Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mennesket i byen Universell utforming og interaksjonen menneske – sted i et humanistisk perspektiv Inger Marie Lid Stipendiat, Høgskolen i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mennesket i byen Universell utforming og interaksjonen menneske – sted i et humanistisk perspektiv Inger Marie Lid Stipendiat, Høgskolen i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mennesket i byen Universell utforming og interaksjonen menneske – sted i et humanistisk perspektiv Inger Marie Lid Stipendiat, Høgskolen i Oslo ingermarie.lid@hf.hio.no

2 Disposisjon Tema presenteres Teori Empiri Metode Begrepsdiskusjon Konklusjon (videre forskning)

3 Tema Mennesket i byen, Universell utforming og interaksjonen menneske – sted i et humanistisk perspektiv: Menneskesyn (antropologi, forståelse av msk.) Byrom Aktivitet Begrepet og strategien universell utforming legger opp til å tenke nytt om funksjonshemming og funksjonsnedsettelse

4 Teori Hannah Arendt: Pluralitet Martha C. Nussbaum: Forståelse av mennesket som kroppslig, sårbart og trengende/avhengig av andre Funksjonsnedsettelse er allment tilstede Roy Bhaskar: Kritisk realisme og forståelse av funksjonsnedsettelse/funksjonshemming Tom Shakespeare + offentlige dokument: Relasjonell modell for funksjonshemming

5 Empiri og metode Byromsanalyse Dialog Overveielser over design og gjennomføring Funn

6 Begrepsdiskusjon Universell utforming og menneskesyn Funksjonshemmende barrierer Funksjonsnedsettelse Individ – grupper? Det er nødvendig å skille mellom lik i betydningen likeverdig (equal) og lik i betydningen ensartet, likeens (similar)

7 Konklusjon Pluralitet i stedet for normalitet – unormalitet Annerledesheten er allmenn Hva trenger vi mer kunnskap om? Aktivitet, deltakelse, like muligheter og rettigheter med utgangspunkt i en forståelse av menneske, med variasjoner i funksjonsevne og pluralitet som vilkår.


Laste ned ppt "Mennesket i byen Universell utforming og interaksjonen menneske – sted i et humanistisk perspektiv Inger Marie Lid Stipendiat, Høgskolen i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google