Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesning H06 Frederik Zimmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesning H06 Frederik Zimmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesning H06 Frederik Zimmer

2 2 Aksjonærmodellen 1 Kjøpt aksje for 2000 i år 0. Skjermingsrente 3 %. År 1 Utbytte100 Skjerming 2000 x 3/100 60 Skattepliktig inntekt 40 Alt 1: Aksjen arvet i år 0, arvelaters kostpris 150 Utbytte100 Skjerming 150 x 3/100 4,5 Skattepliktig inntekt 95,5

3 3 Aksjonærmodellen 2 År 2 Utbytte 20 Skjerming 2000 x 3/10060 Skattepliktig inntekt 0 Ubenyttet skjerming40

4 4 Aksjonærmodellen 3 År 3 Utbytte 10 Ubenyttet skjerming 10 Skattepliktig inntekt utbytte 0 Aksjen selges for 2 100, gevinst100 Ubenyttet skjerming 30 Skattepliktig gevinst 70

5 5 Aksjonærmodellen 4 Alt 2: Aksjen selges for 2 020, gevinst 20 Ubenyttet skjerming 20 Skattpliktig gevinst 0 Ubenyttet skjerming, bortfaller 10 Alt 3: Aksjen selges for 1 980, tap20 Ubenyttet skjerming, bortfaller30

6 6 Aksjonærmodellen - utland Norge Utland EØSAnnet X Corp AS Y Z PE

7 7 Aksjonærmodellen - lovlighetskravet AS balanse Eiendeler25 000 000 Aksjekapital1 000 000 Overkursfond 500 000 Annen egenkap 1 200 000 Gjeld 22 300 000 Sum25 000 000 25 000 000 (Fra Skaar/Kildal: Bedriftsskatterett s. 175)

8 8 Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave Givers ervervGave Gavemottakers inngangsverdi Gavemottaker arveavgiftsgrunnlag

9 9 Kontinuitetsprinsippet - tap Givers erverv Gave Gavemottakers Inngangsverdi? Eller § 9-7? Gavemottakers arveavgiftsgrunnlag

10 10 Kapitalnedsettelse – ulik overkurs A stifter AS, aksjekapital 100 000 Senere rettet emisjon mot B, 50 % av aksjene, betale 900 000, hvorav aksjekapital 100 000, overkurs 800 000 Kapitalnedsettelse med 400 000, aksjekapital 80 000, overkursfond 320 000 A: 40 000 tilbakebet as-kap, 160 000 utbytte B: Alt skattefritt (innbet. as-kap el. overkurs) (Fra AT Tjølsen i RR 2006)

11 11 Fritaksmetoden – utenlandsk selskap eier aksjer i norsk selskap Norge Utland AS EØSUtenfor EØS GmbH Ltd PE kildeskatt

12 12 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap Norge Utland AS EØS Lavskatteland GmbH Ltd Ltd. NOKUS; unntatt uansett 10%-krav

13 13 Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet Gevinst: salg To år Minst 10% hele tiden Tap: To år Aldri 10% eller mer salg Utbytte: To år utbytteutd Minst 10% hele tiden

14 14 Aksjetap - nærstående Ltd AS ASamb 10% Mor AS 10% 3% 7%

15 15 Fritaksmetoden - fisjon AS mor D1D2 Kjøper Aksjesalg D2

16 16 Fritaksmodell – produksjon i datterselskap? MD Skip, bygg e l produseres i D Hvis gevinst, selges aksjene i D skattefritt Hvis tap, selger D innmaten med tapsfradrag

17 17 Fritaksmetoden - tilpasning X AS1 AS2 ASA 100 60 3 Hvis gevinst, AS1 selger aksjer i fx AS2 Hvis tap, X s selger aksjer i AS1

18 18 Konsernbidrag – utenlandsk selskaps filial UtlandNorge M PE 1 D PE 2

19 19 Marks & Spencer UKUtland MS mor + MS Datter - MS Datter --

20 20 Sirkelkonsernbidrag 1 M: skattepl. inntekt 100, fri EK null D: skattepl. inntekt -100, fri EK 100 Kb ikke aktuelt D kb 100 uten fradragsrett til M M kb 100 med fradragsrett til D Sluttresultat: skattepl inntekt null i begge

21 21 Sirkelkonsernbidrag – BFU 22/05 M D dd Inntekt 100’ underskudd 90,1 Kb M – dd med fradragsrett, Kb dd – M uten fradragsrett? SKD: ja

22 22 Rt. 2004 s. 1331 Aker Maritime Aker RGI Aker Maritime 63 Aker yards Aker Finnyards Aker Finnyards Holding 5149 60 100 Trinn 1: Stiftelse av Aker FHolding, overdragelse av aksjer i AF Trinn 2: Fusjon Aker Finnyards Holding og Aker Yards----

23 23 Omdannelse Eks (tall i 1000) EK eierskattem bokført virkelig Forr.eiendom 3000 35004500 Maskiner 500 800 800 Varelager 150 150100 Aksjer 150 150350 Gjeld150015001500 Sum2300 31004250 Bolig 2000 20002500 Underskudd til fremføring 500.

24 24 Omdannelse - åpningsbalanse Eiend 4600Aksjekap. 2300 Overkurs 576 Gjeld 1500 Utsatt skatt 224 46004600

25 25 Fusjonsformer AS X AS Y A, BC, D

26 26 Fusjon ved opptak AS X AS Y Fast eiendomSkip Skattem 100skattem 50 Bokført 125bokført 90 Virkelig250virkelig 90 Eies av A, BEies av C,D Fusjoneres, med AS Y som overtakende

27 27 Aksjebytte AS X AS Y A, B C, D Før Etter

28 28 Trekantfusjon X M D A. B fusjon Skattem v 50 Reel v 100 Tilføres verdi 150 minus utsatt skatt = 122 aksjer fusjonsfordring

29 29 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 1 AS X : Fast eiendom skattesm v. 100, reell verdi 200 Skip, skattem v. 50, reell verdi 100 Eneaksjonær, aksjekap. nominelt og innbetalt: 90 Skipet skal fisjoneres ut til AS Y

30 30 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 2 Etter fisjon: AS X AS Y Fast eiendom, Skattem 50, reelt 100 som før Aksje, nominelt Aksje, nom og innbet 30 og innbetalt: 60


Laste ned ppt "1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesning H06 Frederik Zimmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google