Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan og Budsjett 2014- 2015 Ketil Bø Trondhjem Rotaryklub Plan og budsjett for TRK 2014-20151.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan og Budsjett 2014- 2015 Ketil Bø Trondhjem Rotaryklub Plan og budsjett for TRK 2014-20151."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan og Budsjett 2014- 2015 Ketil Bø Trondhjem Rotaryklub Plan og budsjett for TRK 2014-20151

2 2 Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til: 1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende felleskap fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre Rotary's Formål Medlemmene er kvinner og menn med bred yrkesmessig erfaring fra privat eller offentlig virksomhet, og de representere sine yrker på et høyt faglig nivå

3 Trondhjem Rotary Klub Styret og komiteansvarlige for Rotaryåret 2014/15 Plan og budsjett for TRK 2014-2015 3 President Ketil Bø Programkomité: Randi Bakken Ansvar for hovedprogrammet på møtene Inngående president og leder for klubbtjenesten Kari Hovin Kjølle Klubbtjenesten har ansvar for klubbens drift, inklusive sekretariats- og økonomifunksjoner samt materialforvaltning Prosjekter (Samfunnstjenesten) Henrik Carstens Prosjekter og aktiviteter primært rettet mot lokalsamfunnet og ansvarlig i Rotary Foundation (TRF) Informasjonskomiteen Sverre Clausen Ansvar for Månedsbrev, Hjemmesideansvarlig og Mediekontakt Yrkes- og medlemskapskomiteen Bjørn Hegli Dekke saker vedrørende yrke og medlemskap. Assistere programkommiteen angående «yrkesforedragene» Internasjonal tjeneste Knut Lyng Sandvik Komiteen skal bidra til samarbeidsprosjekter med andre klubber og bidra Polio Plus og ungdomsutvekslingen (CRFC) Festkomite: Bård Sagfjæra Rotary Hospitality: Jens Martin Hovem Sermonimester Per Ottesen Sekretariat: Finn Ola Rach og Eivind Stende, Kasserer: Oddbjørg Kvamme

4 Distrikts budsjettet forutsetter Kontingent til drift av distriktet: kr. 428 pr. medlem per år Kontingent til Rotary Norden: kr. 72 pr. medlem per år Kontingent til NORFO: kr. 150 pr. medlem per år Bidrag til Handicamp: kr. 50 pr. medlem per år Kontingent til distrikt konferansen: kr. 50 pr. medlem pr. år. Totalt til distriktet: kr. 750 pr. år Plan og budsjett for TRK 2014-20154

5 Klubbens budsjett 5 Plan og budsjett for TRK 2014-2015

6 Prioritering Mål: Gjøre Rotary attraktiv for medlemmene! Rotary er en internasjonal organisasjon for ledende menn og kvinner, som på tvers av faggrenser ønsker å lære sine medmennesker å kjenne, skape nettverk og utnytte hverandres erfaringer og bruke dem til å gagne andre. Rotary oppmuntrer til å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for andres innsats og arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet. Plan og budsjett for TRK 2014-20156

7 PRIORITERTE DELMÅL 2014 - 2015  Beholde en trofast medlemsmasse og arbeide for at flest mulig medlemmer deltar på møter og bedriftsbesøk.  Avholde ukentlige møter med bedriftsbesøk eller interessante foredrag.  For ett av møtene i månden er målsettingen et foredrag av eget medlem som forteller om yrket som vedkommende representerer i klubben eventuelt «Dette mener jeg» med etterfølgende diskusjon.  Ha som målseting å gjennomføre et bedriftsbesøk og/eller fellesutflukt pr. måned.  Videreføre samarbeide med Byåsen Produkter..  Bidra med kr. 300, - pr. medlem til Rotary Foundation øremerket for Polio Plus.  Arbeide for bedre samarbeide mellom klubbene med sikte på felles prosjekter og arrangement av åpne møter. Plan og budsjett for TRK 2014-2015 7

8 «HÅRETE DELMÅL (BHG)» 2014 - 2015  Ett kveldsmøte i månden med middag.  Etablere Pool av mentorer for nyetablerte bedrifter («Seniorressursen»)  Viderutvikle prosjektet Rotary Hospitality som kombinerer det internasjonale og det yrkesfaglige  Forskningsprosjekt: Hvorfor blir folk medlemmer av Rotary? Og hvorfor slutter de? Plan og budsjett for TRK 2014-2015 8

9 NårHvaHvorAnsvar 16. juniPresidentskiftetBåtforeningenHovem 30. JuniStyrets Rotaryår BritanniaBø Møtene i juliKaffekos/ diskusjonBritanniaBø/Rach 19-21. OktoberDistriktskonferanseScandic Lerkendal Bø 22. OktoberValgmøtePianobaren Britannia Bø 29. OktoberRakfiskmøte/guvernør besøk BåtforeningenSagfjæra 3.? DesemberBokmøteNorli bokhandelSagfjæra 18?. DesemberJulemøte med BiskopenPianobaren Britannia Bø Kalender for Trondhjem Rotary Klub 2014/15 Plan og budsjett for TRK 2014-20159 I juli og august deler vi møtene med Lade Rotary klubb. Vi tar juli på mandagene, de tar august på torsdagene

10 Diskusjonstema på julimøtene Plan og budsjett for TRK 2014-201510 7. juli: Rotary 2014. Hvem er vi? 14. juli: Hvilke krav skal vi sette for å bli medlem av Trondhjem Rotaryklub? 21. juli: Hvorfor er du medlem av rotary? 28. juli: Hva kan du bidra med?


Laste ned ppt "Plan og Budsjett 2014- 2015 Ketil Bø Trondhjem Rotaryklub Plan og budsjett for TRK 2014-20151."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google