Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arkivmateriale på internett – tanker ved en korsvei Arne Skivenes Bergen Byarkiv Skjermkontakt med lokalhistorien, Avslutningsseminar 12. Nov.2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arkivmateriale på internett – tanker ved en korsvei Arne Skivenes Bergen Byarkiv Skjermkontakt med lokalhistorien, Avslutningsseminar 12. Nov.2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arkivmateriale på internett – tanker ved en korsvei Arne Skivenes Bergen Byarkiv Skjermkontakt med lokalhistorien, Avslutningsseminar 12. Nov.2001

2 Arkivpresentasjoner på nettet : Kataloginformasjon Databaser Skannede dokumenter Elektroniske arkiver Introduksjoner og veiledninger Nettutstillinger

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 To tendenser: Inn på lesesalen: –Kataloger –Veiledninger –Utstillinger Erstatter lesesalen: –Databaser –Skannede dokumenter –Elektroniske arkiver

24 Hvorfor digitalisere? Beskytte materialet mot slitasje Lette bruken (maskinlesbarhet) Formidle til flere brukere Lette presset på lesesalen Øke interessen for arkivmateriale Trekke folk til lesesalen

25 Hva blir digitalisert? Folketellinger Fødsel, giftermål og død Emigranter Eiendomsdata

26 Fellestrekk: Registermateriale –Har ofte form av skjema eller registre –Skapt av organer som har til oppgave å registrere og å holde øye med oss Hovedsakelig frittstående materiale Forholdsvis enkel kontekst Person- eller objektrelatert Forholder seg til nasjonale standarder

27 Hva blir ikke digitalisert? Arkivmateriale vedrørende: –Avgjørelser og utredninger –Prosesser –Produksjon –Prosjekter, oppgaver –Mer kompliserte forhold Arkivmateriale skapt på grunnlag av lokale normer eller behov

28 Noen problemer: Erstatte dokumentasjon med informasjon Metoder for presentasjon av komplekst materiale Ansvaret for å promotere – eller ikke promotere Den endimensjonale vinklingen (Rettigheter)

29 Erstatningsproblemet Korrekt gjengivelse Tolkning Recordness (innhold, kontekst, struktur) Dokumentasjon vs representasjon/informasjon Tids- og kulturtap

30 Metodeproblemet Til nå: hovedsakelig materiale med enkel struktur: fra register til database Videre: komplekse strukturer: –Referanser –Suksessive dokumenter, saksgang –”løker” –Hierarkier Nye metoder eller utvikling av eksisterende? Hyperlinker?

31 Promosjonsproblemet: Konsekvensene av utvalg Personlige valg? Objektive kriterier? (slitasje? Bruk?) –uten internett: 5% / 80% –på interenett: 3 % / 97% Manuskript – trykt – skannet – database: veien til spotlightet oppmerksomhet og generell mørklegging Hva hender med det upromoterte?

32 Det endimensjonale problem Hver innførsel står alene Noen ganger savnes kontekst Noen ganger savnes referanser eller mulighet til å sjekke referanser Andre typer arkivmateriale kan virke utilgjengelige i sammenligning

33 Vinnere og tapere Vinnere ? –Genealogi –Demografi –Individorienterte innfallsvinkler Tapere ? –Andre brukere –Politisk historie –Mentalitetshistorie –Kulturhistorie, teknologihistorie

34 ”The book was thick and black and covered with dust, Its boards were bowed and creaking; it had been maltreated in its own time. Its spine was missing, or rather protruded from amongst the leaves like a bulky marker, It was bandaged about and about with dirty white tape, tied in a neat bow. The librarian handed it to Roland Mitchell, who was sitting waiting for it in the Reading Room of the London Library. (…

35 ”… It was immediately clear that the book had been undisturbed for a very long time, perhaps even since it had been laid to rest. The librarian fetched a checked duster, and wiped away the dust, a black, thick, tenacious Victorian dust, a dust composed of smoke and fog particles accumulated before the Clean Air Acts. Roland undid the bindings.

36 ”The book sprang apart, disgorging leaf after leaf of faded paper. Blue, cream, grey, covered with rusty writing, the brown scratches of a steel nib.Roland recognised the handwriting with a shock of excitement. They appeared to be notes on Vico, written on the backs of book-bills and letters. The librarian observed that it didn’t look as though they had been touched before. Their edges, beyond the pages, were dyed soot-black, giving the impression of the borders of mourning cards. They coincided precisely with their present positions, edge of page and edge of stain”. A.S.Byatt: Possession, p. 1-3.

37

38 Hva så? Den dominerende vinklingen på arkivpresentasjonene på nettet er et kjempefremskritt for arkivsamfunnet og til stor nytte for store brukergrupper. Men arkivsamfunnet trenger å diskutere innretningen og gjøre nødvendige justeringer for å få til en mer balansert helhetspresentasjon.

39 Hva trengs? Mer temaorientering Mer fokus på kulturelle sammenhenger Mer samarbeid arkiv-bibliotek-museum Flere presentasjoner basert på FAQ’s Mer fokusering på ”The Real Thing” Strategier for presentasjon av komplekst kildemateriale

40 Veivalg – spesielt for kommunalt materiale Eget personregistermateriale? Etablere egen tradisjon basert på kommunalt materiale? Praktisk samfunnsnytte i stedet for historisk innretning? Oversiktsinformasjon fremfor kildepublisering?

41 Veivalg, forts … Digitalisere sensitivt personmateriale for intern saksbehandling, ikke på nettet? Prioritere veiledninger og nettutstillinger? Finne helt andre presentasjonstyper? –Spill? –Innlegg i den aktuelle debatt?

42 Mitt utgangspunkt 1: Kommunal arkivhverdag Forespørslene spredd tynt utover et stort og variert kildemateriale Slektsforskere – en marginal kundegruppe Praktisk bruk er større enn forskningsbruk Det mest brukte materialet er fra siste 50 år, mye er taushetsbelagt Liten kunnskap om hva vi kan bidra med Mye verdifullt materiale blir alt for lite benyttet

43 Mitt utgangspunkt 2: Kulturbyåret 2000 Ga oss en kontekst for internasjonalt samarbeid Ga oss en anledning til å vise arkivenes kulturelle betydning Ga arkivene mulighet til å bidra til en overordnet kultursatsning Ga en interessant mulighet til å undersøke likheter og forskjeller

44 Noen ønsker til slutt: Mer debatt om retning og strategi Mer debatt om metoder Mer standardisering Mer innovasjon Mer samarbeid og fellesprosjekter Mer spenst!


Laste ned ppt "Arkivmateriale på internett – tanker ved en korsvei Arne Skivenes Bergen Byarkiv Skjermkontakt med lokalhistorien, Avslutningsseminar 12. Nov.2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google