Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektledelse og bibliotekarer Presentasjon ved seminar 9. oktober 2014 om Fagbibliotekarenes roller mot 2020 : om muligheter og initiativ, ansvar og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektledelse og bibliotekarer Presentasjon ved seminar 9. oktober 2014 om Fagbibliotekarenes roller mot 2020 : om muligheter og initiativ, ansvar og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektledelse og bibliotekarer Presentasjon ved seminar 9. oktober 2014 om Fagbibliotekarenes roller mot 2020 : om muligheter og initiativ, ansvar og faglighet Ved Lisbeth Eriksen, Forskerforbundets bibliotekforening (FBF)

2 Innhold  Oversikt over hva et prosjektarbeid kan inneholde  Prosjekt – hva, når og hvorfor  Fra ide til prosjekt  Prosjektorganisering  Prosjektledelse  Intern prosjektorganisering: Gruppe versus team  Avslutning, evaluering og kunnskapsoverføring

3 Prosjektledelse kontra linjeledelse Initiering og valg av prosjekt(er) Mandat Organisering/ organisasjon Planlegging, mål og formål Gevinstrealisering Prosjektsuksess Tidsplan Styring/oppfølging/ beslutninger Fremdrift Ressurs- tilgang Kostnadsestimeri ng/budsjettering Kunnskap, kompetanse og læring Konflikthåndtering Implementering Anskaffelse(r) Prosjektmodeller Prosjektets kontekst, historie, kultur og normer Endringsledelse Teamarbeid/ Teamstrukturer/ Roller Avklaring og definering av behov Håndtering av usikkerhet Avslutning av prosjektet Prosjektledersuksess (tid, kostnad, kvalitet) Erfaringsoverføring Valg av prosjektleder Nye ideer/ idemyldring Prosjekteier, oppdragsgiver, prosjektleder Styringsgruppe, referansegruppe, interessenter Evaluering

4 Prosjekt – hva? Definisjon av prosjekt (amerikansk)= tidsavgrenset bestrebelse for å skape et unikt produkt eller tjeneste (fra ingeniørfaget) Skandinavisk definisjon av prosjekt = fire T- er. Gjøre en jobb (task), begrenset tid (time), organisering (midlertidig i team) og endring av holdning/kunnskap hos de som jobber i teamet (transition)

5 Prosjekt – når? Når nye ideer/endringer skal gjennomføres for eksempel. ved idemyldring i bibliotekene Når pålegg om nye prosjekt - f.eks. innføring av ORIA - kommer utenfra Henge oss på prosjekter i egen institusjon – hva kan være bibliotek/informasjons relevant

6 Prosjektarbeidsformen – hvorfor? Mobiliserer til tverrfaglighet på tvers av organisasjonen – samarbeide med andre Nye karriereveier for ansatte ved jobbveksling (nye oppgaver) og ledelse Symbol på moderne, endringsorientert virksomhet. Mulighet for å søke om og få eksterne prosjektmidler

7 Verdivurdering av prosjektforslaget – fra ide til prosjekt Er ideen ny, viktig, gjennomførbar og kan den forsvare kostnad kontra nytteverdi? Er det noen som personlig brenner for ideen? Støttes ideen av ledelsen og/eller andre miljøer og autoriteter for videreutvikling fra ide til prosjekt?

8 Identifisering av oppgaven som prosjekt Er oppgaven del av bibliotekets, institusjonens strategi? Er det en engangsoppgave som er tids- og kostandsbegrenset? Er målet resultatorientert – munne ut i en klart definert tjeneste, organisasjonsendring eller produkt?

9 Byråkratisk organisering versus prosjektorganisering  Byråkratisk organisering:  Hierarki  Arbeidsdeling, faste ressurser  Mer regelorientert  Vedvarenhet, stabilitet  Kostnadseffektiv  Erfaring, rutiner, kjent  Kontroll  Byråkrati  Prosjektorganisering  Flat struktur  Oppgavefokus  Problem- og læringsorientering  Midlertidig, fleksibel  Målorientert  Usikkerhet, unikt og nytt  Mer frihet  Entreprenørskap

10

11 Organisering av små- og mellomstore prosjekter (SMP’er) Avdelingsinternorganisering – prosjektet gjennomføres innen avdelingen med deltakere fra samme avdeling (bibliotek) Matriseorganisering – prosjektet legges oppå den permanente organisasjonsstrukturen – involverer flere avdelinger og etablerer en koordinerende funksjon

12 Type prosjekter for bibliotekene Utviklingsprosjekter som tjeneste- og produktutvikling, systemutvikling og arrangementer (konferanser, seminarer) Organisasjonsutviklingsprosjekter - nyorganisering/omorganisering av en enhet Forskningsprosjekter – internt i bibliotekene

13 Prosjektledelse versus linjeledelse i SMP’er  Tidsbegrenset ledelse  Kortvarige og forskjellige oppgaver - usikkerhet  Mer synlighet  Forskjellig ansatte å lede alt etter prosjekttype  Midlertidig ansatte  Ikke personalansvar  Må skape ny kultur som leder  Maktbase : Må forholde seg til en styringsgruppe og oppdragsgiver  Fast ansatt ledelse  Mer faste oppgaver og forvaltning - stabilitet  Ikke så synlig  Fast personale å lede  Personalansvar  Kulturen er etablert  Maktbase: Nærhet til toppledelsen

14 Teamarbeid i prosjekt – gruppe vs. team – er det forskjell?  Definisjon på gruppe:  «Tre eller flere personer som har felles mål og samhandler for å nå målet»  Individuelt ansvar - den enkelte har sitt område og ansvar  Intern rivalisering  Løsere samhold  Liten kunnskap om andre i gruppa  Leder har fokus på den enkelte medarbeider og tar de grep som skal til for å mobilisere hver enkelt  Definisjon på team:  «En liten flerfaglig sammensatt gruppe med et felles formål der medlemmene opplever felles ansvar for at de oppnår resultater»  Både individuelt og felles ansvar  Sterk indre samhold for å nå felles mål – skape et teamprodukt  Leder vil i tillegg – og primært - ha fokus på relasjonen mellom teammedlemmene

15 Gruppe versus team  Gruppe  Team

16 Avslutning, gevinstrealisering, evaluering og erfaringsoverføring fra prosjekter Tenk implementering av prosjektet i planleggingsfasen – kommuniser og informer de involverte (interessentene) Prosjektavslutningsmøte, gevinstrealisering og prosjektregnskap Evaluering: Hva lærte vi av prosjektarbeidet, innfridde vi målsettingen og nådde vi målet?


Laste ned ppt "Prosjektledelse og bibliotekarer Presentasjon ved seminar 9. oktober 2014 om Fagbibliotekarenes roller mot 2020 : om muligheter og initiativ, ansvar og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google