Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig transport: Fysisk planlegging, livsstil eller teknologi? Professor Erling Holden Høgskulen i Sogn og Fjordane KLIMAX breakfast meeting on sustainable.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig transport: Fysisk planlegging, livsstil eller teknologi? Professor Erling Holden Høgskulen i Sogn og Fjordane KLIMAX breakfast meeting on sustainable."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig transport: Fysisk planlegging, livsstil eller teknologi? Professor Erling Holden Høgskulen i Sogn og Fjordane KLIMAX breakfast meeting on sustainable transport Trondheim, 29. september 2009

2 Innhold  Hvorfor transport og miljø? Gode: Reiseomfang Problem: (Miljø)problemer  Teori: Hovedstrategier og hovedtilnærminger til bærekraftig transport  Empiri: Noen eksempler konvensjonell teknologi alternative drivstoffer fysisk planlegging grønne holdninger  Den besværlige fritidstransporten  Vendepunktet Amazon.com

3 Hvorfor transport og miljø? Fordelene Nordmenns personreiser, 1900-2005 Kilde: Holden, E, Linnerud, K og Schlaupitz, H (2009) Transport og miljø (Trondheim: Tapir Akademisk forlag)

4 Hvorfor transport og miljø? Medaljens bakside Problem 1: Energibruk Problem 2: Materialbruk Problem 3: Utslipp til luft Problem 4: Utslipp til vann og jord Problem 5: Transport og arealbruk Problem 6: Skadde og drepte i trafikken Problem 7: Støy Problem 8: Økt trafikkinfarkt Problem 9: Et urettferdig transportsystem KONKLUSJON: Et ikke-bærekratig transportsystem

5 Bærekraftig transport  Tre grunnleggende strategier (Løsningene; ”hva”) Reise bedre (”effektivitets-strategien”) Reise annerledes (”substitusjons-strategien”) Reise mindre (”reduksjons-strategien”)  Tre grunnleggende tilnærminger (Virkemidlene: ”hvordan”) Teknologiutvikling Offentlige virkemidler Frivillige kjøps- og atferdsendringer

6 Ulike veier til bærekraftig transport Teknologi utvikling Offentlige virkemidler Frivillige kjøps-/ atferdsendriger Effektivi -sering Substitu -sjon Reduk- sjon Hovedtilnærminger (”Hvordan”) Hovedstrategier (”Hva”) Kilde: Holden, E, Linnerud, K og Schlaupitz, H (2009) Transport og miljø (Trondheim: Tapir Akademisk forlag) ”Måne- landingen” ”Direktiv- veien” ”Kommer ikke høyhastighets- toget snart?” ”Den grønne forbrukeren” ”Hybrid- kjøperen” ”Den elektroniske hytta” ”Den kompakte byen” ”Det enkle liv” ”Grønne skatter”

7 Konvensjonell teknologi 1 Vinninga opp i spinninga 1995 EU: 186 g/km

8 Konvensjonell teknologi 2 Hva reduserer utslippene av CO 2 ?

9 Alternative drivstoffer Mer livsløpsanalyse 12

10 Fysisk planlegging Ulike modeller Spredning Konsentrasjon Desentrali- sering Sentrali- sering "Urban sprawl" ”Den grønne byen” ”Den store kompakte byen" Desentralisert konsentrasjon

11 Holdninger Er de ”grønne” mer miljøvennlige? Survey i Stor-Oslo (2003)

12 Den besværlige fritiden Tiltak / virkemiddelReduserer energibruk til hverdagstransport Reduserer energibruk til fritidstransport Alternative drivstoffer (elbilen) Kollektivtransport (mer buss og tog) Grønne holdninger (miljøorganisasjoner) Fysisk arealplanlegging (fortetting) IKT (Internett) Økonomiske virkemidler (CO 2 -avgifter) Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja

13 Vendepunktet Fra handlekurv til valgurne

14 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bærekraftig transport: Fysisk planlegging, livsstil eller teknologi? Professor Erling Holden Høgskulen i Sogn og Fjordane KLIMAX breakfast meeting on sustainable."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google