Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.11.2014 1 ”Omfang og utfordringer” Kartlegging av bostedsløse i Norge 2003/1996 Thorbjørn Hansen Norges byggforskningsinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.11.2014 1 ”Omfang og utfordringer” Kartlegging av bostedsløse i Norge 2003/1996 Thorbjørn Hansen Norges byggforskningsinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.11.2014 1 ”Omfang og utfordringer” Kartlegging av bostedsløse i Norge 2003/1996 Thorbjørn Hansen Norges byggforskningsinstitutt

2 23.11.2014 2 Antall bostedsløse i Norge:  Antall bostedsløse i 2003 beregnet til ca. 5200 på landsbasis, mot 6200 i 1996.  Antall bostedsløse er redusert fra 1,5 til 1,14 per 1000 innbyggere  Relativt få bostedsløse sammenlignet med mange andre Europeiske land og USA.

3 23.11.2014 3 Hvem regnes som bostedsløs? Som bostedsløs regnes i denne undersøkelsen personer som ikke disponerer egen eller leid bolig, men er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativ, samt personer som ikke har noe ordnet oppholdssted for kommende natt.  Til de bostedsløse regnes således personer som bor på hospits e.l. døgnovernattingssteder og på institusjoner som outskrivelsen sannsynligvis vil finne sted om to måneder eller mindre. oikke har noe bosted ved en eventuell utskrivelse  Som bostedsløs regnes også de personer som bor midlertidig hos slektninger, venner eller bekjente.  Som bostedsløs regnes ikke den som bor i fremleid bolig eller bor varig hos pårørende eller nær slektning.

4 23.11.2014 4 Bostedsløse: de som er i kontakt med hjelpeapparatet Metode: Som i 1996 å sende et spørreskjema til et utvalg informanter i et utvalg kommuner Informanter: Sosialkontor, boligkontor, private og offentlige institusjoner, fengsler, overnattingssteder, med mer. (Til sammen 814 adresser i 98 kommuner, oppgitt av kommunene) Kjennskap/kontakt en uke, første uke i desember 1996 og 2003

5 23.11.2014 5 Bostedsløshet som posisjon på boligmarkedet 1.Disponerer egen eid bolig eller med standard leiekontrakt. 2.Som (1), men med redusert fysisk standard og/eller midlertidig kontrakt 3.Bor som voksen i foreldrenes bolig 4.Bor på hybelhus med midlertidig leiekontrakt _____________________________________________________ 5.Oppholder seg i institusjon eller fengsel uten å disponere egen bolig 6.Oppholder seg midlertidig hos venner, bekjente eller slektninger. 7.Oppholder seg på hospits, pensjonat e.l. 8.Bor i egen eller andres campingvogn eller hytte ____________________________________________________ 9.Uten overnattingsmulighet for kommende natt.

6 23.11.2014 6 Hvor oppholder de bostedsløse seg? Fordeling på oppholds- steder er nær uforandret siden 1996

7 23.11.2014 7 Hvem er de bostedsløse? Alder, familietype, fødeland  71 prosent enslige menn  23 prosent enslige kvinner  6 prosent i par  10 prosent med ikke-vestlig fødeland

8 23.11.2014 8 Psykisk sykdom og rusmiddelmisbruk:  Rusmiddel- misbruk, 70 % av alle  Psykiske problem, 32 % av alle  15 % har kroppslig sykdom eller er funksjons- hemmet

9 23.11.2014 9 I eller fra institusjon/fengsel

10 23.11.2014 10 Varighet av bostedsløshet

11 23.11.2014 11 Rusmiddelsbruk og psykisk sykdom og varighet av bostedsløshet

12 23.11.2014 12 Antall bostedsløse per 1000 innbyggere 2003 og 1996, regionalt fordelt

13 23.11.2014 13 Antall per 1000 i storbyene

14 23.11.2014 14 Oppholdssteder 2003, etter type kommune

15 23.11.2014 15 Kort sammenfatning  Antall bostedsløse i kontakt med hjelpeapparatet er redusert fra 6200 til 5200 fra 1996 til 2003  Bostedsløse oppholder seg fortsatt hovedsakelig enten midlertidig hos venner og kjente, i hospits og andre døgnovernattingssteder, eller i institusjoner og fengsler kort tid før utskriving  Andelen som oppholder seg midlertidig hos venner og kjente øker med minkende kommunestørrelse.  Bostedsløse er oftest unge, enslige menn. Psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk er mer framtredende enn i 1996  Nær halvparten har vært bostedsløse i flere år, og om lag halvparten er i eller er nylig utskrevet fra fengsel eller institusjon  Antall bostedsløse har økt i noen og minsket i andre kommuner. Nedgangen i antall er særlig stor i Oslo.


Laste ned ppt "23.11.2014 1 ”Omfang og utfordringer” Kartlegging av bostedsløse i Norge 2003/1996 Thorbjørn Hansen Norges byggforskningsinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google