Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RUSMESTRINGSENHETEN VED RAVNEBERGET FENGSEL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RUSMESTRINGSENHETEN VED RAVNEBERGET FENGSEL"— Utskrift av presentasjonen:

1 RUSMESTRINGSENHETEN VED RAVNEBERGET FENGSEL

2 RAVNEBERGET FENGSEL Ligger i Sarpsborg Åpnet 26 juni 2006 For kvinner
Ordinær kapasitet på 40 innsatte 45 personer sysselsatt Aspirantavdeling Har i perioder vært helt oppe i 58 innsatte. Sysselasatte: 45. Betjenter, aspirant avdelingen og administrasjon: 32, helse 3, skolen 5+2, fysioterapeut, psykolog og prest.

3 Ravneberget fengsel

4 RUSMESTRINGSENHETEN - SMP utgjør en spesialhelsetjeneste innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

5 INNHOLD

6 Ravneberget fengsel

7 Ravneberget fengsel

8 National Acupuncture Detoxification Association
Ravneberget fengsel

9 Hva er spesifikt for kvinner i fengsel og eller med rusavhengighet?
Basert på ulike undersøkelser, forskning og erfaring. Kvinner i fengsel er enda vanskeligere stilt enn menn både sosialt, økonomisk og helsemessig. (Kriminalvårdens forskningskomite i Sverige) (Lindberg, 2005) Kvinnelige innsatte hadde 3 ganger oftere en traumatisk forhistorie kontra menn (Desrosiers og senter) Domfelte kvinner utsettes for større grad av stigmatisering ved å begå kriminalitet enn menn. (Vegheim 1997) Ravneberget fengsel

10 Norsk kriminalomsorgs årstatistikk 2007: 9% av alle innsettelser var kvinner (totalt1138) kvinner ble VT fengslet kvinne var under 18 år Gjennomsnittlig oppholdstid var 64 dager. Av totalt ca 3200, er i dag 6-8% (ca180) av norske fengslers fangebefolkning kvinner. Desrosiers og Senter 2007 understreker at kvinners opplevelse av seg selv er utviklet gjennom tilknytning til andre i sterkere grad enn menn. Kunnskap om relasjonsteori er viktig. Ravneberget fengsel

11 Kvinner opplever stor grad av skyld og skam ved at de er straffet, og at de føler seg mislykket i morsrollen. Flere har vært utsatt for overgrep som fører til traumer, skam og skyldfølelse (Høydal og Størksen 2006, Lindberg 2005) Sammenlignet med mannlige rusavhengige har kvinner med rusproblemer høyere forekomst av: angst, depresjon, borderline, spiseforstyrrelse, suicidale tanker og –forsøk.(Marsden et al, 2000) Forskning underbygger at kvinnespesifikk behandling beskytter kvinner mot å avbryte Ravneberget fengsel

12 behandling i større grad enn i kjønnsblandede grupper
behandling i større grad enn i kjønnsblandede grupper. (Bergensklinikkene) Kvinner med rusproblemer er de mest sårbare og de som er utsatt for mest vold. Samtidig er disse kvinnene de mest usynelige. De får sjelden hjelp for disse voldsovergrepene. De kan ikke bo på krisesentrene der rusfrihet er et krav. De er dessuten ofte så skadde at tilbudet vårt er utilstrekkelig.(Tove Smaadal, Rus og avhengighet) Ravneberget fengsel

13 Ravneberget fengsel

14 KONTAKT OSS PÅ Telefon - 69 11 58 00 Adresse - Ravneberget fengsel,
pb 1093 Valaskjold, 1705 SARPSBORG ”Det viktigste i livet er ikke aldri å falle, men alltid å reise seg igjen” Nelson Mandela


Laste ned ppt "RUSMESTRINGSENHETEN VED RAVNEBERGET FENGSEL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google