Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Maur – et historisk overblikk og nye arter som banker på døren Tone Birkemoe Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Maur – et historisk overblikk og nye arter som banker på døren Tone Birkemoe Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Maur – et historisk overblikk og nye arter som banker på døren Tone Birkemoe Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Disposisjon Hvorfor er maur et problem? Spredning av maur på verdensbasis Nye maur i Norge Hvordan bør vi forholde oss til nye arter som dukker opp?

3 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Hvorfor er maur et problem? Ødelegger strukturer –Stokkmaur, brun jordmaur, svart jordmaur, svart tremaur, sauemaur Stikker og biter –Eitermaur, kompostmaur, rød skogsmaur Allergi –Faraomaur – andre maur? Smittespredere –Spesielt faraomaur/importerte arter Forurensing av matvarer –Faraomaur, kompostmaur, andre maur Irritasjon og hysteri –Alle

4 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Hvilke arter lager problemer? Frittlevende arter i Norge –Stokkmaur, brun jordmaur, svart jordmaur, svart tremaur, sauemaur, eitermaur –Svart jordmaur også innendørs i områder utenfor naturlig utbredelse (Troms) Arter som bare kan overleve innendørs –Faraomaur, kompostmaur, spøkelsesmaur, med flere

5 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Maurspredning – et globalt problem Minst 147 arter er funnet utenom sin opprinnelige geografiske område –26 av disse er klassifisert som «nært tilknyttet menneskelig aktivitet» Spredning av europeiske arter? –Svart jordmaur (Hawaii, Japan, California) –Gul jordmaur (Hawaii, USA) –Svart tremaur (Hawaii, Japan) –Vanlig stokkmaur (Nord-Amerika) –Hageeitermaur (Myrmica rubra) (USA, Japan, Kina) –Pavement ant (Tetramorium caespitum) (Hawaii, Brasil, USA, Japan) Linepithema humile Tapinoma melanocephalum Technomyrmex albipes Anopolepis custodiens Paratrechina longicornis Paratrechina vaga Cardiocondyla emeryi Cardiocondyla nuda Cardiocondyla venustula Cardiocondyla wroughtoni Monomorium destructor Monomorium floricola Monomorium pharaonis Pheidole megalacephala Quadristruma emmae Tetramorium bicarinatum Tetramorium caespitum Tetramorium lanuginosum Tetramorium pacificum Tetramorium simillimum Trichoscapa membranifera Wasmannia auropunctata Hypoponera eduardi Hypoponera opaciceps Hypoponera punctatissima……………….. 26 arter «nær tilknyttet menneskelig aktivitet» McGlynn, T.P. 1999

6 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Hvordan spres maurene? Import/Handel –Ferskvarer (grønnsaker, frukt) –Containere og bruktbiler –Jord/plantemateriale/trelast Reisevirksomhet –Tilfeldig med bagasje/ferskvarer Vanskeligst å oppdage maur i containere

7 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no

8 Har «import»-maurene noe felles? Enkle reir Mange dronninger Fleksibel diett Flere reir forbundet med hverandre –Superkolonier Nye reir dannes ved «knoppskyting» (ikke sverming) Små (1-3 mm lange)

9 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Nye maurarter i Norge (1) Faraomaur (Monomorium pharaonis, Pharaoh’s ant) –Ukjent opprinnelse, finnes over hele verden –Spredning skjedde for mange tiår siden –Haugesund 1975. Antall angrep økte på begynnelsen av 90-tallet (?) –Finnes i dag i store deler av Norge –Tilholdssted: boliger, aldershjem, butikker, restauranter. Fuktig og varmt. –Biologi: enkle reir, mange dronninger, fleksibel diett, superkolonier, nye reir ved knoppskyting –Bekjempes: ved hjelp av åte arbeider ca 2 mm

10 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Nye maurarter i Norge (2) Kompostmaur (Hypoponera punctatissima, Roger’s ant) –Ukjent opprinnelse, finnes over store deler av verden –Kom til Vest-Europa for 1500 år siden –Første gang registrert i Norge i 1942 –Østlandsområdet –Tilholdssted: Komposthauger, næringsmiddelbedrifter, gartneri, potteplanter –Biologi: enkle reir, få dronninger (?), spiser stort sett andre insekter, svermer, ikke store kolonier (?) –Bekjempelse: behandling/fjerning av reir –Kan stikke arbeider ca 3 mm lang dronning 3-4 mm www.antweb.org

11 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Mulige nye maurarter i Norge? (1) «Spøkelsesmaur» (Tapinoma melanocephalum, Ghost ant) –Ukjent opprinnelse, finnes over store deler av verden –Spredning i Europa relativt nylig (UK 1978, stor spredning siden 1993, Tyskland 1982, 85, 94, 96..) –Første tilfelle i Norge i 1995. Funnet i Fredrikstad, Oslo, Bergen og Elverum –Tilholdssted: Hotell, leiligheter (bad, kjøkken), flyplass. Fuktig og varmt. –Biologi: enkle reir (lik faraomaur), kolonidannelse sannsynligvis ved knoppskyting, fleksibel diett, mange reir som henger sammen, mange dronninger, små til store kolonier –Bekjempelse: direkte behandling/fjerning av reir, åte (skifter stadig preferanse for søtt/proteins, må følges meget godt opp) arbeidere <2mm lang www.antweb.org

12 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Mulige nye maurarter i Norge? (2) «Argentinermaur» (Linepithema humile, Argentine ant) –Opprinnelig fra Sør-Amerika- spredd seg til resten av verden fra slutten av 1880 –Fortrenger naturlig forekommende arter i Sør-Europa og USA –Funnet i Norge en gang i Sandnes 2005, Importert med hestehenger fra Sør-Europa –Angrep i kjøkken –Biologi: enkle reir, mange dronninger, fleksibel diett, superkolonier, knoppskyting, –Bekjempelse: direkte behandling/fjerning av reir, åte arbeidere ca 2,5 mm www.antweb.org

13 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Mulige nye maurarter i Norge? (3) Storhodemaur (Pheidole sp., Big-headed ants) –695 beskrevne arter i verden, 1,3-3,5 mm P. melanocephala –Opprinnelig fra Afrika? Spredt til store deler av verden –Kjent skadedyr, ikke funnet i Norge –Biologi: enkle reir, mange dronninger, fleksibel diett, superkolonier, nye reir ved knoppskyting P. anastasii, P. punctatissima –Opprinnelig fra Mellom-Amerika –8 tilfeller fra 2005-2007 i Norge: Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger –Funnet i kjøkken/bad/kontorlokaler (fuktig og varmt) –Trolig import med blomsterjord –Biologi: Få dronninger, relativt små kolonier, enkle reir –Bekjempelse: direkte behandling av reir, åte om reir ikke finnes

14 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Mulige nye maurarter i Norge?(4) Little fire ant (Wasmannia auropunctata) Arbeider 1,5 mm Crazy ant (Paratrechina longicornis) Arbeider 3 mm Odorous house ant (Tapinoma sessile) Arbeider 3 mm Fire ants (Solenopsis invicta med flere) 3.5-7 mm ….. Og mange, mange flere…… www.antweb.org

15 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Den lille norske mauren Tetramorium caespitum, Pavement ant –Finnes naturlig syd i Norge –Kristiansand (bolighus, kontorlokale) –Biologi: Et reir, en eller flere dronninger (?), store eller små kolonier, svermer, allsidig diett –Bekjempelse: behandling/fjerning av reir, åte om ikke reir kan lokaliseres –Stort problem i Nord- Amerika fra Florida til Canada (introdusert art) arbeidere er 2.5-4 mm lange www.antweb.org

16 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Trussel utendørs? «Den neglisjerte jordmauren» eller «den invaderende jordmauren» (Lasius neglectus) –Ny art i urbane strøk i Europa, ukjent opprinnelse –1973 Ungarn, nå store deler av Europa –Superkolonier, knoppskyting, ligner ellers på svart jordmaur –Mulig: Nord til Sør-Sverige og Danmark (basert på vintertemperaturer) www.antweb.org

17 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Mistanker om ny maur? Identifisering Undersøk fuktige/varme steder for reir, blomsterpotter Bekjempelse: –Faraomaur – kun åte –Andre: Åte eller direkte bekjempelse? Etterkontroll Sannsynliggjøre hvor maurene kommer fra Vurdere forebyggende tiltak for å hindre nytt angrep

18 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Oppsummering Maur forårsaker flere ulike problemer Utenlandske maur har ofte en lik biologi –Spres lett, kan være vanskelig å bekjempe Faraomaur og kompostmaur har etablert seg Spøkelsesmaur, Pheidole-arter, argentinermaur og andre arter kan etablere seg innendørs Noen arter kan kanskje etablere seg utendørs Vær observant – spør gjerne Folkehelseinstituttet om assistanse


Laste ned ppt "Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Maur – et historisk overblikk og nye arter som banker på døren Tone Birkemoe Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google