Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDELSE I MINDRE BEDRIFTER 25. - 26.april, og 30.august 2012 Hvis det du gjør inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og bli mer – da er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDELSE I MINDRE BEDRIFTER 25. - 26.april, og 30.august 2012 Hvis det du gjør inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og bli mer – da er."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDELSE I MINDRE BEDRIFTER 25. - 26.april, og 30.august 2012 Hvis det du gjør inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og bli mer – da er du en leder. John Quincy Adams

2 1.Tenk tilbake på den verste og den beste lederen du noensinne har hatt. 2.Lag en liste over alt de gjorde som du mislikte. 3.Ikke gjør noe av dette mot andre, noensinne! 5.Gjør det mot andre, alltid! 4.Lag en liste over alt de gjorde som du likte.

3 Reflekter og samsnakk Hva vil jeg med mitt lederskap?

4 Min visjon! Setter ord på mine drømmer og ønsker for lederrollen, og minner meg på hva jeg arbeider for. Legger føring for mine planer, strategier og adferd. Kommer frem når jeg virkelig tør å “ta den helt ut” – og vet hvorfor jeg gjør det.

5 Hvorfor meg? Hvorfor meg, her? Hvorfor meg, nå?

6 IDENTITET MITT MÅL MED LEDERSKAPET VERDIER RESSURSER HANDLINGE R OMGIVELSE R Logiske Nivåer - Modell for personlig endring, læring og kommunikasjon. Robert Dilts, psykolog Med dette målet – Hvem blir jeg da?

7 Reflekter og samsnakk Hva er det med å være leder som gir meg en spesiell glede?

8 Om du ønsker å forstå, og forutse en annens (eller din egen) adferd, hjelper det å forstå dennes (eller dine egne) verdier.

9 IDENTITET MITT MÅL MED LEDERSKAPET VERDIER RESSURSER HANDLINGE R OMGIVELSE R

10 Normer og verdier Dine verdier har bare med deg å gjøre. Verdier Holdninger Adferd  Verdier og sosial kultur kommer fra der vi har vokst opp, og med det vi har opplevd.  EQ er formet av omsorg og oppmerksomhet fra baby til ca 10 år.  Raske og viktig avgjørelser er ofte – bevisst eller ubevisst – basert på normer og verdier.  Noe er genetisk betinget, og noe er lært fra omgivelsene som påvirker vårt mottagelige sinn.  Som i en datamaskins prosessor skjer programmering av moral og verdier (”fakta”), og senere vil maskinen (hjernen) sammenligne all ny data mot programmet, for å trekke en konklusjon.

11 Grunnleggende, altgjennomtrengende og dypt forankrede standarder og oppfatninger Slik ”bør” ting være, og slik ”bør” folk oppføre seg Setter grenser for beslutninger Kan forklare motiv for adferd ”Indre mening” som sier hva som er sant og riktig

12 Atferd Holdninger/ Spilleregler Verdier Atferd Bedriftens og lederens verdier… Skaper identitet og synliggjøring. Kommuniserer hensikt, og ønsket adferd. Gir stabilitet. Vises i egenskaper, holdning og adferd Gir kriterier og retning for fremtidig handling.

13 o Skriv ned 3-5 ord som beskriver verdier som er viktige for deg som leder. Hva ville du ikke gått på kompromiss med? Refleksjon

14 Reflekter og samsnakk o Definer verdiene; hva betyr de for deg? o Hvordan vil du kommunisere dette til andre? o Hva ville konsekvensen være i din bedrift, om noen ikke levde opp til verdiene?

15 "Du ønsker å hjelpe andre, det er svært bra. Men du kan ikke hjelpe andre hvis du ikke forstår dem. Og du kan ikke forstå dem, hvis du ikke forstår deg selv. Derfor bør du arbeide med det først.” Dan Millman "Du kan lese alle bøkene du vil. Det som utgjør en forskjell er din vilje til å se deg selv i speilet.” Laura Schlesinger

16 ”Selvet” – hva er det? Paul Moxnes, Organisasjonspsykolog Hvem vi er sammen med, og hvem vi påvirkes av Hvem vi er Hvem vi forventes å være

17 Ikke født med selvinnsikt Tenkning / tilegne kunnskap Personlighets- trekk Høy selvinnsikt = stor evne til å gjøre bruk av stilen Hvordan du lærer, og om du synes du har en grunn til å lære

18 Hva er mine styrker og forbedringsområder, utfordringer og potensial? Selvutsikt; hvordan virker mine ord og adferd på andre? Selvregulering Uten refleksjon – svært lite selvinnsikt Hva motiverer og driver meg? Hvorfor reagerer jeg som jeg gjør? Hva er mine behov, og hvordan uttrykker jeg disse? Hvem er jeg – og hva er jeg? Hva er viktig for meg? Selvinnsikt - selvforståelse

19 Større fleksibilitet ovenfor muligheter og utfordringer (flere strenger å spille på) Mulighet for å bli kjent med, forstå og forutse egne følelser og reaksjoner. Kunnskap om drivkraft og motivasjon bak egne holdninger og handlinger. Mulighet for å fremstå mer sikker og forutsigbar Selvinnsikt gir…

20 Dagen din – hva som skjer og hvordan du håndterer ting... Hvordan starte? – Tenk over…  Hva ved andre behager deg, og hva ergrer eller gjør deg urolig. Hvorfor?  Hvordan behandler andre deg? o Hva sier de og hvordan oppfører de seg?  Hvordan du er blitt den du er nå; hvem og hva har vært de viktigste påvirkningsfaktorene i ditt liv?  Hvordan opplever andre deg? o Spør de du mener er ærlige og som vil deg vel. o Våg og velg å bli både bekreftet og utfordret på hvem du er.  Reaksjonsmønstret ditt. Hender det at du overrasker deg selv? o Hva sier du til deg selv? Hva føler du? Hva viser kroppsspråket ditt?  Hva er motivene dine?  Hva drømmer du om? Hva er dine ideer og visjoner? Hva gruer du for?  Hender det at du ”lyver for deg selv”, selv om det er realiteter i livet det er vanskelig å akseptere.?

21 o Mener du selv at du har god selvinnsikt? o Hvordan vet du det? Refleksjon

22 Reflekter og samsnakk o Som leder – i hvilke situasjoner er det viktig å gjøre nytte av god selvinnsikt?

23 “Fremragenhet er ikke en enkeltstående handling, men en vane. Du ER hva du gjentagende ganger GJØR.” Shaquille O'Neal Repetetive tanker + - 80.000 tanker i døgnet 90 % er ikke nye HJERNEN SOVER ALDRI!

24 TANKER FØLELSER HANDLING & TALE VANER RESULTATER BESTILLIN G

25 o I en litt presset situasjon, eller ”når det virkelig gjelder” - hva sier du til deg selv? Refleksjon

26 Organisasjonskultur ALT som du og organisasjonen, verdsetter og synes er viktig. ”Noe” som påvirker trivsel, effektivitet, helse og velvære. (Over tid) et speilbilde av formell og uformell ledelse. ” Uskrevne lover”: Påvirker oss, og påvirkes av oss og forholdet vi har til hverandre. Skrevne ”lover”: Regler Retningslinjer Mål UFORMELL FORMELL

27 Vårt virkelige (dvs. det levde og erfarte) system av holdninger og handlemåter; verdier, adferd og daglig praksis, Det vi gjør, ikke det vi sier. Utviklet av oss, i vår organisasjon under min ledelse. …som har fungert tilstrekkelig bra til at vi betrakter det som ”sant”, …og som vi lærer bort til nye kollegaer som den (eneste) riktige måten og oppfatte på, tenke og føle på, og oppføre seg på - hos oss.

28 Kulturen avgjør.. Hva ”belønnes” og hva ”straffes” Godt / dårlig samarbeide. Hvordan beslutninger tas, og hvor stor respekt vi har for dem. Kvalitet på kommunikasjon og informasjon. Reaksjon på krav og utfordringer. Motivasjon. Syn på konflikter, tidspress og fordeling av goder.

29 Kulturen spiser strategien til frokost

30 Ledere påvirker dobbelt! Ledere er kulturelle arkitekter. AFF’s representative lederundersøkelser blant flere tusen norske ledere. Ledere er kulturelle objekter.

31 Reflekter og samsnakk o Som leder – hvordan påvirker jeg sterkest kulturen i vår organisasjon?

32 Rollemodeller er… …individer hvis handling, personlig stil og spesielle egenskaper er etterlignet og målt av andre. (Shapiro, Haseltine og Rowe) …innehaver av kunnskap som den som observerer, ønsker. (Lockwood og Kunda 1999, Hay) … ofte kolleger av den som observerer og som han identifiserer seg med (Gibson og Cordova) …ofte innehaver av status, prestisje, makt og innflytelse i organisasjonen.

33 Nyansatte stoler primært på observasjon av etablerte kolleger som en viktig kunnskapskilde for egen utvikling. Observasjon og interaksjon er ofte avgjørende for at den nyansatte skal tilegne seg etablerte kollegers tause kunnskap. Cathrine Filstad Jakobsen doktorgrad i organisasjonspsykologi og ledelse, og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

34 o Tenk på minst 4 ting som motiverer deg til å bli en fantastisk rollemodell. o Velg 1 ting, fortell det til den som sitter til høyre for deg – og forklar hvorfor. Refleksjon og informasjon

35 IDENTITET MITT MÅL MED LEDERSKAPET VERDIER RESSURSER HANDLINGE R OMGIVELSE R Logiske Nivåer - Modell for personlig endring, læring og kommunikasjon. Robert Dilts, psykolog

36 Virkelig integritet er å gjøre det rette, selv om du vet at ingen kommer til å vite om du gjorde det – eller ikke. Oprah Winfrey

37 Uskadd, uavhengig, ukrenkelig En kvalitet eller en tilstand når noe eller noen er helt eller udelt; fullstendig!

38 ”Sjekkliste” lederintegritet Verdier og etiske retnings- linjer Beskytter konfiden- siell og sensitiv infor- masjon Åpen, ærlig og vennlig kommuni- kasjon Beklager om det er feil Ærlige svar Realis-tiske løfter som holdes Ledelses- filosofi

39 Ledere oppleves som tydelige når de.. Viser at de vet hvor de vil, og hva de står for. Viser integritet og er tydelige i forhold til verdier og holdninger. Er i stand til å håndtere dilemmaer og konflikter. Gir konstruktive tilbakemeldinger. Har et reflektert forhold til, og følger lover og formelle spilleregler. Gir ansatte tillit, er fair i vurderinger, og viser i praksis at ord og handling henger sammen. Tør å si nei, tør å skuffe, å stå for upopulære beslutninger og evt. betale en pris for ikke å gå på kompromiss med egne verdier. Ikke gir rom for misforståelser - muntlig, skriftlig eller via kroppsspråket.

40 o Hva ville jeg oppnå ved å være en enda tydeligere leder? o Må jeg utvikle mine tanker, mine holdninger og/eller min adferd? Refleksjon

41 Reflekter og samsnakk o Hvordan definerer du tydelighet? o Når er det spesielt viktig i din bedrift at du er tydelig som leder?

42 Relasjonskompetanse

43 Å få til ting sammen med andre og å forstå hvordan andre mennesker tenker Ragnhild Ustgård, Bedriftsrådgiver Handlingskompetanse Selvhevdelse Selvkontroll Å vise ansvar Empati Samarbeid Lek, glede, humor

44 ”Relasjonskompetanse er den viktigste basisferdigheten man trenger for å manøvrere i arbeidslivet, uten den blir lederen hjelpeløs i rollen. Ingen bedrifter har råd til å la sine ledere mislykkes i å få andre til å prestere, derfor må man legge til rette for trening og utvikling av relasjonskompetanse.” Jan Spurkeland, forfatter, rådgiver, konsulent AFF og Right Management Consultants

45 Relasjonskompetanse = etableringsevne Finne gode samarbeidsrelasjoner. Påvirke andres helse, trivsel, utvikling, leveranseevne og motivasjon. Bygge team, etablere spilleregler og få (deg selv) og andre til å prestere. Vise og ta i bruk hele spekteret av relasjonelle ferdigheter og evner.  Tillit  Tilbakemeldinger  Konfliktløsing  Samspill  Humor

46 Refleksjon o Med tanke på min visjon og mål med lederrollen, hva som motiverer meg, hva jeg vet og hva som forventes av meg – på hvilke områder kan jeg forsterke eller utvide min handlingskompetanse?

47 Gruppesnakk o Gi et eksempel på sist du var bevisst at du brukte din relasjons- kompetanse som leder. Hvilken effekt hadde det?

48 Margaret Paasche, coach, prosessveileder

49 ”GI MEG SINNSRO TIL Å GODTA DET JEG IKKE KAN FORANDRE, MOT TIL Å FORANDRE DET JEG KAN, OG VISDOM TIL Å SE FORSKJELLEN” Vi sees den,

50 IDENTITET MITT MÅL MED LEDERSKAPET VERDIER RESSURSER HANDLINGE R OMGIVELSE R

51 Maksimere ressurser på et annet plan (ikke andres forventninger, regler og ressurser) Bestem deg for hva som er riktig og sant Ikke nøy deg med mindre enn det du kan være, gjøre, dele eller gi Finn ”driven” din Som ikke vil gi seg, som ikke vil stoppe, som ikke vil høre på at andre sier at det ikke går. Guard the door to your mind.

52 Hvordan lager du muskler? (Identitet, styrke og (føelses)muskler – lager alle ledere verden over) Use it – or you loose it 80 % suksess er følelser, 20 % er teknikk Mange får ikke resultater, men kommer opp med en historie – vi har ikke…penger, tid, folk, teknology, plan, feil ledelse, - knapphet på ressurser Ledere som får det til tror ikke på begrensede ressurser – de maksimerer de ressursene som allerede er der. Hvilke ressurser er der – allerede?

53 En leder med god selvfølelse.. - henter sin indre motivasjon i sine verdier og prinsipper - våger å prøve flere ting uten redsel for å mislykkes - inngir lettere tillit - tar åpent imot ideer og innspill - blir en bedre lytter - takler å ikke være perfekt - føler seg verdifull, og får andre til å føle det samme

54 Integritet og tydelighet TA STANDPUNKT: Velg dine ”kriger” Hva vil du prioritere, kjempe for og poengtere? Er det strategisk viktig? For hvem? Viktighet vs oppmerksomhet I nvolverer det verdier? Om du er for kategorisk eller ”for kjapp” Hvordan du håndterer kompromisser Vær klar på hvor du står i enkeltsaker Om du involverer andre i beslutningsprosesser

55 Når du er på ditt beste, har du.. Respekt og tiltro til deg selv og andre Tydelig, direkte og ærlig kommuni- kasjon Full handlings- kompetanse Stolthet for deg selv, og for firmaet Trygghet som du kjenner og viser


Laste ned ppt "LEDELSE I MINDRE BEDRIFTER 25. - 26.april, og 30.august 2012 Hvis det du gjør inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og bli mer – da er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google