnader pr. tannlege:3 270 788 Kostnad pr. fakturerbar time:2 784 Kostnad pr. gjennomsnittlig konsultasjon:1 392

10 10

11 Noen betraktninger Lite lønnsomt med standard undersøkelse? Tja, men hvor mange mister vi om prisen heves eller tjenesten outsources? Kryss-subsidiering av tjenester? Tja, markedet som bestemmer prisen? 11

12 Noen betraktninger Det magiske spørsmålet: Hvordan endre fra ikke-fakturerbar til fakturerbar tid Redusere «ikke-verdiskapende» aktiviteter Gevinst ved reduksjon av administrativ tid fra nesten 2 timer pr. dag til 1 time pr. dag: 175 timer pr. år 175 × kr 2500,- = kr 437.500 i økte inntekter pr. år Omprioritere den administrative tiden? Fra administrasjon til ledelse? 12

13 Konklusjon Produksjon av tannhelsetjenester er kostbart Under realistiske forutsetninger kreves et honorar på over 2500 kroner/behandlingstime Svært god lønnsomhet er mulig, men betinger innsats utover normal arbeidsdag Bruker praksiseier nok tid på bedriftsleder- og arbeidsgiveroppgaven? 13


Laste ned ppt "Arnt Einar Andersen Terje Berg, Førsteamanuensis BI, PhD NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google