Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til: ”Det fleksible situasjonsorienterte lederskapet” Bernt Kristian Berntsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til: ”Det fleksible situasjonsorienterte lederskapet” Bernt Kristian Berntsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til: ”Det fleksible situasjonsorienterte lederskapet” Bernt Kristian Berntsen

2 3 hovedfaktorer som påvirker valg av lederskap Val av lederstil påvirkes av lederens diagnose/ vurdering av: 1. Lederens egen trygghetsfølelse i rollen som leder 2. Lederens vurdering og ”diagnose” av medarbeidernes forutsetninger 3. Hvordan lederen mener faktorer i omgivelsen påvirker situasjonen

3 Lederatferd Lederens influerer gjennom å være: 1.Sterkt styrende til lavt styrende 2.Lavt støttende til sterk støttende Medarbeidernes får innflytelse ved: 1.Lav/høy grad av evne 2.Lav/høy grad av vilje A: Instruerende B: Overtalende C: Deltagende D: Delegerende Lederen: Styrende - støttende Medarbeiderne: Lav evne/vilje – Høy evne/vilje

4 Situasjonsorienterte beslutningsstiler A. Instruerende: –Lederavgjørelse –Instruerer, rettleder, dirigerer, igangsetter B. Overtalende: –Lederavgjørelser med dialog og/eller forklaring –Overtaler, forklarer, oppklarer, overbeviser C. Deltagende: –Leder/medarbeideravgjørelser eller –Medarbeideravgjørelser med oppmuntring fra leder –Deltar, oppmuntrer, samarbeider, forplikter D. Delegerende: –Medarbeideravgjørelser –Delegerer, observerer, følger opp, ferdigstiller

5 Oppfatning av effektiv/ikke-effektiv ledelse i ulike situasjoner:

6 Valg av stil hovedfaktor 1: Lederens forutsetninger 1. Grunnleggende verdisystem, menneskesyn 2. Pedagogisk og psykologiske forutsetninger 3. Personlig egnethet - ledertilbøyelighet 4. Egen sikkerhetsfølelse i situasjonen – selvtillit i lederrollen

7 Lav selvtillit i lederrollen Avhenger ofte av: ▪ Uklare forestillinger om hva som kreves for å lykkes som leder Koblet mot: ▪ Urealistiske forventinger til sine medarbeidere

8 Lederens egen sikkerhetsfølelse: ”Å gi slipp på kontroll over beslutningsprosessen, samtidig som evnen til å kunne forutsi resultatet reduseres” Dvs. gi slipp på forutsigbarhet og stabilitet. Betraktes av mange til å være en nøkkelvariabel i en leders måte å takle problemer på.

9 Å påvirke andre mennesker – makt i lederskapet ▪ Makt gir påvirkningspotensial ▪ Er en ressurs lederen har for å: –Skape ”føyelighet” –Skape engasjement ▪ Avgjørende for virkning er i hvor stor grad medarbeiderne oppfatter at lederen er: –Villig til å bruke makt –I stand til å bruke makt

10 Ulike makttyper ”Stillingsmakt”: ▪ Gis ovenfra og kan tas bort ovenfra ▪ Baseres på lederens muligheter til å belønne og straffe ▪ Stillingsmakt kan være: –Tvingende makt –Legitim makt –Belønningsmakt ”Personlig makt ”: ▪ Dreier seg om i hvilken grad lederen vinner tiltro og respekt ▪ Lederen må gjøre seg fortjent til personlig makt ▪ Personlig makt ”gis” av dem en leder. Kan bestå av: –Ekspertmakt –Informasjonsmakt –Kontaktmakt

11 Valg av stil hovedfaktor 2: Medarbeidernes forutsetninger Lederen kan velge å gi medarbeideren økende grad av innflytelse, basert på hvordan lederen vurderer sine medarbeideres forutsetninger/kompetanse

12 Medarbeidernes forutsetninger Delegering avgjøres av at medarbeidernes: ▪ Behov for uavhengighet ▪ Villighet til å ta på seg ansvar for beslutninger ▪ Toleranse for usikkerhet ▪ Interesse/motivasjon og at de føler det er viktig å bidra ▪ Forstår og identifiserer seg med organisasjonene mål ▪ Har lært å få ta del i beslutningene ▪ Har den nødvendige kompetanse til å takle problemet

13 Medarbeidernes handlingskompetanse Er hvordan en person løser konkrete oppgaver og består av: Evne Villighet x + talent og type KunnskaperxFerdigheterHoldningerx

14 Valg av stil Hovedfaktor 3: Situasjonsfaktorer 1. Organisasjonstype og bedriftskultur 2. Ulike faktorer i arbeidsgruppen/avdelingen/ teamet 3. Selve problemet - problemets natur 4. Tid til rådighet

15 Oppsummering ▪ Situasjonsbestemt lederskap er et 3 – dimensjonalt som et samspill mellom lederen, medarbeiderne og situasjonen ▪ En 4. dimensjon er selvledelse ▪ Det krever betydelig innsikt og trening i å praktisere lederskapet ▪ Det er minst like viktig at medarbeiderne forstår lederskapet som lederne selv 1.Lederen selv 2.Medarbeiderne 3.Situasjonen/oppgaven Lederens vurdering av faktorene Lederatferd Måloppnåelse Faktorer: Diagnose: Handling: Resultat:


Laste ned ppt "Introduksjon til: ”Det fleksible situasjonsorienterte lederskapet” Bernt Kristian Berntsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google