Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutt pediatri Kurs for allmennleger Drammen September 1014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutt pediatri Kurs for allmennleger Drammen September 1014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutt pediatri Kurs for allmennleger Drammen September 1014
Sjur Klevberg Barneavdelingen DS VV HF

2 Akutt pediatri 1. Gjenkjenne det alvorlig syke barnet
2. Prehospital håndtering

3 Spesielle forhold hos barn
Raske endringer Hva er normalt i forhold til alder? Nyfødte og spedbarn Småbarn (”immuniseringsperiode”) Hva er normalt for den enkelte? Kommunikative forhold/ foreldre

4 Vurdering av barn Bevissthet Ubehag og smerte (irritabilitet)
Respirasjon Sirkulasjon Hydrering Feber Allmentilstand

5 Bevissthet Våken, fin kontakt Irritabel, gråt/sutring, evt. forvirret
Somnolent Soporøs Komatøs

6 Nedsatt bevissthet Glasgow coma scale Årsaker Feberkramper
Epileptisk anfall Traume Metabolske forstyrrelser (diabetes) Sjokk Infeksjoner i hjernen/hjernehinner Forgiftninger Prosesser i hjernen

7 Glasgow Coma Scale

8 Glasgow Coma Scale Åpning av øynene Verbal respons
1 ingen - 2 ved smerte - 3 ved tilsnakk - 4 spontant Verbal respons 1 ingen – 2 uforståelige lyder - 3 og 4 forvirret orientert Beste motoriske respons 1 ingen - 2 ekstensjon - 3 og 4 fleksjon - 5 lokaliserende ved smerte - 6 følger kommando

9 Glasgow Coma Scale Score 3 - 15 < 8 ”alvorlig skade”
God til å følge bevissthetsnivå på både barn og voksne

10 Smerte og ubehag Bevegelsestrang Bevegelsesvegring
Kolikksmerter Mellomørebetennelse Bevegelsesvegring Øvrige infeksjoner Nedsatt alm.tilstand ”Smerter i magen kan være alt mulig” Uspesifikt symptom hos barn

11 Respirasjon Vurder barnet avkledd (Bruk tid)
Kjent sykdom? Tidligere pusteproblemer? Oksygenmetning

12 Respirasjonsfrekvens
Alder Normalt Tachypne Nyfødt > 60 0-1 år > 50 1-5 år > 40 >6 år – > 30

13 Respirasjon Regelmessig/uregelmessig Dyp/overfladisk
Anstrengt/uanstrengt Hoste? Pustestopper >15 sekunder Fargeforandring?

14 Anstrengt respirasjon
Inspiratorisk stridor Falsk krupp Ekspiratorisk obstruksjon Astma, ofte bronkiolitt hos de minste Taledyspne Alvorlig obstruksjon Nesevingespill Inndragninger Stønning Feber Lungebetennelse

15 Anstrengt respirasjon
Cheyne-Stokes Uregelmessig med pustestanser Påvirket respirasjonssenter Kaussmal Rask og dyp Diabetes ketoacidose, sjokk

16 Sirkulasjon Årsaker til sirkulasjonssvikt Kardiogen Hypovolemisk Anemi
Blødning dehydrering Anemi Blodkarfunksjon Sepsis Anafylaksi

17 Puls Hvor? Frekvens Trykk 0-1 år: arm eller lyske
>1 år: håndledd eller hals Frekvens Alder Feber, gråt, smerter Trykk Svak, normal eller kraftig

18 Sirkulasjon normalverdier
Alder Puls Blodtrykk Systolisk Diastolisk 0-1 uke (50-80) (30-50) ¼-6 mnd (60-100) 45(35-55) 6-12 mnd (70-110) 55(45-60) 3-5 år (80-115) 60(50-70) 10 år (85-120) 70(55-80) 15 år (95-130) 70(60-85)

19 Blodtrykk Riktig mansjett! Rolig barn Nyfødte tommelfingerregel
Systolisk BT = svangerskapsalder + 10 Middel-BT = svangerskapsalder Vanskelig å utføre skikkelig Obs. BT-fall

20 Nedsatt perifer sirkulasjon
Marmorering Normalt hos noen Blek (gusten) og klam Forsinket kapillær fylling > 3 sekunder (brystet best) Mulige årsaker Sirkulasjonssvikt Fryser Rask feberstigning

21 Sirkulasjonssvikt (sjokk)
Hurtig, svak puls Lavt BT Organsvikt Metabolsk acidose Hyperventilering Oliguri, anuri Påvirket sensorium

22 Dehydrering Sjelden om feber alene
Vanligst ved hyppig oppkast og diare Gastroenteritt Vurdering av dehydreringsgrad Lett (<5%) Moderat (5-10%) Alvorlig (>10%) Vekt og diurese

23 Dehydrering Utvikling av symptomer og funn Slapp
Tisser sjelden/ tørre bleier Halonering (”hule øyne”) Gråter uten tårer Tørre slimhinner Stående hudfolder Innsunket fontanelle Svekket bevissthet

24 Dehydrering

25 Feber Mål rectalt! Effekt av febernedsettende? (inntrer i.l.a. ½ time)
< 39,5 grader, stimulerer forsvarsmekanismer Paracetamol, NSAIDs, (ASA)

26 Allmentilstand ”Barnet ser sykt ut” Høy feber, effekt av paracet?
Drikker barnet? Er det oppe og går? Allmentilstand sier mye mer om alvorlighetsgrad enn feber Obs. petekkier og/eller nakkestivhet

27 Meningitt/sepsis

28 Prehospital håndtering
Vurdering/diagnose Haster tiltak? Avstand til sykehus Ambulanse/anestesi? Konferere med vakthavende? WETFAG

29 WETFAG W=WEIGHT 2 x (alder + 4) kg E=ENERGY 4J/kg
T=TUBE (alder/4) + 4 mm F=FLUID 20 ml/kg (0,9% NaCl A=ADRENALIN 10 mikrog/kg G=GLUCOSE 5 ml/kg (glucose 10 %)

30 BHLR barn

31 AHLR barn

32 Annen spesifikk prehospital behandling
Inhalasjon(er) Adrenalin s.c. Antibiotika i.v/i.m. Oksygen Væske (0,9 % NaCl, glucose) Anafylaksibehandling Stesolid i.r/i.v.

33 Diskusjon Takk for meg!


Laste ned ppt "Akutt pediatri Kurs for allmennleger Drammen September 1014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google