Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lunner 2004 Møte i Fellestjenesten 19. november 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lunner 2004 Møte i Fellestjenesten 19. november 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Lunner 2004 Møte i Fellestjenesten 19. november 2003

3 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Presentasjon

4 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Mine arbeidsoppgaver  Ledelse  Kompetansebygging - tilrettelegge for ledere  BUS-koordinator  Årsavslutning  Styringskoordinator - binde planarbeidet - sikre framdriften - eie årshjulet - ”redaktør”

5 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G.  Årsmelding => Torill  Tertialrapport => Morten og Frode  PUF - omfordeling av saker/saksbehandling  Skatteoppkrever (formell)

6 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Forventninger  Fellestjenesten yter gode tjenester  Fellestjenesten yter god service  Fellestjenesten har god kompetanse  Fellestjenesten har fornøyde brukere  Fellestjenesten har et godt arbeidsmiljø  Vi er stolte av å arbeide i Fellestjenesten

7 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. De skinnende øyeblikk  Positive tilbakemeldinger  Stå-på-vilje  Positive til å prøve nye ting

8 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Informasjon  Budsjett 2004 Økning budsjettforlik 3,182 mill. kroner Økte kostnader legevakt er tatt ut - kr 300' Reduksjon pleie/omsorg er lagt tilbake kr 400' Reduksjon vedlikehold bygg er lagt tilbake kr 300’

9 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Reduksjon vedlikehold veger er lagt tilbake kr 100' Grunnskole er styrket, funksjon 202 kr 700' Kulturskole er styrket, funksjon 283 kr 80' Reservert tilleggsbevilgning styrket (var 0) kr 1.932'

10 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Flyttinger  Arbeidsrom til økonomi står for tur  Jostein skal flyttet til Servicetorget  FO skal etablere personmottak i Servicetorget  De fleste har nå flyttet

11 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Endret oppgaveløsning  Postføring overføres til Servicetorget  Rune arbeider med hjemmesider/internett og brukerstøtte  Endret bemanning på skatt må finne sin løsning  Kirkeregnskapet  Styrke ”budsjettbemanningen”  Fagansvarlig regnskap

12 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Møter i Fellestjenesten  Driftsmøter hver onsdag med unntak av 3. nsdag i måneden 3. Onsdag i måneden er det tjenesteledersamling  Fellesmøte 16. Desember Orinetering om IA

13 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Driftsmøtene  Fellesmøter 3. tirsdag i måneden Unntak i dag  Ikke avklart rollene for de som møter  Dette må vi definere i fellesskap  Referater vil bli sendt alle  Egne møter med biblioteket

14 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Medarbeiderundersøkelse  god og nær kontakt mellom medarbeider og leder, klare og aksepterte roller  positive menneskelige relasjoner, et godt sosialt nettverk  gode arbeidsredskaper og virkemidler, godt fysisk arbeidsmiljø  medbestemmelse, utviklings- og læringsmuligheter

15 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Medarbeiderundersøkelse  Gjennomføres i ukene 47 og 48  Svarfrist 28. November  Sendes: PUF v/Ole Øystein  Registerering og oppsummering i PUF  Rådmannen formidler resultatet til tjenesteleder

16 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Virksomhetsplan for 2004  Våre brukere Tjenestelederne Brukere i forhold til skatteavdeling Foreldre i forhold til skole og barnehage Ansatte - lønn Brukere av IKT Ledergruppa/PUF Lærlinger/praksiselever Folkevalgte Brukere av Servicetorget Brukere av biblioteket Kunder i forhold til faktureringIinnfordring

17 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. Målsettinger  Brukerorienterte målsettinger En brukerorientert målsetting er en målsetting som gir direkte konsekvenser for brukere av den tjenesten som gis ved tjenestestedet.  Medarbeiderorienterte målsettinger En medarbeiderorientert målsetting er en målsetting som gir direkte konsekvenser for medarbeidere ved tjenestestedet.

18 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G.  Målsettinger for forbedring av interne prosesser Hensikten med dette fokuset er å gjøre en vurdering av hva vi i denne sammenhengen er gode på, hvilke gode rutiner vi har mv. Hva kan vi så bli bedre på?

19 Lunner 2004 Felles- tjenesten Anne G. JULEBORD  Alle i Fellestjenesten  Ledergruppe  Ordfører


Laste ned ppt "Lunner 2004 Møte i Fellestjenesten 19. november 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google