Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN Til samarbeidsmøte mellom Kommunene og St. Olavs Hospital, avd. Orkdal sykehus Adm. direktør Nils Kvernmo den 24. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN Til samarbeidsmøte mellom Kommunene og St. Olavs Hospital, avd. Orkdal sykehus Adm. direktør Nils Kvernmo den 24. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN Til samarbeidsmøte mellom Kommunene og St. Olavs Hospital, avd. Orkdal sykehus Adm. direktør Nils Kvernmo den 24. mars 2010

2

3 Noen nøkkeltall Driftskostnader:6,8 mrd. kr Ansatte:8000 Studenter medisin:720 Studenter helsefag:1230 Innlagte pasienter:59 000 Polikl. konsultasj.:368 000 Senger:ca 1000 Lokalsykehus for: 270 000 innbyggere Regionale funksjoner for: 650 000 innbyggere

4 St. Olavs Hospital 2014

5 Helsevesen i endring Den medisinske utviklingen og store forventninger Befolkningsendring Også sykehus må holde budsjettet

6 Omstiller – fra 2006 –Bedre pasientflyt –500 årsverk og 200 senger –Mer dagbehandling –Mer poliklinikk –Kortere liggetid –Større aktivitet, tilfredsstillende kvalitet og arbeidsmiljø –Når er det nok????? Omstiller for framtida

7 Utfordring i 2010 Hovedlinjene i budsjett, styringsdokument og foretaksprotokoll Tiltak og status i forhold til disse Regnskapsresultat 2009 Regnskapsrapport per jan 2010 4 områder med spesiell oppfølging

8 Kvaliteten er vårt resultat

9 SYKEHUSREFORMEN Fylkeskommunene ble for små Ett av hovedformålene var bedre rollefordeling Helseforetaksloven minner om aksjeloven Skille rollene som eier/bestiller og utfører Samsvar mellom ansvar og myndighet

10 Tre viktige reformer Pensjonsreformen –Kombinere arbeid og pensjon NAV-reformen –De som kan jobbe, skal kunne jobbe Samhandlingsreformen –Fra reparasjon til forebygging

11 Pasientforløp – uten brudd Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten

12 Endrede kommunikasjonsforhold i Midt-Norge Eiksundsambandet Kortere reisetid Molde –Kristiansund Ny vei Orkdal – Trondheim Betydelig bedret veistandard Trondheim –Levanger Økt bruk av fly og helikopter Utstrakt bruk av IKT - I hvilken grad bør dette få betydning spesielt for organisering av ø.hjelpstilbudet?

13 HMN – strategi 2020 5 strategiske mål som redskap for å gjennomføre nødvendige prioriteringer: 1.Styrket innsats for de store pasientgruppene 2.Kunnskapsbasert pasientbehandling 3.En organisering som underbygger trygge pasientforløp 4.Rett kompetanse på rett sted til rett tid 5.Økonomisk bærekraft

14 HMN – strategi 2020 Tjenester til de store sykdomsgrupper desentraliseres – lokalsykehusene er arena Lokalsykehusene skal minimum ha døgnberedskap indremedisin Spørsmålet om organisering av ambulansetjenesten må vurderes Akuttkirurgisk beredskap samles til ett sykehus i hvert foretak

15 HMN – strategi 2020 Redusere antall fødeavdelinger for å skape større enheter med mulighet for å rekruttere gynekologer i et godt fagmiljø Antall barneavdelinger reduseres til 2 – i de øvrige helseforetakene akuttberedskap i 5 – dagersposter Invitere kommunene til samarbeid om FAM i lokalsykehusene Helseforetakene etablerer desentraliserte tilbud

16 St. Olavs Hospital - struktur Røros blir DMS Orkdal blir en kombinasjon av DMS og fortsatt sykehusdrift Behøver vi flere DMS i Sør – Trøndelag?


Laste ned ppt "VELKOMMEN Til samarbeidsmøte mellom Kommunene og St. Olavs Hospital, avd. Orkdal sykehus Adm. direktør Nils Kvernmo den 24. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google