Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSVALG i det 13.årige skoleløpet. Hele skolens ansvar! Elev Foresatt Lærer Karriereveileder Rektor Skoleeier Lokalt næringsliv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSVALG i det 13.årige skoleløpet. Hele skolens ansvar! Elev Foresatt Lærer Karriereveileder Rektor Skoleeier Lokalt næringsliv."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNINGSVALG i det 13.årige skoleløpet. Hele skolens ansvar! Elev Foresatt Lærer Karriereveileder Rektor Skoleeier Lokalt næringsliv

2 Karrieresenterets rolle: Bidra til kompetanse - og utviklings -arbeid for skoleledelse, rådgivere, lærere og foresatte. Bidra til å øke kompetansen til veiledere og kvaliteten på veiledningen. Koordinere tiltak. Skape/styrke arenaer for samarbeid.

3 Karrieresenteret bidrar til: Utforming av modell/verktøykasse for karriereveiledning i det 13. årige skoleløpet i NT  Kartlagt kompetansehevingsbehov  Kartlagt gjennomføring UV i gr. skole i IN/ MN  Kartlagt UV (overgang, hospitering) i vgs. NT

4 Noen funn i grunnskolen i IN og MN:  Rådgivere ønsker egen kompetanseheving  Rådgivere ønsker kompetanseheving for lærere som jobber med UV Mange gode eksempler! Men også utfordringer:  Organisering og evaluering av UV  Entreprenørskap/ bedrift  Samhandling med næringsliv  Hospitering i vgs., økonomi og planer (Del av UV i ungdomsskolen)

5 Noen funn i VGS. Gode samarbeidsrutiner rundt overgang Vgs. strekker seg langt for å møte behov: åpen skole, felles/ind. hospitering, foreldremøter m.m. Noen utfordringer rundt hospitering:  Organisering  Økonomi (i begge skoleslag)  Planer for hospitering  Noen skoler har begrenset erfaring med fremmedspråklige  Belastning på rådgiver, lærere, elever

6 ”Utdanningsvalg” medfører nye roller og ny ansvarsfordeling:  Rådgiver: Tydeligere systemansvar  Lærer: Tydeligere medvirkning i elevens valgprosess og medansvar for gjennomføring  Elev: Tydeligere ansvar for egen valgprosess  Foresatte involveres mer i valgprosessen?

7 Ny rådgiver/ karr. veileder – rolle = nye utfordringer! ”Utdanningsvalg”= Hele skolens ansvar!  Hvem har ansvar for hva?  Fungerer ansvarsfordelinga i praksis?  Er opplæringa systematisert?  Blir opplæringa evaluert? Av hvem?

8 Ny rolle for Rådgiver/karriereveileder: Utøvelsen av arbeidet preges av:  Yrkesrollen  Hvem du er – utdanning, erfaring, bakgrunn.  Formell yrkesrolle (Arbeidsbeskrivelse/stillingsinstruks)  Uformell yrkesrolle (Summen av forventninger som rettes mot din posisjon i systemet)

9 ”Team skole”

10 Ny formell yrkesrolle karriereveileder: Rollen innebærer å:  Koordinere og vedlikeholde UV i f.t. læreplan  Tilrettelegge, veilede og koordinere lærerne  Ha spisskompetanse på karriereveiledning  Samarbeide med arbeidsliv og andre skoleslag (Forslag til stillingsinstruks ved nyansettelse foreligger)

11 Karriereveileder koordinerer samarbeid Mellom:  Skoleslagene.  Skole og opplæringskontor.  Skole og bedrift, f.eks. PRYO.  Skole og næringsliv, f. eks Grundercamp.  Skole og UE.  Skole og Forsvaret.  ? Annet, lokale variasjoner.

12 Nye rolle også for lærerne: UV = HELE SKOLENS ANSVAR! Kontaktlærere:  Ansvar for undervisning (og vurdering?) i UV.  Tydelig rolle som veileder i elevens valgprosess  Medansvar for å involvere foresatte i prosessen

13 Rolleforvirring / rollekonflikt? Spenningsforhold mellom ulike forventninger?  Rådgivers forventninger til rektor og lærere i UV  Lærere og rektors forventninger til rådgiver. (Som før, i tillegg til?) Definer rollen: Kontaktlærer/faglærer/ rådgiver.. Konflikt kan oppstå når fagperson skal ha flere ulike roller.

14 Rådgivers nye utfordringer: Hvordan:  Koordinere, systematisere og utvikle faget UV?  Hvordan involvere alle andre aktører?  Hvordan få tidsressursen til å strekke til? OG, som før; holde seg oppdatert i forhold til lover, regler, skoleslag, inntak, delene i fagplanen … og … og … og karrieresamtaler… og …fungere som ressursperson for rektor, lærere, elever og foresatte… og … og … og!

15 Utfordringer for rektor og skoleeier: UV er hele skolens ansvar! Fine ord eller objektiv sannhet? Hvordan sikre at ”hele skolen” tar ansvar? Hvordan integrere faget i skolens ”ryggmarg” uten at lærerne ”brekker ryggen” ? UV


Laste ned ppt "UTDANNINGSVALG i det 13.årige skoleløpet. Hele skolens ansvar! Elev Foresatt Lærer Karriereveileder Rektor Skoleeier Lokalt næringsliv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google