Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagsamling for spes.ped., PPT, OT og NAV Finsås 30/9 – 1/10

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagsamling for spes.ped., PPT, OT og NAV Finsås 30/9 – 1/10"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagsamling for spes.ped., PPT, OT og NAV Finsås 30/9 – 1/10

2 Ny organisering av OT fra 1. august 2014
Vedtatt i Fylkesrådet med virkning pr. 1. august Organiseres i 4 fagteam: - Namdal - Steinkjer/Verran/Inderøy/Leksvik - Verdal/Levanger - Stjørdal/Meråker/Frosta Styrking av tjenesten med 200 % Minimum 50 % stillinger Endring av benevnelse fra OT-koordinator til OT-rådgiver

3 OT-tall for Nord-Trøndelag pr. 15. juni 2014
Tilsammen – 592 ungdommer OT arbeider med ungdommen – 140 Ungdom er i aktivitet – 285 av disse er 149 på NAV-tiltak og 54 i ordinært arbeid OT arbeider ikke aktivt med ungdommen – 167 av disse er 42 syk og/eller får oppfølging i institusjon, og 37 har takket nei til oppfølging

4 Andel i aktivitet

5 Andel ukjente

6 Andel som OT ikke jobber aktivt med

7 Andel ungdommer registrert i OT to skoleår på rad

8 Sluttforebyggende arbeid/ oppfølgingsplaner
Skal sikre oppfølging og ansvar Oppfølgingsplan for «elev», «ungdom» og for «lærling/lærekandidat» «Samarbeidsverktøy» internt og eksternt – NAV, fagopplæring, opplæringskontor etc. Ny oppfølgingsplan for ungdom utenfor videregående opplæring Utfordringer med å få læreplass, og utfordringer under læreløpet

9 Forsøk - fleksibel opplæringsarena ved avd. Furuskogen, Steinkjer vgs

10 Bakgrunn Strategi for økt gjennomføring i vgo
- Nytt - 5. innsatsområdet - Ungdom utenfor vgo Behov for at flere på «aktivitet» i OT får formalkompetanse Arena for «kombinerte løp»

11 Kommuner Utgangspunkt i OT-team for kommunene Steinkjer, Verran, Inderøy og Leksvik Samarbeid mellom avd. Furuskogen, OT og NAV og andre aktuelle…

12 Målgruppe for fleksibel opplærigsarena
Ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe. Ungdommer identifisert som risikoutsatte for å havne varig utenfor opplæring og arbeid skal prioriteres. Dette kan være ungdommer som er: - syk og/eller får oppfølging i institusjon - har takket nei til oppfølging - OT ikke har lyktes med å finne tilbud til - OT vurderer som aktuelle OT skal arbeide sluttforebyggende, men elever inngår ikke i forsøket.

13 Styring av forsøket Styres og eies av fylkesopplæringssjef
Tett samarbeid med NAV NT og Steinkjer vgs

14 Hvorfor avd. Furuskogen?
Erfaringer Pedagogikk og metodikk Egnet arena

15 Innhold i undervisningen
Avd. Furuskogen Fellesfag -Intensivkurs (lokal eks) -Intensivkurs (sentral eks) -Jevnlig undervisning (st.pkt) -Støtteund./ «tette hull» Ungdomsbedrift Stud.ret.fag -Teori med faglærer -Teori sjølstudium -praksis (bedrift/ skole) -praksis i ung.bedrift Byggfag- Praksis D/H- Praksis Naturbr.- Praksis Forberedning -Karriereveiledning -Yrkesorientering -Botrening/hushold -Mestring -sosial trening/samarbeid -Utprøving -Praksis i bedrift -Hushold Furuskogen -Hospitering -ungdomsbedrift Annet -Helse -Økonomi -Ansv.grupper -Familierelasjoner -Temadager


Laste ned ppt "Fagsamling for spes.ped., PPT, OT og NAV Finsås 30/9 – 1/10"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google