Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liturgisk språk og musikk som passer for vår tid Mer variasjon og fleksibilitet Ønske om å delta mer i ledelsen av gudstj.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liturgisk språk og musikk som passer for vår tid Mer variasjon og fleksibilitet Ønske om å delta mer i ledelsen av gudstj."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Liturgisk språk og musikk som passer for vår tid Mer variasjon og fleksibilitet Ønske om å delta mer i ledelsen av gudstj.

3 Lokalt forankret: Menighetsråd/ gudstjenesteutvalg Fleksibel: Grunnstruktur Deltakende: Gudstjenesteteam/ medliturger

4  NY PLAN FOR TROSOPPLÆRING  NY PLAN FOR DIAKONI  NY PLAN FOR KIRKEMUSIKK  NY BIBELOVERSETTELSE ◦ Vår Far ◦ Jesu legeme – Jesu kropp

5  Erfaringer fra Bærland  Samkjøringsprosess  Ny kirke  Hovedtrekk i ÅRSHJULET – vedtatt på menighetsmøte sept. 2011: ”annen hver søndag Ålgård kirke/ GUS”

6  SAMLING  ORDET  FORBØNN  MÅLTID (ønsker nattverd i flere gudstj.)  SENDELSE

7  DÅPSLITURGI: ◦ Mottakelse ◦ Dåpshandlingen ◦ Livet i dåpen

8 ◦ Nye tekster: eks. Guds lam som ”bærer” verdens synd ◦ Ny liturgisk musikk: ”Hellig, hellig” / Du Guds lam ◦ Fredshilsen: GUS/ ikke Ålgård i denne omgang ◦ Forenklet liturgi på GUS

9  TROSBEKJENNELSE – etter preken når det ikke er dåp ◦ Respons på å høre Ordet: ”Jeg tror”  Ålgård kirke  Gjesdal ungdomsskole Trosbekjennelse før preken: som lovsang

10  SYNDSBEKJENNELSE – som nå/ start på forbønn ◦ Som nå: Eks.tolleren i templet ◦ Start på forbønn: Eks. Hørte Ordet: ”Stakk dem i hjertet” Ja, takk, begge deler

11 Ålgård kirke – usikkerhet om starten Er det nødvendig i starten på gudstjenesten eller ønsker vi å begynne med preludium og salme? Ålgård kirke Kunngjøringer: Før forbønn (som nå) GUS: Kunngjøringer før barna går til søndagsskole - Begge: Noe info på skjerm

12  Sitte under tekstlesning  Stå under evangelielesning (+ hallelujavers?)  Stå på inngangs- og avslutningssalme (lettere å synge)

13  3 x klokkeringen og ”la oss være stille for Gud” i starten  Bibelsk salme mellom tekstlesninger (korte ned)  Dagens bønn, tidl. Kollektbønn: Erstattes av samlingsbønn

14  HØRING: I ÅRSMØTET (uoffisielt referat)  Endelig vedtak i gudstjenesteutvalget (mars/ april)  Innspill fra stab/ menighetsutvalg  Endelig vedtak i menighetsrådet (mai). Søknaden sendes til biskop.

15  Prøve ut ny liturgisk musikk ◦ KYRIE ◦ GLORIA ◦ BØNNESVAR ◦ NATTVERDSLITURGI


Laste ned ppt "Liturgisk språk og musikk som passer for vår tid Mer variasjon og fleksibilitet Ønske om å delta mer i ledelsen av gudstj."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google