Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER NOROVIRUS Kirsti Vainio Divisjon for smittevern Avdeling for infeksjoner som smitter via luftveiene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER NOROVIRUS Kirsti Vainio Divisjon for smittevern Avdeling for infeksjoner som smitter via luftveiene."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER NOROVIRUS Kirsti Vainio Divisjon for smittevern Avdeling for infeksjoner som smitter via luftveiene

2 Familien Caliciviridae To humane grupper: Norovirus og Sapovirus Norwalk virus (Norwalk, Ohio i 1972) Norwalk-lignende virus (NLV) Små runde strukturelle virus (SRSV) ” winter vomiting disease ” Calicivirus Sapporo-lignende virus (SLV)

3 The International Comittee on Taxonomy: Norovirus og Sapovirus Unngå: -Stedsnavn -Morfologi -Samme navn på art og genus

4 Norovirus Små nakne RNA virus (28-35 nm), som formerer seg kun i tarmen Tre genogrupper: GGI: Norovirus (Norwalk-like) GGII: Norovirus (Snow-Mountain-like) GGIII: Sapovirus Genogruppene kan inndeles i flere undergrupper Heterogen dvs. mange varianter sirkulerer i befolkningen Taxonomy

5 Heterogen virus gruppe

6 Norovirus Viral epidemisk gastroenteritt (1929) Sykdommen forekommer som utbrudd, spesielt på institusjoner Påvist over hele verden, menneske eneste reservoar-? Årsak til >85% av alle virale utbrudd av gastroenteritt rapportert Vanligste årsak til vannbårne utbrudd i Norge Første gang beskrevet i 1929 NLV inf påvist i kalver og griser. Zonootisk overføring ikke påvist, men dette kan tyde på at kalv/gris kan være reservoar for NLV 85% ref: Emerging inf diseases vol9 no1 jan 2003 vannbårne utbrudd i eupopa/usa 14-40%

7 Norovirusenteritt Inkubasjonstid: timer Symptomer: uvelfølelse, kvalme, oppkast, magesmerter, muskelverk, og feber Varighet: 1-2 dager Virusutskillelse: 2-3 dag (det er påvist virus i oppkast/feces i opptil 2-3 uker etter tilfriskning) Subkliniske infeksjoner forekommer

8 Smitte -person til person kontakt -via kontaminerte overflater/gjenstander -via forurenset vann og næringsmidler Meget smittsomt, og sekundærtilfeller er vanlig Alle aldersgrupper kan bli smittet ved berøring og oppkast (aerosoler)

9 Diagnostikk Lar seg ikke dyrke i cellekultur Påvisning av virus nukleinsyre ved polymerase kjede reaksjon (RT-PCR) siden Elektronmikroskopi (EM) Sirkulerende antistoffer påvist men usikkert om de beskytter

10 Elektronmikroskopi

11 Prøvetaking Fecesprøve bør tas innen tre døgn etter symptomdebut
Ved mistanke om utbrudd bør 3-4 prøver undersøkes

12 Utbrudd av gastroenteritt ved helseinstitusjoner i Norge vinteren 2002-2003
Sverige-calicivirusutbrudd startet i oktober, lignende rapporter fra andre land. I tillegge til dette kommer sporadiske tilfeller og utbrudd forårsaket av forurenset mat eller vann: September (2): Gaustablikk hotell/vann, Eiken/selskap, Oktober (1): Lillesand i Vest Agder/måltid November (2): Bergen/kurs, Jøstadmoen/militærleir (alle undersøkte calicipositive) Desember(2): Bergen/julebord, Helsfyr hotell/bløtkake Januar og februar 2003 ikke registerert noen mat- og vannbårne utbrudd. Calicivirus påvist i mat- og vannbårne utbrudd 2002: Offshoreinstalasjon Stavanger(2) /mars og mai Farsund, Vest Agder, bløtkake /mai Furutangen leirsted, Rogaland,drikkevann /juli Tromsø, båt /august

13 Norovirus i mat- og vannbårne
Norovirus i mat- og vannbårne utbrudd utbrudd Mars og mai (2): Offshoreinstalasjoner i Stavanger Mai: Farsund, Vest Agder, bløtkake Juli: Furutangen leirsted, Rogaland,drikkevann August: Tromsø, båt September (2): Gaustablikk hotell/vann, Eiken/selskap Oktober: Lillesand i Vest Agder/måltid November (2): Bergen/kurs, Jøstadmoen/militærleir Desember(2): Bergen/julebord, Helsfyr hotell/bløtkake

14 Norovirus positive fecesprøver

15 Antall tilfeller av gastroenteritt - UUS

16 Situasjonen i Norge Høy insidens av akutt gastroenteritt Laboratoriebekreftede tilfeller har økt de siste årene Virus påvises ved 3 laboratorier Vi har ingen overvåkning av norovirus Opplysning om spredning foreligger ikke. Ingen sikker sesongvariasjon, men de fleste utbrudd forekommer om vinteren. USA: Norovirus årsak til 23 millioner tilfeller av akutt gastroenteritt, og minst 50% av alle næringsbårne utbrudd 11% av matbårne dødsfall skyldes noro

17 Hva vet vi om: Virusutskillelse. Fra symptom start til ca
Hva vet vi om: Virusutskillelse? Fra symptom start til ca. 2-3 uker etter tilfriskning Smitteførende? Fom. symptom start tom. ca 72 timer etter tilfriskning Langtidsbærere ? Ikke påvist ? Immunitet? Type spesifikk og kortvarig Utbrudd ofte på institusjoner, og som regel om vinteren derav navnet winter….

18 Norovirus er relativt stabile, og tåler frysing, varme (60 °C), klorforbindelser og lav pH Kan holde seg levende i inntørket tilstand i lengre tid Ingen behandling/vaksine Relativt stabilt ok med tanke på forsendelse.

19 Forebyggende tiltak ved utbrudd i institusjon VIKTIG: Håndvask Bruk smittefrakk, hansker og munnbind Pasienter med akutt gastroenteritt bør isoleres Personell med symptomer bør sendes hjem Følg retningslinjer for rengjøring av isolasjonsrom

20 Meldeplikt Norovirus er ikke meldepliktig til MSIS, men sykehusinfeksjoner skal meldes til Folkehelseinstituttet. Varslingsplikt til kommunelegen ved mistanke om næringsmiddelbåren infeksjon.

21 Mål Bedre diagnostikk Bedre overvåking av viral gastroenteritt
Økt molekylæepidemiologisk overvåking av norovirus Delta i nasjonalt og internasjonalt nettverk


Laste ned ppt "HVA ER NOROVIRUS Kirsti Vainio Divisjon for smittevern Avdeling for infeksjoner som smitter via luftveiene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google