Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Voldsutviklingen i Oslo sentrum Presentasjon til høring om trygg by Oslo bystyre, Helse- og sosialkomiteen Onsdag 17. januar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Voldsutviklingen i Oslo sentrum Presentasjon til høring om trygg by Oslo bystyre, Helse- og sosialkomiteen Onsdag 17. januar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Voldsutviklingen i Oslo sentrum Presentasjon til høring om trygg by Oslo bystyre, Helse- og sosialkomiteen Onsdag 17. januar 2007

2 Oslo politidistrikt Antall registrerte anmeldelser i 2006

3 Oslo politidistrikt Kriminalitetsprofil 2006

4 Oslo politidistrikt Krenkelser av den personlige frihet/trusler 2006 Utvalgte statistikkgrupper

5 Oslo politidistrikt Forbrytelser mot liv, legeme, helbred (fysisk vold) 2006 Utvalgte statistikkgrupper Tall for 2005 er korrigert for etterslep i registrering

6 Forbrytelser mot liv, legeme, helbred (fysisk vold) Tallene er ikke korrigert for etterslep i registrering og viser antall saker registrert pr. 1. januar hvert år. Avviket fra tabellen på forrige lysbilde skyldes etterregistrerte anmeldelser.

7 Oslo politidistrikt Utvikling legemsbeskadigelser med kniv og skytevåpen Tallene er ikke korrigert for etterslep i registrering og viser antall saker registrert pr. 1. januar for hvert år

8 Oslo politidistrikt Tidligere voldsundersøkelser ved Oslo politidistrikt - om gjerningssted Tabellen er hentet fra rapporten Vold i Oslo 2003: Hva anmeldes? av Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal, Oslo politidistrikt 2004.

9 Oslo politidistrikt Tidligere voldsundersøkelser ved Oslo politidistrikt – om relasjon Tabellen er hentet fra rapporten Vold i Oslo 2003: Hva anmeldes? av Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal, Oslo politidistrikt 2004.

10 Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Hele Oslo politidistrikt Anmeldelser for fysisk vold konsentrerer seg i Oslo sentrum

11 Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Oslo sentrum med sentrumsnære bydeler Det er mest fysisk vold i sentrum og i sentrumsnære bydeler Sentrum: 511 Gamle Oslo: 296 Grünerløkka: 245 St. Hanshaugen: 244 Frogner: 190

12 Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Oslo sentrum Sentrale sentrumsgater peker seg ut med mange anmeldelser for fysisk vold, bl.a. Rosenkrantz gate og nedre del av Karl Johans gt. (inkludert tverrgater)

13 Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Rosenkrantz gate

14 Oslo politidistrikt Hvor skjer volden? Nedre del av Karl Johans gate (med tverrgater)

15 Oslo politidistrikt Samvariasjon mellom konsentrasjon av vold og skjenkebevillinger* *Konsentrasjonen er høyest i gater/kvartaler med dypest farge Kartene er utarbeidet av Espen Unneberg ved Analyse, Sentrum politistasjon Geokodingsprosenten er på 90,3 % for kartet over vold og 95,6 % for kartet over skjenkebevillinger I områder med høy konsentrasjon av vold er det også høy konsentrasjon av utesteder. Dette indikerer en samvariasjon, men ikke nødvendigvis et årsaksforhold.

16 Oslo politidistrikt Analyse av anmeldt vold i Rosenkrantz gate - Det ble registrert 101 voldssaker med Rosenkrantz gate som gjerningssted i perioden fra 1. januar 2004 til 28. februar 2005 - Rosenkrantz gate står for ca. 9 prosent av alle voldssakene i Sentrum politistasjonskrets - Det er ca. 20 utesteder i Rosenkrantz gate Hovedfunn av analyser av volden i Rosenkrantzgt Tallene er hentet fra en analyse gjennomført ved Sentrum politistasjon.

17 Oslo politidistrikt Analyse av anmeldt vold i Rosenkrantz gate Hovedfunn av analyser av volden i Rosenkrantzgt Åsted og tidsrom  60 % skjer innenfor en kontrollsfære for utesteder  Hovedsakelig inne på utestedet, men også i køen utenfor  Men ordensvakter er lite DIREKTE involvert Kun 12% av kjente gjerningsmenn er ordensvakter  Tidsrom

18 Oslo politidistrikt Analyse av anmeldt vold i Rosenkrantz gate Hovedfunn av analyser av volden i Rosenkrantzgt Mistenkte og fornærmede  Over 80% av fornærmede/mistenkte er synlig beruset  Største aldersgruppen er midten av 20 årene  Gjengangere, også på tvers av gruppene

19 Oslo politidistrikt Trygghet – oppsummering analyse av Skippergata-området Området oppfattes som en spesielt utrygg del av byen Den mest alvorlige frykten knyttes til muligheten for å bli utsatt for vold Det er de rusavhengige som holder til i området som opplever størst frykt og som er mest utsatt for en reell risiko for vold i området Publikum som ferdes i området opplever i liten grad frykt, men i større grad mistrivsel Dette skyldes særlig tilstedeværelsen av det synlige rusmiljøet i området Hovedfunn av analyse av trygghet i Skippergata Resultatene vil offentliggjøres i en kommende rapport.


Laste ned ppt "Voldsutviklingen i Oslo sentrum Presentasjon til høring om trygg by Oslo bystyre, Helse- og sosialkomiteen Onsdag 17. januar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google