Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maur – et historisk overblikk og nye arter som banker på døren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maur – et historisk overblikk og nye arter som banker på døren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Maur – et historisk overblikk og nye arter som banker på døren
Tone Birkemoe Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Disposisjon Hvorfor er maur et problem?
Spredning av maur på verdensbasis Nye maur i Norge Hvordan bør vi forholde oss til nye arter som dukker opp?

3 Hvorfor er maur et problem?
Ødelegger strukturer Stokkmaur, brun jordmaur, svart jordmaur, svart tremaur, sauemaur Stikker og biter Eitermaur, kompostmaur, rød skogsmaur Allergi Faraomaur – andre maur? Smittespredere Spesielt faraomaur/importerte arter Forurensing av matvarer Faraomaur, kompostmaur, andre maur Irritasjon og hysteri Alle Isolasjon og treverk Stikke og bite – relativt lite problem – eitermaur, kompostmaur s- stikk som kan vare i flere dager – Allergi – les artikkel!!!!!!!!!!!!!!! Smitte – søppel til mat – do til mat spesielt faraomaur, andre små importerte arter. Skaden er størst om de slår seg til på for eksempel sykehus. Jekk opp hva kompostmauren!!!!!!!!!!!!!!

4 Hvilke arter lager problemer?
Frittlevende arter i Norge Stokkmaur, brun jordmaur, svart jordmaur, svart tremaur, sauemaur, eitermaur Svart jordmaur også innendørs i områder utenfor naturlig utbredelse (Troms) Arter som bare kan overleve innendørs Faraomaur, kompostmaur, spøkelsesmaur, med flere Maur som finnes rundt huset vårt De som ofte kommer inn i våre hus kan også spre rundt med oss – eks. svart jordmaur Svart jordmaur finnes ikke utendørs nord for trøndelagsfylkene – vi har tilfeller fra Troms Arter som bare overlever innendørs kommer inn via import eller fra kolonier allerede etablert innendørs i Norge

5 Maurspredning – et globalt problem
Minst 147 arter er funnet utenom sin opprinnelige geografiske område 26 av disse er klassifisert som «nært tilknyttet menneskelig aktivitet» Spredning av europeiske arter? Svart jordmaur (Hawaii, Japan, California) Gul jordmaur (Hawaii, USA) Svart tremaur (Hawaii, Japan) Vanlig stokkmaur (Nord-Amerika) Hageeitermaur (Myrmica rubra) (USA, Japan, Kina) Pavement ant (Tetramorium caespitum) (Hawaii, Brasil, USA, Japan) Linepithema humile Tapinoma melanocephalum Technomyrmex albipes Anopolepis custodiens Paratrechina longicornis Paratrechina vaga Cardiocondyla emeryi Cardiocondyla nuda Cardiocondyla venustula Cardiocondyla wroughtoni Monomorium destructor Monomorium floricola Monomorium pharaonis Pheidole megalacephala Quadristruma emmae Tetramorium bicarinatum Tetramorium caespitum Tetramorium lanuginosum Tetramorium pacificum Tetramorium simillimum Trichoscapa membranifera Wasmannia auropunctata Hypoponera eduardi Hypoponera opaciceps Hypoponera punctatissima……………….. 26 arter «nær tilknyttet menneskelig aktivitet» Ca maurarter i verden I 1999 ble det laget en oversikt over maurarter som har spredd seg utenfor sin opprinnelige område – 147 arter ble funnet. USA – økning i maurproblemer – growing buisness! I andre land – også fortrenger naturlig forekommende arter. Sjekke opp C. herculeanus i boka til Laurel Hansen Arter oppfører seg ofte annerledes i andre land. Hageeitermaur, Tetramorium caespitum USA – 232 arter importert over en 6o-års periode Vi er heldig – de flestte maurarter kan kun klarer seg ute hos oss. McGlynn, T.P. 1999

6 Hvordan spres maurene? Import/Handel Reisevirksomhet
Ferskvarer (grønnsaker, frukt) Containere og bruktbiler Jord/plantemateriale/trelast Reisevirksomhet Tilfeldig med bagasje/ferskvarer Vanskeligst å oppdage maur i containere New Zealand er en øye – som vi vet – med bare 11 naturlig hjemmehørende maurarter. De har hatt masse indtroduksjoner av fremmede arter med store konsekvenser for artene som bor der. En ettårig undersøkelser av importmaur fra ga 48 maurarter fordelt på 319 introduksjoner. Viktige importveier var: Ferksvarer som kom med fly, containere som kom med båt – allt mulig innhold. Også bruktbiler fulgte det med maur. Ellers – risikomateriale var jord/plantemateriale og til en viss grad trelast – andre undersøkelser. Reisevirksomhet – Fra New Zealand viste det seg også at det var relativt mange introduksjoner som fulgte med reisende. Frivillig deklarering. Beregninger viste at det nok kom adskillig flere maur med containere enn det som ble oppdaget. Alle konteinere ble sjekket – de som var gasset – kun stikkprøver. - Ferskvarer (46%) av alle introduksjone funr Kontainere (22%) av alle introduksjoner New Zealand – mange arter kom inn med ferskvarer fra steder i stillehavet USA – arter som importeres komer mest fra søramerika New zealane – arter som importeres kommer New Zealand har meget god grensekontroll. Kun 11 arter av maur som finnes der opprinnelig. Alle containere blir undersøkt fra 2004 – de som skal være gasset/klarert – bare stikkprøver : 48 maurarter fordelt på 319 rapporter. 24 % av tilfellene med import var det dronninger/kjønnsindivier Studie fra New Zealand: Ward et al. 2006

7 Den importerte maurarten/artene som kanskje har gitt mest trøbbel er red imported fire ant
Mest sannsynlig importert fra jord brukt som ballast i godsbåter , 1930-tallet. Monogyn form Kommer fra sør-amerika. Introdusert til USA, karibiske øyer, NZ, Australia Stikker og er aggresiv. Stor betydning for helse, husdyr, ville dyr, avlinger, maskiner og elektrisk utstyr. Og helt sikkert også for biodiveristet av virvelløse dyr. Fugler som hekker på bakken har problemer med å få fram unger. Fugler/firfirlser som har vært spesialister på en maurart klarer seg ikk på den nye (argentinermaur). Fire ants dreper alligatoregg, skilpaddeegg. Spissmuss har forsvunnet fra christmas island – en annen maurart. Mindre smågnagere der det er fireants. Snegler, sommerfugler (monark-sommerfugl), midd…mange hunder kjente eksempler på arter som er fortrengt. Pollinering, frøspredning++\+ USA har hatt spesielle karanteneordninger fra 1958 for å senke farten på spredningen (tror ikke lenger på fjerning…) All jord, potteplanter, ferdigplen, utstyr som har vært i kontakt med jord osv. Totale kostnader på grunn av fire ants har vært estimert i 1990-tallet og tallene har variert fra en halv milliart til flere milliarder dollar årlig. Koster utrolig masse penger – Calfornia satt ab 40 milliner USD i år 2000 For å bli kvitt maurene, Australia satt av 68 millioner usd-dollar for å bli kvitt de nyetablerte maurene.

8 Har «import»-maurene noe felles?
Enkle reir Mange dronninger Fleksibel diett Flere reir forbundet med hverandre Superkolonier Nye reir dannes ved «knoppskyting» (ikke sverming) Små (1-3 mm lange) De som blir fraktet rudnt av mennesker og som klarer å etablere seg har flere felles-trekk. Fordeler: Enkle reir – kan lage reir i enkle og ofte kunstige hulrom. Mange dronninger – reirene kan overleve delvis ødeleggelser og forstyrrelser. Fleksibel diett- maurene kan fjerne spise på mange typer av protein og karbohydrater, både levende og død mat. Forbundene reir – frakter mat mellom reirene – deler på dronninger og arbeidere – mindre tid på å konkurrere innad og hjelper hverandre med å finne mat. Knoppskyting – lettere å bli fraktet med mennesker – reirsteder er ofte veldig avgrensede innendørs. Kan starte reir med noen få arbeidere og en dronning – eks. argentinermaur/Pheidole megalacephala. En art kan også klare seg uten dronning. Invanderingsadferd – vinner i konkurranse med andre arter Tilpasset forstyrrede områder, dvs. der hvor mennesker holder til. Maks arter av maur er invanderende med superkolonier Totalt er det kjente maurarter Superkolonier, hypersosialitet = unikolonial – ingen adferdsmessige kolonigrenser (faraomaur, argentinermaur, Wasmannia auropunctata – little fire ant, Pheidole megalacephala, hage-eitermaur, spøkelsesmaur?, vår.

9 Nye maurarter i Norge (1)
arbeider ca 2 mm Faraomaur (Monomorium pharaonis, Pharaoh’s ant) Ukjent opprinnelse, finnes over hele verden Spredning skjedde for mange tiår siden Haugesund Antall angrep økte på begynnelsen av 90-tallet (?) Finnes i dag i store deler av Norge Tilholdssted: boliger, aldershjem, butikker, restauranter. Fuktig og varmt. Biologi: enkle reir, mange dronninger, fleksibel diett, superkolonier, nye reir ved knoppskyting Bekjempes: ved hjelp av åte den maur med videst utbredelse i verden Eksempler på spredning i land? Studier av slektskap mellom ulike stammer på verdensbasis gjøres i Danmark. Innsendte materiale fra Norge – vår referansesamling og ferskt materiale fra Oslo og Sandnes (Rogaland) (kjente tilfeller fra Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Ski, Oslo, Bærum, Grimstad, Kristiansand, Sandnes, Sola, Bergen, Askøy, Bodø, Tromsø) 32 tilfeller i Norge i 2007 Ikke registrert fra Trondheim? Bekjempelse ved hjelp av åte

10 Nye maurarter i Norge (2)
Kompostmaur (Hypoponera punctatissima, Roger’s ant) Ukjent opprinnelse, finnes over store deler av verden Kom til Vest-Europa for 1500 år siden Første gang registrert i Norge i 1942 Østlandsområdet Tilholdssted: Komposthauger, næringsmiddelbedrifter, gartneri, potteplanter Biologi: enkle reir, få dronninger (?), spiser stort sett andre insekter, svermer, ikke store kolonier (?) Bekjempelse: behandling/fjerning av reir Kan stikke den mauren med nest videst utbredelse- etter faraomauren. Vestueropa for 1500 år siden - Spredd med hestemøkk? (Folkehelseinstituttet har mottatt 8 prøver siden 1994) Noe uklar biologi – ikke typisk invanderende maur. (Bærum, Oslo, Drammen/Lier, Tønsberg, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker) arbeider ca 3 mm lang dronning 3-4 mm

11 Mulige nye maurarter i Norge? (1)
«Spøkelsesmaur» (Tapinoma melanocephalum, Ghost ant) Ukjent opprinnelse, finnes over store deler av verden Spredning i Europa relativt nylig (UK 1978, stor spredning siden 1993, Tyskland 1982, 85, 94, 96..) Første tilfelle i Norge i Funnet i Fredrikstad, Oslo, Bergen og Elverum Tilholdssted: Hotell, leiligheter (bad, kjøkken), flyplass. Fuktig og varmt. Biologi: enkle reir (lik faraomaur), kolonidannelse sannsynligvis ved knoppskyting, fleksibel diett, mange reir som henger sammen, mange dronninger, små til store kolonier Bekjempelse: direkte behandling/fjerning av reir, åte (skifter stadig preferanse for søtt/proteins, må følges meget godt opp) arbeidere <2mm lang Løper raskt og uten pause, blir fort borte – derfor den kalles spøkelsesmaur? maurstier av kort varighet. varer sjelden lengre enn 6-8 timer (Folkehelseinstituttet har mottatt 8 prøver siden 1995) Predator – kissing bug i Venezuala – lever av denne der, ofte søtspiser inne. borsyre bedre enn hydrametylon lukter rotten kokosnøtt om knust Flytter seg nesten alltid med ungene fordi de bor i meget ustabile miljøer: farao, argentiner, spøkelsesmaur, og paratrechina longicornis Dårlig kartlagt biologi sammenlignet med faraomaur. Er en Dolichoderinae sammen med T. sessile og argentinermauren: aller lukter råtten kokkosnøtt om de skvises

12 Mulige nye maurarter i Norge? (2)
«Argentinermaur» (Linepithema humile, Argentine ant) Opprinnelig fra Sør-Amerika- spredd seg til resten av verden fra slutten av 1880 Fortrenger naturlig forekommende arter i Sør-Europa og USA Funnet i Norge en gang i Sandnes 2005, Importert med hestehenger fra Sør-Europa Angrep i kjøkken Biologi: enkle reir, mange dronninger, fleksibel diett, superkolonier, knoppskyting, Bekjempelse: direkte behandling/fjerning av reir, åte arbeidere ca 2,5 mm Verdens største kjente kolonier på mange milliarder individer Ville fjerne maurene fra et område med appelsindyrkning på 7 hectari Lousiana (1918) – lagd kunstige reir-bokser – 1.3 millioner dronninger i løpet av ett år- og 1000 gallons av arbeidere++. innendørs på New Zealand (Christchurch) Klima-oppvarming de neste 20 år – mulig at den kan slå seg ned på Sandnes. ellers på fuktige og varme steder i små hulrom?

13 Mulige nye maurarter i Norge? (3)
Storhodemaur (Pheidole sp., Big-headed ants) 695 beskrevne arter i verden, 1,3-3,5 mm P. melanocephala Opprinnelig fra Afrika? Spredt til store deler av verden Kjent skadedyr, ikke funnet i Norge Biologi: enkle reir, mange dronninger, fleksibel diett, superkolonier, nye reir ved knoppskyting P. anastasii, P. punctatissima Opprinnelig fra Mellom-Amerika 8 tilfeller fra i Norge: Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger Funnet i kjøkken/bad/kontorlokaler (fuktig og varmt) Trolig import med blomsterjord Biologi: Få dronninger, relativt små kolonier, enkle reir Bekjempelse: direkte behandling av reir, åte om reir ikke finnes Pheidole eller storhode maur – meget artsrik. Anslott antall arter på 1500 En av de viktigte artene på verdensbasis - Sjelden bare reir innendørs

14 Mulige nye maurarter i Norge?(4)
Fire ants (Solenopsis invicta med flere) 3.5-7 mm Little fire ant (Wasmannia auropunctata) Arbeider 1,5 mm Crazy ant (Paratrechina longicornis) Arbeider 3 mm Odorous house ant (Tapinoma sessile) Arbeider 3 mm Odourous house ant- lukt av råtten kokkosnøtt når den skvises Finnes i hele Nord-Amerika fra Canada til Mexico, spredd til store deler av verden 3mm lang Ensfarget mørk? Like spøkelsesmaurene Masse dronninger, sattelittreir, Arbeiderne kan legge egg som blir til noe annet enn hanner Biologi og adferd er veldig lik argentinermauren Avhengig av fuktighet: hulrom i vegger i forbindelse med varmtvannsrør og tank Tiltrekkes av søt åte, dette går i stor grad til arbeiderne, men også noe til dronningene. Protein i åten også lurt To tifeller i Norge? Tapinoma sp. Slektninger av faraomauren Little fire ant –stikker kan gjøre ville dyr og husdyr blinde. Problem i drivhus i England og Canada ….. Og mange, mange flere……

15 Den lille norske mauren
arbeidere er mm lange Tetramorium caespitum, Pavement ant Finnes naturlig syd i Norge Kristiansand (bolighus, kontorlokale) Biologi: Et reir, en eller flere dronninger (?), store eller små kolonier, svermer, allsidig diett Bekjempelse: behandling/fjerning av reir, åte om ikke reir kan lokaliseres Stort problem i Nord-Amerika fra Florida til Canada (introdusert art) 2 tilfeller: Oppfører seg annerledes i Nord-amerika? Hente fram info fra USA om arten. (vanligvis en dronning, opp til arbeidere) - Collingwood

16 Trussel utendørs? «Den neglisjerte jordmauren» eller «den invaderende
jordmauren» (Lasius neglectus) Ny art i urbane strøk i Europa, ukjent opprinnelse 1973 Ungarn, nå store deler av Europa Superkolonier, knoppskyting, ligner ellers på svart jordmaur Mulig: Nord til Sør-Sverige og Danmark (basert på vintertemperaturer) New Zealand (basert på sommertemperaturer) Svermer ikke Spiser honningdugg fra bladlus på røtter og over bakken

17 Mistanker om ny maur? Identifisering
Undersøk fuktige/varme steder for reir, blomsterpotter Bekjempelse: Faraomaur – kun åte Andre: Åte eller direkte bekjempelse? Etterkontroll Sannsynliggjøre hvor maurene kommer fra Vurdere forebyggende tiltak for å hindre nytt angrep NB! Drivhus Enkelt å slå ned ett angrep, vanskelig om mauren etablere seg. Eks. Faraomaur, tysk kakerlakk++++

18 Oppsummering Maur forårsaker flere ulike problemer
Utenlandske maur har ofte en lik biologi Spres lett, kan være vanskelig å bekjempe Faraomaur og kompostmaur har etablert seg Spøkelsesmaur, Pheidole-arter, argentinermaur og andre arter kan etablere seg innendørs Noen arter kan kanskje etablere seg utendørs Vær observant – spør gjerne Folkehelseinstituttet om assistanse Må nevne drivhus!


Laste ned ppt "Maur – et historisk overblikk og nye arter som banker på døren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google