Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lions viktigste aktivitet i 2014-2015!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lions viktigste aktivitet i 2014-2015!"— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.youtube.com/watch?v=XYXDoJ0cTz8

2

3 Lions viktigste aktivitet i 2014-2015!

4 INNHOLD FORMÅL DATO PROSJEKTORGANISASJONEN PROSJEKTSKISSE LIONSKLUBBENE SOSIALE MEDIER

5 FORMÅL

6 Det er mitt valg Undervisningsopplegg Forebyggende og holdningsskapende Sosial kompetanse Tidlig innsats Kommunikasjon og mestring

7 Femårsplan Skolering/oppfølging/veiledning: 8 000 000 Programutvikling: 5 000 000 Forskningsbasert evaluering: 4 000 000 Markedsføring: 3 000 000

8 LIONS RØDE FJÆR 2. - 8. FEBRUAR 2015

9 PROSJEKTORGANISASJONEN

10 Prosjektgruppen: Lise Gulbransen (leder) Tore Lynau (nesteleder), LC Oslo/Nordstrand Hans Reykdal (sekretær), LC Oslo/Christiania Rune Johansen (innsamlingsansvarlig), Det er mitt valg Hilde Straumsheim (organisasjonsansvarlig), LC Sykkylven/Sigtuna Minda Krosby (ungdomsrepresentant), LC Norge Cyber Ledig (aktivitetsansvarlig) Distriktsansvarlig 104H: Jon Sigurd Vangsøy (LC O/Røa)

11 PROSJEKTSKISSE Mål Innsamlings-aktiviteter Virkemidler Budskap

12 Mål Tilføre stiftelsen DMV 20 millioner kroner Øke kjennskapen til «Det er mitt valg» Synliggjøre Lions Norge Skaffe nye samarbeidspartnere Øke antall medlemmer i Lions Norge

13 Innsamlingsaktiviteter ¤ Offentlig tilskudd ¤ Søknader ¤ Bøsser ¤ Givertelefon/SMS-tjeneste ¤ Giverportal nett/mobil ¤ Gaver fra næringsliv ¤ Produktsalg ¤ Klubbidrag ¤ Konsert(er)/teaterforestilling(er)

14 Interne virkemidler ¤ Besøk hos klubber/soner ¤ Lions Norges nyhetsbrev/Lion ¤ Sosiale medier ¤ LRF2015-nyhetsbrev ¤ Kick-off ¤ Lions Norges faste møter/samlinger ¤ LRF-samlinger i hvert distrikt ¤ Informasjonsmateriell

15 Eksterne virkemidler ¤ Nettside, www.lrf.no ¤ Sosiale medier ¤ Ambassadører ¤ Filmprosjekt ¤ Redaksjonell omtale ¤ Annonsekampanjer ¤ Informasjonsmateriell ¤ Profileringsmateriell ¤ PR-aktiviteter ¤ Vervekampanjewww.lrf.no

16 Budskap

17 Hovedbudskap: Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne Støtt Lions Røde Fjær 2015 Hva går pengene til? Nasjonalt krafttak mot mobbing Forebyggende/holdningsskapende arbeid blant barn og unge Undervisningsopplegget «Det er mitt valg»

18 LIONSKLUBBENE Organisering: ¤ Utnevne en ansvarlig LRF2015-kontakt ¤ Fast punkt på klubbmøtene ¤ Samarbeide med/rapportere til distriktsansvarlig og distriktets arbeidsgruppe ¤ Delta på distriktets LRF2015-samlinger ¤ Bidra til distriktsvise tiltak og aktiviteter ¤ LRF2015-nyhetsbrev

19 LIONSKLUBBENE Hovedfokus: ¤ Øke kjennskapen til DMV lokalt ¤ Synliggjøre LRF2015 lokalt ¤ Mobilisere lokalt næringsliv og lokale myndigheter til å gi ¤ Organisere og gjennomføre bøssebæring i eget distrikt ¤ Være aktive i sosiale medier ¤ Mobilisere barnehager og skoler til å delta i nasjonale tiltak/aktiviteter

20 LIONSKLUBBENE Andre muligheter: ¤ Mobilisere russen, handelsstanden, kulturlivet o.l. til å gjennomføre innsamling ¤ Engasjere Frivillighetssentralen, idrettslag, trossamfunn, korps, ungdomsklubber m.fl. ¤ Produktsalg ¤ Arrangere lokale PR-aktiviteter ¤ Verve medlemmer

21 SOSIALE MEDIER www.facebook.com/LionsRedFeather @Det er mitt valg @Lions Røde Fjær 2015 www.twitter.com/LionsRedFeather #determittvalg #mittvalg www.instagram.com/lionsredfeather #determittvalg #mittvalg #LionsRødeFjær #LionsNorge #lionseverywhere #mobbing #digitalmobbing #rusmisbruk #vold #seksuelleovergrep #sosialkompetanse #forebygging #forebyggendearbeid #holdninger

22

23

24 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 01.04.14 Klikk for å redigere formatet på disposisjonsteksten Andre disposisjo nsnivå  Tr ed je di sp os isj on sn iv å F j e r d e d i s p o s i s j o n s n i v å  F e m t e d i s p o s i s j o n s n i v å  S j e t t e d i s p o s i s j o n s n i v å  S j u e n d e d i s p o s i s j o n s n i v å  Å t t e n d e d i s p o s i s j o n s n i v å Niende disposisjonsnivåCli ck to edit Master text styles 24

25 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 01.04.14 Klikk for å redigere formatet på disposisjonsteksten Andre disposisjo nsnivå  Tr ed je di sp os isj on sn iv å F j e r d e d i s p o s i s j o n s n i v å  F e m t e d i s p o s i s j o n s n i v å  S j e t t e d i s p o s i s j o n s n i v å  S j u e n d e d i s p o s i s j o n s n i v å  Å t t e n d e d i s p o s i s j o n s n i v å Niende disposisjonsnivåCli ck to edit Master text styles 25

26 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 26 01.04.14 Klikk for å redigere formatet på disposisjonsteksten Andre disposisjo nsnivå  Tr ed je di sp os isj on sn iv å F j e r d e d i s p o s i s j o n s n i v å  F e m t e d i s p o s i s j o n s n i v å  S j e t t e d i s p o s i s j o n s n i v å  S j u e n d e d i s p o s i s j o n s n i v å  Å t t e n d e d i s p o s i s j o n s n i v å Niende disposisjonsnivåCli ck to edit Master text styles Klikk for å redigere formatet på disposisjonsteksten Andre disposisjonsnivå  Tredje disposisjonsnivå Fjerde disposisjonsnivå  Femte disposisjonsnivå  Sjette disposisjonsnivå  Sjuende disposisjonsnivå  Åttende disposisjonsnivå Niende disposisjonsnivåClick to edit Master text styles Klikk for å redigere formatet på disposisjonsteksten Andre disposisjonsnivå  Tredje disposisjonsnivå Fjerde disposisjonsnivå  Femte disposisjonsnivå  Sjette disposisjonsnivå  Sjuende disposisjonsnivå  Åttende disposisjonsnivå Niende disposisjonsnivåClick to edit Master text styles Second level Third level


Laste ned ppt "Lions viktigste aktivitet i 2014-2015!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google